@   Odoberať občasník

Koučovacie pobyty

Množstvo manažérov, zamestnancov a tímov už z vlastnej skúsenosti pozná účinnosť profesionálneho koučovania.
Viete si predstaviť niečo ešte užitočnejšie? Je to koučovací pobyt.
Zažite si koučovanie spojené s oddychom - intenzívne a sústredene.


Koučovací pobyt je na mieru „šitá“ služba pre jednotlivcov, partnerské páry, pracovné tímy alebo rodiny.

Počas neho sa intenzívne venujete práci na vašich najdôležitejších cieľoch a pritom sa zároveň staráte o seba, svoju dlhodobú produktivitu a osobnú spokojnosť. Môže trvať deň, dva dni i viac dní… presne toľko, koľko potrebujete.

Dáva vám to zmysel? Čítajte ďalej alebo nás kontaktujte.


Čo môžem/e získať?

Z koučovacieho pobytu odídete s jasnou predstavou o vašich ďalších dňoch a mesiacoch, s jasne zoradenými priroritami a plní chuti pracovať na tom, čo ste si predsavzali.

Odídete ako znovuzrodení, a stále to budete vy – neopakovateľný a jedinečný človek, ktorý sa postaral o seba, ujasnil si svoje miesto v systéme a má silu sa ďalej starať o seba aj o zvyšok svojho jedinečného sveta.

Komu môže byť koučovací pobyt užitočný?

Majiteľom firiem, manažérom všetkých úrovní, členom riadiacich a dozorných orgánov spoločností. Všetkým ľuďom, ktorí zodpovedajú za nájdenie riešení pri plnení cieľov. Ľuďom, ktorí sú preťažení a chcú nájsť opäť vnútornú rovnováhu a zmysel. Tímom, ktoré potrebujú fungovať efektívnejšie a dosahovať ešte lepšie výsledky. Partnerským párom, ktoré hľadajú optimálny spôsob fungovania, aby sa nemuseli rozísť.

Obsahová náplň

Koučovací pobyt je maximálne individualizovaný formát – nie je to seminár ani kurz, ale spoluvytváraná aktvita, kde ciele aj obsah (témy) určuje samotný klient. Kouč k tomu pridáva rámec – prostredie, čas, proces a svoju znalosť koučovacej práce s cieľmi, témami a zdrojmi klienta.
Pomáha pritom odhaľovať a posilňovať prítomné zdroje a využívať ich pri dosahovaní cieľov a budovaní nových riešení (spravidla systémových, s trvalým alebo aspoň dlhodobým výsledkom).

Kde sa koučovacie pobyty realizujú?

Ako optimálne miesto pre organizovanie koučovacích pobytov sa osvedčuje tiché prírodné prostredie v extraviláne obce Tajov pri Banskej Bystrici, kde sme vybudovali malé, komorné koučovacie stredisko s možnosťou ubytovania pre 10 hostí.

Ktorí kouči ma/nás budú koučovacím pobytom sprevádzať?

Podľa počtu účastníkov koučovacieho pobytu vám koučovacie služby poskytuje jeden alebo dvaja profesionálni kouči spoločnosti Co/Man. Jednou z nich bude vždy PhDr. Klára Giertlová, PCC (ICF), majiteľka spoločnosti a medzinárodne certiikovaná brief koučka a lektorka, zakladajúca predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (2006) a zakladajúca členka ICF Slovak Chapter (2007).

tvorba web stránok