@   Odoberať občasník

Podľa čoho si vyberať kurz koučovania

"Do dnešného dňa som investoval do svojho koučovského rozvoja 5400 EUR a nemám v rukách nič..." - s citeľným sklamaním v hlase sa mi posťažoval jeden mladý kolega - kouč, ktorý si chce urobiť medzinárodnú certifikačnú skúšku PCC v našom kurze akreditovanom ICF ako Level 2, ale doteraz chodil do rôznych iných kurzov.

V ostatných 2-3 rokoch sa na mňa čoraz častejšie obracajú kouči, ktorí zistili, že pri výbere kurzu nemali dostatok informácií, dostali neúplné či zavádzajúce informácie, prípadne možno aj dostali správne a úplné informácie, len ich zle pochopili.

Ako si teda vyberať kurz koučovania a vyhnúť sa sklamaniu zo zle investovaných peňazí?

V prvom rade potrebujete mať ujasnené, ako chcete koučovanie v budúcnosti využívať a akú kvalitatívnu alebo profesionálnu úroveň v ňom chcete dosiahnuť. Toto odporúčam zvážiť bez ohľadu na to, či ste profesionálny kouč, koučujúci manažér, majiteľ firmy, HR špecialista, lektor, športový tréner či pomáhajúci profesionál.

  1. Ak čo len hypoteticky pripúšťate, že sa budete chcieť niekedy v budúcnosti uchádzať o certifikáciu vašej koučovskej práce nezávislou certifikačnou autoritou (čo už dnes vyžaduje veľa spoločností využívajúcich služby koučov), určite si vyberte kurz akreditovaný odborným profesijným združením. U nás je to ICF – Medzinárodná federácia koučov a SAKo – Slovenská asociácia koučov. Pri kurzoch akreditovaných len Ministerstvom školstva buďte opatrní a vopred si overte, či ich profesijné koučovské asociácie pri certifikácii ešte uznajú.
  2. Ak už teraz viete, že sa chcete koučovaním živiť a ako externý alebo interný kouč sa chcete dať certifikovať ICF a/alebo SAKo, rozhodujte sa podľa toho, v akom časovom horizonte chcete byť certifikovaní a na akej úrovni chcete vykonávať svoju prax. Niekomu stačí základná úroveň ACC – Associate Certified Coach, iný sa chce čo najskôr dopracovať na profesionálnu (PCC) až majstrovskú úroveň (MCC). Charakteristiku troch certifikačných úrovní ICF a SAKo nájdete tu. Pri certifikácii u ICF vedú ku každej úrovni 3 možné cesty – od priamej, jednoduchej a najlacnejšej cez zložitejšiu, zdĺhavejšiu a drahšiu až po veľmi prácnu, ťažkopádnu a najdrahšiu, ktorá bude postupne zanikať. Tu nájdete prehľad o 3 cestách k ACC certifikácii a 3 cestách k PCC certifikácii ICF. Od roku 2023 môžete s nami absolvovať už aj certifikačnú ACC skúšku (ICF) v slovenčine. Vedie k nej cesta cez nadstavbový modul ACC PRO, ktorý zaraďujeme za kurz BC PURE (Level 1). Pri SAKo certifikácii (KcS, PKcS, MKcS) sú odborné nároky na kouča rovnaké a v tomto období existujú 2 cesty.
  3. Ak sa chcete od začiatku učiť koučovať na profesionálnej úrovni a na konci kurzu si chcete nechať potvrdiť kvalitu svojho koučovania v medzinárodnej certifikačnej skúške PCC (Professional Certified Coach), vyberte si kurz s akreditáciou ICF v štandarde ACTP. Takýto kurz je jediná možnosť koučovského vzdelávania typu All Inclusive, kde máte zahrnuté od začiatku až do konca všetko, čo potrebujete pre následnú nezávislú medzinárodnú certifikáciu ACC alebo PCC u ICF. Keď absolvujete takýto kurz, nebudete už musieť k medzinárodnej (ani lokálnej) certifikácii nikam posielať žiadne nahrávky, nebudete ich musieť prepisovať do angličtiny a platiť ďalšie peniaze za povinné mentoringové hodiny a praktické skúšky. Komplexná záverečná skúška z kurzu akreditovaného ako Level 2 má takú medzinárodnú váhu, že je bez výhrad akceptovaná v ICF aj v SAKo pri všetkých stupňoch certifikácie (ACC, PCC, MCC, KcS, PKcS, MKcS),
  4. Ak ste si istí, že skôr či neskôr sa chcete certifikovať na úrovni PCC, ale momentálne nechcete alebo nemôžete investovať do kurzu s akreditáciou Level 1 + 2, vyberte si kurz s akreditáciou Level 1. Všetky Level 2 kurzy vám môžu poskytnúť aj vzdelanie v štandarde Level 1. Fungujú tak, že keď absolvujete len časť kurzu Level 2, dostanete potvrdenie za absolvované hodiny. POZOR – neplatí to však naopak – z potvrdených hodín Level 1 si nemôžete vyskladať Level 2 vzdelanie, pre PCC certifikáciu potrebujete absolvovať kurz akreditovaný ako Level 2. 

V tomto bode prežívajú mnohí absolventi ACSTH kurzov najväčšie sklamanie – domnievajú sa totiž, že z ktoréhokoľvek ACSTH kurzu môžu prejsť do Level 2 kurzu a absolvovať v ňom záverečnú certifikačnú skúšku PCC.

Preto si pri tejto alternatíve veľmi dobre overte (najlepšie na stránke ICF – Medzinárodnej federácie koučov), či vami vybratý kurz má aj ucelenú Level 2 verziu. Ak je to pre vás dôležité, tak si zistite aj to, či sa dá záverečná skúška absolvovať v slovenčine. Inak počítajte s tým, že budete môcť ACC aj PCC certifikáciu absolvovať len komplikovanejšími cestami a s ďalšími časovými a finančnými investíciami.

Ak chcete vedieť koučovať, ale ani v budúcnosti sa neplánujete certifikovať u nezávislej certifikačnej autority, máte to jednoduché: vyberte si kurz lektorovaný ktorýmkoľvek kvalifikovaným koučom, ktorého prácu ste osobne „ochutnali“ a vyhovuje vám. Opýtajte sa absolventov daného kurzu, čo si z kurzu odniesli a ako ich kurz vybavil pre ich reálnu prax. Pri výbere si všimnite, či je koučujúci lektor členom profesijného združenia (SAKo, ICF). Možno zistíte, že viacerí skúsení seniorní kouči sú členmi obidvoch profesijných združení, prípadne aj členmi ďalších medzinárodných odborných združení a komunít. Ak v nich dokonca aktívne pracujú, je isté, že koučujú a učia koučovanie v súlade s medzinárodnými štandardmi. V tomto prípade (ak vám ich spôsob koučovania a vedenia kurzu „sedí“) je veľká šanca, že budete spokojným účastníkom a neskôr aj absolventom kurzu, ktorý ste si vybrali správne.

Článok bol aktualizovaný v januári 2023 v súvislosti so zmenami certifikačného systému ICF.
Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok