@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. – PURE (64 ACSTH) – v lete 2020 prebieha ako Intenzívna online škola

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu?
V polročnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetkých 11 kľúčových spôsobilostí kouča podľa ICF.
Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov. 


Čo získate absolvovaním kurzu:

 • základnú kvalifikáciu pre koučovanie – či ho chcete využívať ako manažér/líder, interný / externý profesionálny kouč, lektor, pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, iný pomáhajúci profesionál alebo športový tréner/mentálny kouč.
 • silné odborné zázemie – už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie (SOLWorld) a tiež súčasťou skupiny SolutionSurfers Slovensko.

Termíny a miesto začiatku

Kurz Brief Coach Training je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko) a Klára Giertlová je akreditovanou lektorkou a partnerkou tohto inštitútu pre SR a ČR.


Po ukončení stupňa PURE

 1. ako kouč – profesionál (externý alebo interný)
  • môžete získavať ďalšiu koučovskú prax a za pomoci mentoringu a supervízie sa pripravovať sa na certifikáciu SAKo alebo ICF… alebo
  • pokračovať v kurzoch Brief Coaching PLUS a PRO, čím získate ucelené koučovské vzdelanie, naučíte sa koučovať na profesionálnej úrovni a osvedčíte to priamo v závere stupňa PRO absolvovaním medzinárodnej skúšky ICF na úrovni Professional Certified Coach – PCC.
 2. ako manažér/ka alebo pomáhajúci/a profesionál/ka môžete získavať prax v koučovaní a popritom postupne zvyšovať účinnosť a prirodzenosť svojho koučovania absolvovaním nadstavbového kurzu Natívne a systemické koučovanie.

Obsah kurzu a možnosti certifikácie ICF, SAKo

V kurze sa učíte koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu – získavate v ňom preto dvojnásobný úžitok.

Počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy.

OBSAH MODULOV A CERTIFIKÁCIA (tabuľkový prehľad kurzu)

Medzi modulmi: reálne koučovanie, reflexia praxe v učiacich sa dvojiciach/trojiciach, telekonferencie s lektorkou, štúdium odporúčanej literatúry.

Osvedčenie

Za účasť a splnenie všetkých kurzových úloh dostanete medzinárodne platné osvedčenie hodín špecifického koučovského vzdelávania ACSTH spĺňajúceho medzinárodné štandardy (ICF Approved Coach Specific Training Hours).

Cena a garancie

Brief Coaching I. – PURE,  4×3 dni: 2920 € + 20% DPH, spolu 3504 €.

V cene kurzu je zahrnuté bohaté občerstvenie, cena nezahŕňa ubytovanie a stravu (obedy a večere).

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval. Jediná podmienka vrátenia peňazí je oznámiť toto rozhodnutie osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo písomne (e-mailom) najneskôr do 7 kalendárnych dní od jeho ukončenia.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prihláška, uzávierky, registrácia

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Kurzy pre firmy

Miesto konania, termín, počet účastníkov, cena: podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR a ČR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), riaditeľ a supervízor kurzu, zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Vedie koučovacie programy po celom svete, osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Prihlásiť sa do ACSTH alebo ACTP?

ICF - Medzinárodná federácia koučov akredituje 3 typy vzdelávania v koučovaní:

 • ACSTH - čiastkové vzdelávanie, z ktorého si môžete vyskladať základné vzdelanie kouča a pripraviť sa na skúšku ACC.
 • ACTP - ucelený výcvikový program, vrátane mentoringu aj komplexnej medzinárodnej záverečnej skúšky PCC (skúšku ACC nemusíte robiť, lebo ACC je začiatočnícka úroveň a v tomto programe sa učíte koučovať profesionálne)
 • CCE - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov - rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania.

ACTP obsahuje aj ACSTH ACTP obsahuje aj ACSTH
tvorba web stránok