@   Odoberať občasník

Referencie

Najlepšia referencia, ktorú dostávame, je odporučenie našich služieb kolegom, priateľom, známym...
Podľa dlhodobých štatistík sa takto stáva našimi zákazníkmi takmer 100 % ľudí a organizácií.
Čo im spolupráca s nami priniesla?


Zuzana Gajdošová, Kongsberg Automotive

„Keď som sa rozhodovala, či ísť do ďalšieho kurzu koučingu (keďže už jeden za sebou mám), zamýšľala som sa nad tromi vecami. Prvá bola „čo vlastne s tým?“, druhá „ako si nájsť čas?“, pretože viem, že to nie je len sedenie na kurze, a tretia, či je to v dobe, keď slovo koučing takmer vzbudzuje u niektorých ľudí alergiu, správna investícia do sebarozvoja.

Už po prvom mnou absolvovanom module som stratila akékoľvek pochybnosti. Na všetky moje otázky som si počas kurzu našla odpovede. Čo je asi prirodzené, keďže je to Brief koučing zameraný na riešenie :). Jedným z mojich základných problémov v živote je chronický nedostatok času. Na poslednom module som sa dokázala uvoľniť z práce a stráviť plné tri dni so skvelými ľuďmi a venovať sa rozvoju toho, čo je pre mňa skutočne dôležité. Brief koučing mi pomohol vytvoriť iný pohľad na mnoho aspektov života. Viac počúvať ostatných, ale aj svoj vnútorný hlas. Odnášam si množstvo námetov, priateľstvá so skvelými ľuďmi, s ktorými som stále v kontakte, sebapoznanie a schopnosť komunikovať na úplne inej úrovni. Kurz bol pre mňa hlavne o prehĺbení poznania seba a svojich schopností. Nie len v koučovaní, ale v akejkoľvek oblasti života. Znova som si potvrdila už osvedčené „v jednoduchosti je krása“…
Ďakujem Kláre, jej skvelej lektorskej, rešpektuplnej a láskavej práci a podpore. Aj vďaka nej a skvelým ľuďom, ktorých som stretla na kurze, som schopná prekonávať pre mňa doposiaľ neprekonateľné prekážky“.

Tomáš Šafařík, Flaga ČR

Kurz Brief coaching PURE u Kiri Giertlové byl pro mě krokem do neznáma. S potěšením musím říci, že to pro mě bylo objevení zcela nových a hlavně velmi efektivních možností jak pracovat s lidmi.

Výrazné zlepšení pozoruji ve společnosti Flaga nejen na vertikální ale i na horizontální komunikační úrovni. Zde pochopitelně působí na vedoucích pozicích lidé s diametrálně jinými osobnostními profily a role těchto lidí v organizacích bývají i protichůdné. I přesto při využívání SF coaching technik např. už jen během porad top managentu můžu sledovat uvolňování potenciálu všech zúčastněných, vyřešení konfrontačních témat nebo postoupení kupředu v oblastech, kde jsme byli dlouho bezradní.
Na kurzu se mi líbila profesionalita, se kterou Kiri k dané věci přistupuje, ale při tom si dokáže zachovat nenásilnost, lehkost a otevřenost. A právě tímto prokazuje své velké coachovací kvality a zkušenosti.

Ing. Tomáš Šafařík
Flaga s.r.o. Česká Republika
Finančný riaditeľ
safarik@flaga.cz, www.flaga.cz

Ľubomír Žiak, Flaga ČR

Referencia / školenie Brief Coaching Pure / Firma Flaga s.r.o.

Firma Flaga spolupracuje s pani Giertlovou dlhodobo. Vzhľadom na to, že pôsobíme vo veľmi konkurenčnom trhovom prostredí sú pre našu firmu investície do kvalitného vzdelania veľmi dôležité. Vzhľadom na pridanú hodnotu týchto školení budeme v spolupráci aj naďalej pokračovať.
Pôsobím na pozícii obchodného a marketingového riaditeľa pre Českú republiku. Sme firma s obratom zhruba 1 mld. Kč ročne. Na obchodnom a marketingovom oddelení pracuje 30 ľudí.
Na neustále meniacom sa trhu je kľúčové, aby si zamestnanci plne uvedomovali a využívali svoj potenciál, spolu s preberaním osobnej zodpovednosti.
Školenie u pani Giertlovej plne rešpektuje individualitu školeného, je veľmi prirodzené. Zo žiadneho iného školenia som neodchádzal s toľkou dávkou pozitívnej energie a praktickými poznatkami okamžite uplatniteľnými v praxi. V kurze Brief coaching, ktorý som absolvoval som si osvojil jednoduché a účinné metódy, ktoré ihneď od prvého modulu úspešne používam v praxi s veľmi dobrými ohlasmi u podriadených.
Preto spoluprácu s pani Giertlovou viac ako doporučujem a rád poskytnem aj odpovede na prípadné doplňujúce otázky.

S priateľským pozdravom,

Ing. Ľubomír Žiak
Flaga s.r.o. Česká Republika
Obchodný a marketingový riaditeľ
+420 724068348
ziak@flaga.cz, www.flaga.cz

Zora Vitková, Amslico AIG Life

Keď Ťa mám „na linke“ :), tak som Ti chcela ešte raz poďakovať, celý Tvoj kurz bol pre mňa silný zážitok a jedna z tých udalostí v živote, ktoré človeka „naozaj menia“… Nemám síce dobrý pocit z mojej nahrávky na osvedčujúcu supervíziu, ale aj ja viem, že to viem aj inak… zajtra idem koučovať do Martina a teším sa na to…

A  ešte som Ti chcela poďakovať za to „prostredie bezpečia“, ktoré si pre nás na kurze vytvorila… na kurze som sa cítila veľmi dobre a tešila som sa z toho, že môžem byť otvorená, úprimná a nič za to nehrozí… 🙂 A vlastne tak som nastavená aj pri koučingu.

Peter Mac, CEO, Tvoje meno je firma, Tellia s. r. o.

„Koučing ako veľmi kvalitný a dobu rešpektujúci nástroj pre rozvoj ľudí ma zaujal už pred rokmi. Koučujem s ľudmi dlhšiu dobu, ale až 125-hodinový SMaK bol zlomovým bodom, ktorý som potreboval. Z vlastnej skúsenosti verím, že dlhodobý výcvik nemožno nahradiť študovaním desiatok kníh a ponorením sa do teórie. Medzi riadkami mi unikali veci, ktoré som iba tušil. Tu konečne začali teoreticky naučené a bez odbornej spätnej väzby vykonávané postupy dávať zmysel. Vytvorili sme spolu metodický systém.  Ale to samotné by iste nestačilo, pretože koučing výrazne stojí na a vychádza zo samotnej osobnosti kouča. Koučing ako naučená technika bez ďalšej podpovrchovej pridanej hodnoty kouča podľa mňa jednoducho nefunguje. Klára Giertlová vždy rešpektovala môj vnútorný kapitál, s ktorým som do výcviku prišiel. Autenticita u nej aj vo výcviku SMaK nakoniec viedla  ku mojej autenticite. To je pre mňa popri mnohom inom kľúčom ku koučovaniu a najmä k tomu najdôležitejšiemu – k ľuďom, ktorí môžu rásť koučovaním.“

Ing. Jiří Kaláb, KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

„Kurz byl pro mne velmi obohacující v tom, jak si uvědomit některé činnosti v mém pracovním i osobním životě.

Termíny jako podpora, kontrola, opečovávání, balíček na cestu apod. – uvědomil jsem si neskutečný potenciál u svých kolegů, v rodině a co také u sebe (světe div se).
Kurz vnímám jako jednu z nejlepších investici za loňský rok.

Erika Bališová, MIBA Steeltec Vráble

V roku 2007 som absolvovala kurz systemického manažmentu organizovaného spoločnosťou Co/Man vedeného Klárou Giertlovou. Prístup systemického manažmentu ma veľmi oslovil. Preto pri prehodnocovaní môjho ďalšieho rozvoja ako HR manažéra po dohode so svojím nadriadeným som absolvovala niekoľko koučovacích stretnutí s Klárou Giertlovou.

Koučovacie stretnutia boli organizované v čase február – júl 2008 prostredníctvom skypu. Skype mi umožňoval maximálnu flexibilitu miesta a času stretnutia, čo som pri svojej vyťaženosti veľmi uvítala.Takýto spôsob koučovania nijako neovplyvnil kvalitu samotného koučingu, keďže systemický prístup je založený na človeku. Koučovaný si môže samostatne zvoliť miesto, v ktorom sa dobre cíti a dobre myslím tak, aby si vo veciach našiel svoj vlastný prístup.

Ak by ste chceli získať akékoľvek ďalšie informácie, budem rada, ak ma budete kontaktovať na telefónnom čísle 0902 972 409.

Alena Vágnerová, IBM Bratislava

Kurz mi priniesol ďaľší – nový pohľad na komunikáciu medzi ľuďmi. Inšpiroval ma (a stále ma inšpiruje) k hľadaniu cesty, ako porozumieť ľuďom a ako vyjadriť svoje myšlienky.

Naučila som sa, ako vytvárať priestor v komunikácii pre nové „pohľady na vec“. Kurz mi pomohol aj v rozvíjaní schopnosti počúvať a byť tolerantná, rešpektovať, že každý vidí svet inak. Rozhovory, kde sa aspoň pokúsim o koučing, prinášajú vždy nejaký úžitok – aspoň jeden nový nápad, iný pohľad, zmenu v niečom…

V bežnom zivote mi aj teraz pomáha, ak už neviem, ako postupovať a ak sa mi nedarí napr. pri výchove detí a to vedomím, že nie je objektívna pravda, že sa musíme len pokúsiť dohovoriť sa. Skúšam to a darí sa, niekedy taký pokus aspoň odľahčí situáciu. Hovorím o pokusoch, pretože kurz bol dosť krátky na to, aby sa myšlienky systemiky a konštruktivizmu zažili a „bezpečne udomácnili“ v každodennej praxi.

V každom prípade si myslím, že s týmito myšlienkami by sa mal zoznámiť každý. Bolo by nám spolu na svete lepšie 🙂

Ján Ivanič, REDA, s. r. o.

„Bolo to pre mňa v prvom rade drahé…
V druhom rade „stará štruktúra“ – nepochopiteľné. No samozrejme dovtedy, kým som poznatky nezačal pomaly aplikovať do praxe.

Potom, ako sa dostavovali prvé výsledky, prestal som sa báť, zapojil som všetky „vedomosti – výsledky“ do praxe a žijem z nich doteraz. Idem úplne inak, ako dovtedy. A pohľad späť na čas pred a po je sakramentsky rozdielny… ako môj prístup k ľuďom, tak aj ich výkon a súdržnosť s firmou.

Odstupom času, teda odvtedy, ako som tvrdo vzdoroval novým myšlienkam, som vytvoril v robote príjemnú atmosféru, usmiaty kolektív a medziročný nárast obratu je skoro 25 % … normálne tomu neverím, čo sa to udialo.

A to som si len pričuchol k jednému semináru… Ďakujem.

Zuzana Kocúrková, Slovenská sporiteľňa

„Kurz bol pre mňa užitočný v nenásilnom uvedomení si, čo koučing je a čo nie je. Bol pre mňa „stavebným kameňom“, na ktorom som začala poznatky rozvíjať ďalej. Koučing na základe kurzu uplatňujem a rozvíjam v práci.
V mojom prípade išlo hlavne o uvedomenie si, že nie som to ja, kto tlačí na pílu druhého, ale je to on sám. Veľmi ma zaujal aj koučing tímu, ktorému sa rovnako venujem.
Kurz určite odporúčam tomu, koho problematika zaujíma.

Mária Braunová, BK Consulting, a. s.

„Kurz Systemický manažment a koučovanie vás posunie nielen ako riadiaceho pracovníka, ale aj v súkromí.

V podstate je to jednoduché, len na to treba prísť. Chcete vedieť dobre riadiť, radi by ste pomohli priateľovi pri rozhodovaní alebo pri riešení nie práve jednoduchej situácie? Dobre počúvajte a dovoľte mu nájsť to najlepšie riešenie pre neho samého. Jednoduché to nie je, ale naučíte sa to práve na tomto kurze.

Ja tento spôsob uplatňujem v práci, teda aspoň sa o to snažím. Ale mne osobne ide hlavne o to, aby na riešenie prišli zamestnanci sami. Má to viac výhod, ale tie hlavné sú, že nikdy neviete, čím vás kolega môže prekvapiť a akú radosť má z vlastného riešenia on sám. S tým sú samozrejme spojené ďalšie veci – spokojnosť v práci, efektivita.

Riadiacim pracovníkom, ktorí majú záujem o stabilný kolektív, na ktorý sa môžu spoľahnúť, odporúčam absolvovať kurz Systemický manažment a koučovanie. Je potrebné investovať nie len peniaze, ale hlavne čas. V každom prípade ide o dobrú investíciu.“

Dagmar Voňková, Regada, s. r. o.

„Kurz bol pre mňa prvou, a preto nesmierne cennou, príležitosťou stretnúť sa s koučingom a so systemickým prístupom. Získala som tam pevné presvedčenie, že oboje má zmysel uplatňovať. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti si však ešte prehlbujem iným kurzom a štúdiom, preto sa mi zdá o ďalších konkrétnych prínosoch a zmenách predčasné referovať.

Kurz by som vrelo odporučila ľuďom, ktorí sa začínajú zaujímať o systemický manažment a koučing alebo ktorí hľadajú nové prístupy pre efektívny rozvoj seba a svojich spolupracovníkov..“

Martina Zahradníková, a-set s.r.o.

„Absolvovanie kurzu bolo pre mňa prínosom v niekoľkých rovinách:

 • získala som podstatne komplexnejší pohľad na to, čo koučovanie je a čo nie je,
 • v mnohom som zmenila svoj prístup k ľuďom, k ich chápaniu „sveta“,
 • snažím sa veci neriešiť za druhých, ale nechávam im priestor na nájdenie svojich vlastných ciest,
 • sama som sa odborne posunula – predsa len akreditovaných dlhodobých kurzov o koučovaní nie je u nás veľa, – splnila som si jeden zo svojich cieľov – byť koučom! No byť dobrým koučom – to chce čas.

A čo sa týka investície do kurzu – úprimne povedané pre rodinný rozpočet to nebolo ľahké, ale ak človek vie presne, čo chce, tak to dokáže. Verím, že moje zanietenie pre koučing mi to raz vráti.“

Juraj Kováč, Uni2010

Som rád, že ako absolvent školenia „systemický manažment a koučing“ (SMAK) môžem k mojej skúsenosti vyjadriť pár myšlienok.

V prvom rade chcem upresniť – nejde o školenie – pod školením si predstavím školiteľa, ktorý lektoruje danú tému, používa viac či menej interaktívne metódy a má viac či menej praktických skúseností s danou témou. Nie, SMAK nebolo školenie. SMAK bola skúsenosť, počas ktorej som si formoval svoje postoje, učil sa učiť a bol spoluzodpovedný za vlastný rozvoj a skúsenosť.

Bola to skúsenosť, kedy som bol „nútený“ prakticky si vyskúšať to, o čom som si myslel, že dokonale chápem a ovládam. Bola to skúsenosť, kedy som si mohol kúsok po kúsku, na základe vlastnej skúsenosti a pod pozorným dohľadom kouča-facilitátora, skladať skladačku koučingu. Skúsenosť, kedy som sa koučovaním učil o koučovaní.

Výsledok? Som vedome kompetentný koučovať – teda keď sa rozhodnem koučovať, viem s akým postojom a technikou k nemu pristúpiť. Viem spätne zhodnotiť, kedy som postupoval v súlade s princípmi systemického koučovania a kedy nie.

Domnievam sa, že potrebujem veľa tréningu k tomu, aby som vedel koučovať dobre. Viem však, ako na to. SMAK skúsenosť stála za to.

Jana Rybecká, BK Consulting, a. s.

„Kurz systemického manažmentu a koučovania ovplyvnil moje myslenie v mnohých pohľadoch. V prvom rade som pochopila veľmi jednoduchú vec, ktorá platí nielen v práci, ale aj v živote, a to je fakt, že na danú skutočnosť má každý svoj uhol pohľadu. Každý to vníma inak a aj inak reaguje. V mojej práci sa snažím uplatňovať hlavné zásady systemického manažmentu… Už to prinieslo aj malé zmeny, napr. ak si kolegovia nevedia s niečím rady, tak systemickými otázkami sa o tom porozprávame a niekedy nájdu aj riešenie.
Tento kurz považujem dnes z môjho pohľadu vzhľadom na moju úlohu začínajúceho manažéra za nevyhnutnú investíciu.“

Martin Prodaj, INSIGHT

„Prídavné mená, ktorým by som kurz SMaK charakterizoval: inšpirujúce, obohacujúce a praxi pomáhajúce.

Kurz mi jednak umožnil získať nový pohľad na koučing a jednak mi umožnil zúžitkovať a zosumarizovať všetky poznatky, ktoré som už v tej dobe z oblasti riadenia ľudských zdrojov mal. Taktiež by som povedal, že kurz mi dal pomerne solídny teoretický background k tomu, čo som už prakticky robil.

Pri svojej práci či už kouča alebo aj supervízora uplatňujem predovšetkým zásadu nezasahovania do koučingového procesu a riešenia problému. Veľmi veľký prínos som vnímal predovšetkým v náraste dôvery mojich klientov.

Kurz je vynikajúcim spôsobom, ako pochopiť, o čom koučing naozaj je a urobiť si jasno v tom, čo koučing môže urobiť, prípadne, kde sú jeho hranice. SMaK bol určite dobrou investíciou.“

Ďalší zákazníci

 • MSM Group
 • ČSOB a. s.
 • Pivovary Topvar
 • H.R.OMADA Prievidza
 • O2 – Barborák Prievidza
 • Technogym
 • Dometic Fiľakovo
 • VermiVital Veľký Krtíš
 • Polleo Partners, Bratislava
 • ZŤS – HERN Námestovo
 • ČSOB, a. s., Bratislava
 • T-Systems Košice
 • Západoslovenská energetika Bratislava
 • Generali Poisťovňa, Bratislava
 • Poštová banka, Bratislava
 • Slovak Telekom, Bratislava
 • T-mobile Bratislava
 • SPP Bratislava
 • ZIPP s. r. o. Bratislava
 • UNI 2010 Banská Bystrica
 • Profireal Bratislava
 • Miba Steeltec Vráble
 • Johnson Controls International Trenčín
 • FBE Bratislava
 • ING, životná poisťovňa, Bratislava
 • Ten Expres Slovakia, spol. s. r. o. Banská Bystrica
 • Sigma Slovakia, s. r. o. Banská Bystrica
 • Peak Explorers Bratislava
 • Dolvap s. r. o. Varín
 • NET.BUSINESS s. r. o. Prievidza
 • Najvyšší kontrolný úrad, expozitúra Banská Bystrica
 • U.S. Steel, s. r. o. Košice
 • Communication House, s.r.o. Košice
 • Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
 • MTaC, s. r. o. Rajec
 • ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s. Trnava
 • Pyronova s. r. o. Šamorín
 • Meracrest Benefit, a.s. Bratislava
 • EMERSON a.s. Nové Mesto n. Váhom
 • DOXX – Stávkové kancelárie, s. r. o. Žilina
 • Peugeot Citroen Automobiles Slovakia s. r. o. Trnava
 • ČSOB Leasing, a. s. Bratislava
 • Univerzita Mateja Bela B. Bystrica – Pedagogická fakulta
 • Univerzita Mateja Bela B. Bystrica – Ekonomická fakulta
 • Optika Šebeň Banská Bystrica
 • Dali BB s. r. o. Banská Bystrica
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • BIC – Business & Innovation Centre Banská Bystrica
 • BIaTC Banská Bystrica
 • Centrum Návrat Banská Bystrica
 • Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
 • DSS – DaTP Banská Bystrica
 • OZ KOALA Banská Bystrica


Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok