@   Odoberať občasník

Konzultačné služby

Pri konzultačnej spolupráci s našimi zákazníkmi využívame dlhoročné skúsenosti v práci s ľuďmi, vo vedení tímov a riadení organizácií.
Vieme, že ste väčšinu situácií v živote a v práci úspešne vyriešili, preto nie sme vidiaci, ktorí vedú slepých.
Prístup zameraný na riešenie nám umožňuje pracovať s vami tak účinne, aby ste nás čo najskôr prestali potrebovať.


Konzultačné služby poskytujeme v týchto oblastiach:

  • analýza a identifikácia rozvojových potrieb manažérov a zamestnancov individuálne alebo skupinovo – formou rozvojových stredísk (Assessment and Development Centre)
  • vyhľadávanie a výber manažérov a zamestnancov, individuálne a skupinové výbery so zameraním na dlhodobé kontrakty a kontinuálny osobný a profesijný rozvoj
  • zavádzanie systémov riadenia a rozvoja ľudských zdrojov – najmä systém vyhľadávania a výberu manažérov a zamestnancov, systém rozvoja manažérov a zamestnancov, systém hodnotenia pracovného výkonu zameraný na zvyšovanie dlhodobej výkonnosti, prieskumy spokojnosti, angažovanosti a lojality zamestnancov a pod.
  • systém práce s externými zákazníkmi – komunikácia so zákazníkmi, meranie spokojnosti zákazníkov, systém vybavovania reklamácií, systém internej komunikácie pri uspokojovaní potrieb zákazníkov, budovanie zákazníckej orientácie
  • systém interných zákazníckych vzťahov – identifikácia interného zákazníka, budovanie tímov orientovaných na interné zákaznícke vzťahy a procesy
  • budovanie systemického manažmentu, manažmetu zameraného na riešenie a koučingovej kultúry v organizáciách.

tvorba web stránok