@   Odoberať občasník

Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi

1-dňový online workshop určený pre rodičov, starých rodičov, vychovávateľov, učiteľov a každého, kto potrebuje lepšie zvládať náročné situácie vo výchove detí a dospievajúcich. Spoznáte v ňom najdôležitejšie princípy a východiská prístupu zameraného na riešenie a precvičíte si niekoľko špeciálnych techník, ktoré môžete prakticky uplatniť hneď po ukončení workshopu vo svojom prostredí.


Workshop vychádza z prístupu zameraného na riešenie, ktorý vyvinuli a od 80. rokov minulého storočia s veľkým úspechom uplatňovali terapeuti z Brief Family Therapy Center v Milwaukee (Wisconsin, USA) pod vedením Insoo Kim Berg a Steve de Shazera.

Tento prístup pri práci s deťmi a dospievajúcimi (rovnako ako s kýmkoľvek iným) stavia na skúsenosti, že najlepšie výsledky dosahujeme vtedy, keď sa môžeme oprieť o to, čo nám už funguje (WOWW – Working On What Works).

Počas workshopu budete objavovať aj ďalšie princípy a nástroje prístupu zameraného na riešenie, najmä kvadranty zamerania dialógu (Haesun Moon, Kanada), konštruktívne načúvanie a domino-konverzáciu (Klára Giertlová).

Prístup zameraný na riešenie je účinný nielen pri riešení už vzniknutých ťažkostí vo výchove, vzdelávaní a rozvoji mladého človeka, ale slúži aj ako preventívny nástroj. Pomáha dospelým ľuďom vytvárať pre deti a dospievajúcich také prostredie, kde tieto ťažkosti nemajú dôvod vznikať.

 

Termíny workshopu nájdete tu.  

Miesto konania: online prostredie Zoom (nie je potrebná inštalácia vopred).

Cena: 96 EUR (vrátane 20 % DPH) za osobu.  

Špeciálna cena pre rodiny:

  • pri účasti 2 osôb z rodiny 108 Eur (vrátane 20 % DPH), t. j. 54 Eur/os. 
  • pri účasti 3 osôb z rodiny: 144 Eur (vrátane 20 % DPH), t. j. 48 Eur/os.  


Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých partnerov - tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. V súčasnom rýchlom tempe obchodovania ich môžu nahradiť všeobecné obchodné podmienky.

Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu. Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu.
tvorba web stránok