@   Odoberať občasník

Kurzy, workshopy, semináre

Vzdelávacie a rozvojové podujatia vedieme tak, aby ste sa v nich mohli učiť z obsahu aj z procesu.
Robíme to až prekvapivo dôsledne a práve vďaka tomu si od nás odnesiete viacnásobný úžitok.
Môžete si byť istí, že odídete osobne posilnení a všetko, čo ste s nami zažili, môžete ihneď začať využívať v práci i mimo nej.

Kurzy

Brief Coach Training I. (PURE) – základný kurz, súčasť uceleného programu Level 1 a Level 2

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu? V polročnom základnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetky kľúčové spôsobilostí kouča definované ICF. Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

ACC PRO – doplnkový modul ku kurzu Brief Coach Training I. (PURE)

Mentoringový a skúškový modul ACC PRO je novým doplnkom základného kurzu Brief Coaching I. (PURE). Ukončuje sa ním príprava na ACC certifikáciu u ICF. Spolu so základným kurzom PURE je akreditovaný ako Level 1 a tvoria ucelený kurz, ktorý obsahuje aj medzinárodnú certifikačnú skúšku ACC (ICF). Skúška sa robí v slovenčine priamo na kurze.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coach Training I. – III., akreditovaný ICF ako Level 2 (125 hodín)

Po absolvovaní tohto medzinárodného programu s prestížnou akreditáciou ICF (Level 1 + Level 2) budete vedieť koučovať čisto, účinne a s ľahkosťou. Je ideálnou prípravou na ACC, PCC a MCC certifikáciu u ICF aj SAKo, pretože obsahuje všetko, čo výcvik koučovania musí obsahovať - vrátane záverečnej skúšky, ktorú ICF plne akceptuje pri certifikácii ACC aj PCC. Medzinárodnú certifikačnú skúšku PCC (Professional Certified Coach) v poslednom module kurzu vedie jeden z prvých master koučov sveta a dlhoročný člen certifikačnej komisie ICF, Dr. Peter Szabó, MCC, zo Švajčiarska.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Manažér ako líder a kouč

Ste manažér/líder a potrebujete koučovať účinne, aj keď máte na to len pár minút? Praktické základy koučovania zameraného na riešenie pre účinnejšie vedenie ľudí. Čistý koučovací proces a nástroje, použiteľné počas bežných denných interakcií manažéra/lídra s členmi jeho tímu.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Natívne a systemické koučovanie

Prvý kurz koučovania akreditovaný v SR už v roku 2005 ako kurz pre manažérov a profesionálnych koučov.
Pod názvom "Systemický manažment a koučovanie" ho odvtedy absolvovalo množstvo ľudí zo SR a ČR.
Aj vďaka nim dnes môžeme ponúkať kurz v inovovanej 20-dňovej verzii, ktorej kvalitu overil čas.
Pre absolventov kurzov Brief Coaching a Manažér ako líder a kouč odporúčame jeho nadstavbovú verziu (9-12 dní), vďaka ktorej ich koučovanie získa ešte väčšiu hĺbku a účinnosť.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Solution Focused Team and Group Coaching – Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie

Tiež ste zistili, že na koučovanie s tímami vám nie vždy postačujú vedomosti a skúsenosti z individuálneho koučovania? Poznáte, aký je rozdiel medzi tímovým a skupinovým koučovaním a kedy ktoré použiť? Chcete vedieť znásobiť zdroje jednotlivcov aj skupiny tak, aby ste s nimi dosiahli s menšou námahou lepší výsledok? Potom si určite vyberte tento kurz. Spoznáte na ňom jeden efektívny SF model práce so skupinou a 3 SF modely práce s tímom, z ktorých si môžete vyskladať svoj vlastný repertoár tímového kouča.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1

Dvojdňový rozvíjajúci modul pre absolventov základných kurzov koučovania trvajúcich najmenej 60 hodín a spĺňajúcich kritériá ICF.
Koučujúci lídri a manažéri v ňom získajú užitočné podnety a ďalšie nástroje na prechod od "technického" koučovania ku koučovskému mysleniu a vlastnému štýlu koučovania na pracovisku.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

SALES COACHING – Koučovanie predaja

Kurz koučovania pre manažérov predaja, 4 x 2 dni s odstupmi 4 - 8 týždňov.
Kurz stavia na vašich doterajších skúsenostiach v predaji a manažovaní predaja, a rozširuje ich o vybrané spôsobilosti kouča, užitočné pre prácu s členmi vášho tímu predajcov.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Workshopy

Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi

1-dňový online workshop určený pre rodičov, starých rodičov, vychovávateľov, učiteľov a každého, kto potrebuje lepšie zvládať náročné situácie vo výchove detí a dospievajúcich. Spoznáte v ňom najdôležitejšie princípy a východiská prístupu zameraného na riešenie a precvičíte si niekoľko špeciálnych techník, ktoré môžete prakticky uplatniť hneď po ukončení workshopu vo svojom prostredí.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne (workshop)

Spoznáte základné princípy koučovania, brief koučingu a koučovacej kultúry.
Precvičíte si vybrané koučovacie nástroje tak, aby ste ich mohli začať hneď používať vo svojej každodennej praxi.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Aby tímy fungovali

Chcete sa v tíme rozvíjať spoločne, vzájomne a s ľahkosťou? Budete sami prekvapení, ako rýchlo dokážete využívať natívne princípy zamerané na riešenie v tímovej práci. To je jasný dôkaz, že tieto princípy prirodzene v sebe máme, len sme ich "prehlušili" naučenými vzorcami myslenia.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

MYSLIEŤ AKO KOUČ (praktický seminár pre manažérov)

Čo je "za" technikami koučingu - praktický seminár pre manažérov o tajomstvách úspešného koučovania na pracovisku.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Ako si vzájomne porozumieť (konštruktívne dialógy pomocou 10 prstov)

Výzva pre každého, kto žije a pracuje s ľuďmi - poldňový živý online workshop. Hravo a jednoducho, za pomoci 10 prstov vašich dvoch rúk, si osvojíte pravidlá komunikácie vedúcej ku schodným riešeniam a dobrým vzťahom.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok