@   Odoberať občasník

Manažér ako líder a kouč

Ste manažér/líder a potrebujete koučovať účinne, aj keď máte na to len pár minút? Praktické základy koučovania zameraného na riešenie pre účinnejšie vedenie ľudí. Čistý koučovací proces a nástroje, použiteľné počas bežných denných interakcií manažéra/lídra s členmi jeho tímu.


6 dní rozdelených do 2 alebo 3 modulov s odstupom 6 – 8 týždňov, so skupinovou prácou v medzičase, spolu najmenej 35 hodín praktických základov koučovania na pracovisku. S možnosťou pokračovať v kurze Brief Coach Training I. – III., akreditovanom ICF (Medzinárodnou federáciou koučovania) na úrovni Level 1 a Level 2, kde sa naučíte koučovať aj najnáročnejšie témy a ciele z oblasti, kde pôsobíte.

Kurz stavia na vašich doterajších schopnostiach a zručnostiach a pomáha vám rozvíjať sa vo všetkých kľúčových spôsobilostiach kouča podľa ICF.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete pod linkami nižšie.


Čo získate absolvovaním kurzu

 • kvalitné základy koučovania pre využitie v manažérskom i profesionálnom kontexte
 • silné odborné zázemie – ako absolvent kurzu sa stanete súčasťou stále rastúcej komunity profesionálov zameraných na riešenie (Solution-focused).
 • možnosť plynulo (alebo do 2 rokov od ukončenia) pokračovať v kurzoch akreditovaných ICF až po certifikát z kurzu akreditovaného ako Level 2, ukončeného skúškou na úrovni PCC

Obsahová náplň

Počas kurzu získa účastník základné informácie o brief coachingu, natívnom koučovaní a host leadershipe, ako aj účinné nástroje na vedenie efektívneho koučovacieho rozhovoru v jeho vlastnom pracovnom kontexte.

Kľúčové témy kurzu:

Metodika brief koučingu, inštrumentárium (cca 20% obsahu): Prvky a štruktúra koučovacieho rozhovoru zameraného na riešenie. Začínanie rozhovoru v dvoch kontextoch, formulovanie cieľov, vytvorenie kontraktu. Pýtanie sa a počúvanie. Kde hľadať zdroje pre riešenia a ako ich posilňovať. Meranie a nástroje merania. Techniky ukončovania rozhovoru…

Prax a jej reflexia (cca 75 % obsahu) – Rozvoj a posilňovanie koučovských schopností v praxi, nácvik kľúčových koučovacích zručností v reálnych rozhovoroch. Reflektovanie vlastného koučovania.

Teoretický a vedecký základ (cca 5 % obsahu) – Koučovanie a jeho miesto v systéme podpory profesijného a osobného rozvoja ľudí. Úvod do natívneho manažmentu a koučovania. 3 modely koučovania, 3 koncepty leadershipu a ich prejavy v praxi.

Práca v medzičase medzi modulmi (odporúčaná):

 • Priebežné vedenie koučovacích rozhovorov.
 • Štúdium odporúčanej odbornej literatúry.
 • Skupinová supervízia a skupinový mentoring.
 • Posilňovanie pokrokov a objavov spôsobom zameraným na riešenie – učiace sa dvojice/trojice.

Termín a miesto konania, rozvrh modulu

Dátum konania 1. modulu nájdete v sekcii Termíny kurzov, workshopov a seminárov.

Termíny konania ďalších modulov dohoduje lektorka s účastníkmi počas 1. modulu tak, aby vyhovovali všetkým účastníkom.

Miesto konania: Banská Bystrica / Tajov alebo online v prostredí Zoom.

V prípade uzatvoreného kurzu kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR – podľa dohody s objednávateľom.

Rozvrh 3-dňového modulu:

 • 1. deň: 12:30 – 16:00 (+ večer samostatná práca v skupine)
 • 2. deň: 09:00 – 17:00 (s prestávkou na obed)
 • 3. deň: 09:00 – 13:00

Rozvrh 2-dňového online modulu (s obedňajšou prestávkou):

 • 1. deň: 9:00 – 16:30 (+ večer samostatná práca)
 • 2. deň: 09:00 – 16:30

 

Cena kurzu a garancia

1500 € + 20% DPH, spolu 1800 € za 6 dní.

Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, kurzové materiály a pomôcky, technické zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok, vystavenie potvrdenia o účasti v kurze (na požiadanie).

Získané kredity sa po doplnení medzičasových úloh započítavajú v pokračovacích kurzoch akreditovaných ICF a uznaných SAKo.

Garancia: V prípade, že účastník sa po 1. module rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované a zaplatené moduly. Ak bude dôvodom jeho odstúpenia z kurzu nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.

Chcem sa prihlásiť

Uzávierka prihlášok

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu.

V období medzi týmito dvomi uzávierkami prijímame platby a formujeme kurzovú skupinu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby vo výške minimálne 50 % ceny kurzu. Poradie záväznej registrácie závisí od poradia, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Doklad o účasti

Kurz nekončí skúškou, potvrdenie o účasti sa vystavuje len na požiadanie.

Účastník kurzu však získava kredity započítateľné v ktoromkoľvek akreditovanom kurze koučovania spoločnosti Co/Man a SolutionSurfers, do ktorého sa prihlási do 1 roka od absolvovania tohto kurzu.

Odborná garancia a kontakt

Klára Giertlová, PhDr., PCC (ICF), MKcS (SAKo), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 2500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

e-mail: info@kouc.sk

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916

Ste líder/ka alebo manažér/ka a chcete popri tejto role viac koučovať?

Najčastejšou otázkou manažérov a lídrov v kurzoch koučovania je, ako zladiť svoju manažérsku a koučovskú rolu - kedy manažovať, viesť, koučovať... aby to bolo efektívne a prinieslo lepšie výsledky. Ak si túto otázku kladiete aj vy, odpovede môžete nájsť v nadstavbových kurzoch a moduloch, určených pre absolventov základných kurzov koučovania. Sú určené nielen pre absolventov našich kurzov, ale aj absolventov iných koučovacích škôl, ktoré spĺňajú kritériá ICF.

Tímový a skupinový Brief Coaching Tímový a skupinový Brief Coaching
tvorba web stránok