@   Odoberať občasník

Aby tímy fungovali

Chcete sa v tíme rozvíjať spoločne, vzájomne a s ľahkosťou? Budete sami prekvapení, ako rýchlo dokážete využívať natívne princípy zamerané na riešenie v tímovej práci. To je jasný dôkaz, že tieto princípy prirodzene v sebe máme, len sme ich "prehlušili" naučenými vzorcami myslenia.


“Väčšina problémov sveta je spôsobená rozdielom medzi tým, ako funguje príroda a tým, ako myslia ľudia.”

Tento revolučný objav Gregory Batesona, prírodovedca, antropológa, kybernetika, ekológa a etnológa, vyjadruje hlavný rozpor medzi zaužívanými vzorcami ľudského myslenia a natívnym prístupom zameraným na riešenie.

Slovo natívny v súvislosti s koučovaním a manažmentom vyjadruje zameranie na tie vnútorné zdroje, s ktorými sa všetci rodíme. Keďže sú vrodené, sú aj prirodzené, a preto ich s ľahkosťou a radosťou dokážeme znovuobjavovať v sebe. Prirodzene a jednoducho ich potom dokážeme aplikovať v každodennom spolužití a spolupráci s ostatnými ľuďmi.

Poznatky a skúsenosti získané na workshope môžete aplikovať do svojej praxe okamžite – už počas nácviku.


Čo si z podujatia môžete odniesť?

Počas dvoch dní si prostredníctvom osobného a tímového zážitku osvojíte tri techniky natívneho koučovania a manažmentu: 

  1. Prvá z nich vám pripomenie detské časy, kedy ste dokázali slobodne a hravo stvárňovať svet pomocou čohokoľvek, čo ste mali k dispozícii – bez ohľadu na to, či vás niekto vidí a čo si kto o vás myslí.
  2. Druhá technika vám poskytne ľahko zvládnuteľný a osviežujúco efektívny nástroj synergického riešenia úloh a problémov. Technika si vyžaduje len 30 minút – je teda taká úsporná, že sa dá zaradiť do bežného pracovného dňa – napríklad pri spoločnej rannej / popoludňajšej káve alebo bežnom tímovom mítingu.
  3. Treťou technikou si rozšírite svoj repertoár tímových nástrojov o natívnu modifikáciu známej SWOT analýzy.

Pre koho to bude prínosné?

Pre skupiny a tímy z biznisu aj neziskovej sféry – ľudí, ktorí hľadajú riešenia pri plnení cieľov a chcú pritom byť maximálne účinní. Veľkosť skupiny: 6 – 12 osôb.

Cena za tím/skupinu (max. 15 ľudí)

3000,00 € bez DPH, 3600,00 € s DPH.

V cene je zahrnutý odborný program, občerstvenie počas prestávok a večerné posedenie pri ohni (v zimných mesiacoch v interiéri). V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

 

Termín a miesto konania

Termín: podľa dohody s objednávateľom

Koučovňa Co/Man v Tajove pri Banskej Bystrici, po dohode podmienok aj kdekoľvek inde na Slovensku alebo v ČR.

tvorba web stránok