@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. – III. (ACTP)

Po absolvovaní tohto špičkového medzinárodného programu budete vedieť koučovať čisto, prakticky a s ľahkosťou, podľa vysokých medzinárodných štandardov. Výcvikový program získal najvyššiu akreditáciu ICF, Accredited Coach Training Program, pretože obsahuje všetko, čo ucelený výcvik koučovania musí obsahovať. Môžete ho teda využiť aj ako komplexnú prípravu na medzinárodnú certifikáciu v koučovaní (ACC, PCC, MCC). V závere 3. stupňa PRO absolvujete medzinárodnú certifikačnú skúšku PCC (Professional Certified Coach), vedenú jedným z prvých master koučov sveta, Dr. Petrom Szabom, MCC, zo Švajčiarska.


Komplexný výcvikový program Brief Coach Training (ACTP) vám pomôže osvojiť si koučovské myslenie a rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF – Medzinárodnou federáciou koučov.

Pozostáva z 3 stupňov rozdelených do 8 modulov, s odstupmi 6 – 8 týždňov.

  • Základný stupeň I. (PURE): 4×3 dni (cca 1/2 roka) alebo Intenzívna online škola (16 poldňových online webinárov, ukončenie za cca 2-3 mesiace)
  • Mentoringový stupeň II. (PLUS): 2×3 dni alebo online webináre (podľa dohody v skupine)
  • Skúškový stupeň III. (PRO): minimálne 1+1 deň (podľa počtu účastníkov).

Celý program trvá prezenčnou formou približne 1 rok, vo verzii s Intenzívnou online školou asi 3/4 roka. 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV KURZU A MOŽNOSTI CERTIFIKÁCIE (tabuľkový prehľad vrátane cien)

TERMÍNY A MIESTO KONANIA 

Kurz Brief Coach Training (skrátene Brief Coaching) je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko) a realizuje sa v 15 krajinách na 4 kontinentoch. Klára Giertlová je akreditovanou lektorkou a partnerkou tohto inštitútu pre SR a ČR.

Celý kurz prebieha na Slovensku a v slovenskom jazyku, vrátane záverečnej skúšky s Dr. Petrom Szabóm, MCC zo Švajčiarska.


Čo získate absolvovaním kurzu ACTP

  1. všetky kompetencie kouča – úspešný absolvent ACTP dokáže koučovať na solídnej profesionálnej úrovni (PCC) v súlade s medzinárodnými štandardmi – či používa koučovanie ako manažér/líder alebo ako profesionálny kouč
  2. čas – budete vedieť koučovať krátko, stručne, a pritom účinne.
  3. dobré meno – klienti a spolupracovníci budú vaše koučovanie vnímať ako rešpektuplné, užitočné a praktické, smerujúce priamo k riešeniam.
  4. silné odborné zázemie – už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie (SOLWorld) a tiež riadnymi členmi SAKo aj ICF.

Čo môžete očakávať počas kurzu

Počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou a zábavnou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy.

Medzi modulmi: vedenie koučovacích rozhovorov a ich reflexia, práca v učiacich sa dvojiciach/trojiciach alebo 2 samoorganizované telekonferencie v každom medzičase, štúdium a reflexia odporúčanej literatúry.

Osvedčenie

V závere celého kurzového programu (20 dní) absolvujete medzinárodnú certifikačnú skúšku a získate celosvetovo platný certifikát o absolvovaní ACTP (ICF). Týmto certifikátom vám inštitút SolutionSurfers potvrdzuje, že koučujete v súlade s medzinárodnými štandardmi na úrovni Professional Certified Coach (PCC). 

Ak ste absolvovali len 1. alebo 2. stupeň kurzu bez skúšky (PURE, PLUS) dostanete celosvetovo platné osvedčenie inštitútu SolutionSurfers o absolvovaní príslušného počtu hodín špecifického koučovského vzdelávania ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours).

Cena za 20-dňový komplexný kurz

5600 € + 20 % DPH, spolu 6720 € (cena platí pri úhrade celého kurzu vopred). Oproti úhrade po jednotlivých stupňoch (PURE, PLUS, PRO) ušetríte 380 € + 20 % DPH.

V cene kurzu je zahrnutý odborný obsah, študijné pomôcky, bohaté občerstvenie počas prestávok, pozorované koučovania a mentoring kompetencií, záverečná skúška, vystavenie certifikátu, zaradenie do evidencie certifikátov pre ICF.

Ubytovanie a strava nie sú v cene kurzu – platia sa osobitne vo zvolenom ubytovacom a stravovacom zariadení.

Prihláška, uzávierky, registrácia

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je do kurzu záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Garancie

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. Jedinou podmienkou uplatnenia tejto garancie je oznámiť takéto rozhodnutie buď osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo e-mailom najneskôr do 7 dní od ukončenia 1. modulu,

V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.

Odborná garancia kurzu

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov a zakladajúca členka pobočky ICF v SR, vyše 2500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Prihlásiť sa do ACSTH alebo ACTP?

ICF - Medzinárodná federácia koučov akredituje 3 typy vzdelávania v koučovaní:

  • ACSTH - čiastkové vzdelávanie, z ktorého si môžete vyskladať základné vzdelanie kouča a pripraviť sa na skúšku ACC.
  • ACTP - ucelený výcvikový program, vrátane mentoringu aj komplexnej medzinárodnej záverečnej skúšky PCC (skúšku ACC nemusíte robiť, lebo ACC je začiatočnícka úroveň a v tomto programe sa učíte koučovať profesionálne)
  • CCE - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov - rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania.

ACTP obsahuje aj ACSTH ACTP obsahuje aj ACSTH
tvorba web stránok