@   Odoberať občasník

Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi

1-dňový online workshop určený pre rodičov, starých rodičov, vychovávateľov, učiteľov a každého, kto potrebuje lepšie zvládať náročné situácie vo výchove detí a dospievajúcich. Spoznáte v ňom najdôležitejšie princípy a východiská prístupu zameraného na riešenie a precvičíte si niekoľko špeciálnych techník, ktoré môžete prakticky uplatniť hneď po ukončení workshopu vo svojom prostredí.


Workshop vychádza z prístupu zameraného na riešenie, ktorý vyvinuli a od 80. rokov minulého storočia s veľkým úspechom uplatňovali terapeuti z Brief Family Therapy Center v Milwaukee (Wisconsin, USA) pod vedením Insoo Kim Berg a Steve de Shazera.

Tento prístup pri práci s deťmi a dospievajúcimi (rovnako ako s kýmkoľvek iným) stavia na skúsenosti, že najlepšie výsledky dosahujeme vtedy, keď sa môžeme oprieť o to, čo nám už funguje (WOWW – Working On What Works).

Počas workshopu budete objavovať aj ďalšie princípy a nástroje prístupu zameraného na riešenie, najmä kvadranty zamerania dialógu (Haesun Moon, Kanada), konštruktívne načúvanie a domino-konverzáciu (Klára Giertlová).

Prístup zameraný na riešenie je účinný nielen pri riešení už vzniknutých ťažkostí vo výchove, vzdelávaní a rozvoji mladého človeka, ale slúži aj ako preventívny nástroj. Pomáha dospelým ľuďom vytvárať pre deti a dospievajúcich také prostredie, kde tieto ťažkosti nemajú dôvod vznikať.

 

Termíny workshopu nájdete tu.  

Miesto konania: online prostredie Zoom (nie je potrebná inštalácia vopred).

Cena workshopu:  144 EUR za osobu (120 Eur + 20 % DPH)

Špeciálna cena pri účasti viacerých členov rodiny: 108 Eur za osobu (90 Eur + 20 % DPH).


Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých partnerov - tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. V súčasnom rýchlom tempe obchodovania ich môžu nahradiť všeobecné obchodné podmienky.

Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu. Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu.
tvorba web stránok