@   Odoberať občasník

Kurzy, workshopy, semináre

Vzdelávacie a rozvojové podujatia vedieme tak, aby ste sa v nich mohli učiť z obsahu aj z procesu.
Robíme to až prekvapivo dôsledne a práve vďaka tomu si od nás odnesiete viacnásobný úžitok.
Môžete si byť istí, že odídete osobne posilnení a všetko, čo ste s nami zažili, môžete ihneď začať využívať v práci i mimo nej.

Kurzy

Solution Focused Team and Group Coaching – Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie

Tiež ste zistili, že na koučovanie s tímami vám nie vždy postačujú vedomosti a skúsenosti z individuálneho koučovania?
Poznáte, aký je rozdiel medzi tímovým a skupinovým koučovaním a kedy ktoré použiť?
Chcete vedieť znásobiť zdroje jednotlivcov aj skupiny tak, aby ste s nimi dosiahli s menšou námahou lepší výsledok? Potom si určite vyberte tento kurz, za ktorý získate 32 kreditov CCEU (ICF).

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1

Dvojdňový rozvíjajúci modul pre absolventov základných kurzov koučovania trvajúcich najmenej 60 hodín a spĺňajúcich kritériá ICF.
Koučujúci lídri a manažéri v ňom získajú užitočné podnety a ďalšie nástroje na prechod od "technického" koučovania ku koučovskému mysleniu a vlastnému štýlu koučovania na pracovisku.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Manažér ako líder a kouč

Ste manažér/líder a potrebujete koučovať účinne, aj keď máte na to len pár minút?
Praktické základy koučovania zameraného na riešenie pre účinnejšie vedenie ľudí.
Čistý koučovací proces a nástroje, použiteľné počas bežných denných interakcií manažéra/lídra s členmi jeho tímu.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coach Training I. – PURE (64 ACSTH) – v lete 2020 prebieha ako Intenzívna online škola

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu?
V polročnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetkých 11 kľúčových spôsobilostí kouča podľa ICF.
Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov. 

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coach Training I. – III. (ACTP)

Po absolvovaní tohto špičkového medzinárodného programu budete vedieť koučovať čisto, prakticky a s ľahkosťou, podľa vysokých medzinárodných štandardov. Výcvikový program získal najvyššiu akreditáciu ICF, Accredited Coach Training Program, pretože obsahuje všetko, čo ucelený výcvik koučovania musí obsahovať. Môžete ho teda využiť aj ako komplexnú prípravu na medzinárodnú certifikáciu v koučovaní (ACC, PCC, MCC). V závere 3. stupňa PRO absolvujete medzinárodnú certifikačnú skúšku PCC (Professional Certified Coach), vedenú jedným z prvých master koučov sveta, Dr. Petrom Szabom, MCC, zo Švajčiarska.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coach Training I. (PURE) – Intenzívna online škola

Hľadáte rokmi overený kurz koučovania s akreditáciou ICF, ktorý je intenzívny, krátky a získate v ňom solídne základy koučovania?
Kurz, v ktorom sa učíte koučovať čisto a profesionálne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu?
Pripravili sme pre vás intenzívnu online formu nášho základného kurzu PURE, po absolvovaní ktorého môžete s nami pokračovať priamou (ACTP) cestou až po medzinárodnú skúšku PCC, a to všetko v slovenčine.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Natívne a systemické koučovanie

Prvý kurz koučovania akreditovaný v SR už v roku 2005 ako kurz pre manažérov a profesionálnych koučov.
Pod názvom "Systemický manažment a koučovanie" ho odvtedy absolvovalo množstvo ľudí zo SR a ČR.
Aj vďaka nim dnes môžeme ponúkať kurz v inovovanej 20-dňovej verzii, ktorej kvalitu overil čas.
Pre absolventov kurzov Brief Coaching a Manažér ako líder a kouč odporúčame jeho nadstavbovú verziu (9-12 dní), vďaka ktorej ich koučovanie získa ešte väčšiu hĺbku a účinnosť.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Kids’ Skills – koučovanie detských zručností

6-dňový výcvik v koučovaní detských zručností vychádza z poznania, že deti nemajú problémové správanie, ale im zatiaľ chýbajú potrebné zručnosti a schopnosti.
Jeho autorom je skúsený fínsky terapeut a kouč Ben Furman a na Slovensko ho prinášame v spolupráci s našimi partnermi - kolegami z DALETu Olomouc.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

SALES COACHING – Koučovanie predaja

Kurz koučovania pre manažérov predaja, 4 x 2 dni s odstupmi 4 - 8 týždňov.
Kurz stavia na vašich doterajších skúsenostiach v predaji a manažovaní predaja, a rozširuje ich o vybrané spôsobilosti kouča, užitočné pre prácu s členmi vášho tímu predajcov.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Workshopy

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne (workshop)

Spoznáte základné princípy koučovania, brief koučingu a koučovacej kultúry.
Precvičíte si vybrané koučovacie nástroje tak, aby ste ich mohli začať hneď používať vo svojej každodennej praxi.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Aby tímy fungovali

Chcete sa v tíme rozvíjať spoločne, vzájomne a s ľahkosťou? Budete sami prekvapení, ako rýchlo dokážete využívať natívne princípy zamerané na riešenie v tímovej práci. To je jasný dôkaz, že tieto princípy prirodzene v sebe máme, len sme ich "prehlušili" naučenými vzorcami myslenia.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

MYSLIEŤ AKO KOUČ (praktický seminár pre manažérov)

Čo je "za" technikami koučingu - praktický seminár pre manažérov o tajomstvách úspešného koučovania na pracovisku.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Keď rozpráva desať prstov

Výzva pre každého, kto žije a pracuje s ľuďmi - poldňový živý online workshop.
Hravo a jednoducho, za pomoci 10 prstov vašich dvoch rúk, si osvojíte pravidlá komunikácie vedúcej ku schodným riešeniam a dobrým vzťahom.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok