@   Odoberať občasník

SALES COACHING – Koučovanie predaja

Kurz koučovania pre manažérov predaja, 4 x 2 dni s odstupmi 4 - 8 týždňov.
Kurz stavia na vašich doterajších skúsenostiach v predaji a manažovaní predaja, a rozširuje ich o vybrané spôsobilosti kouča, užitočné pre prácu s členmi vášho tímu predajcov.


Aj vy cítite tlak na neustály rast predaja a školenia predajcov už neprinášajú želaný efekt?

V tomto kurze si rozviniete svoje koučovacie zručnosti a získate osviežujúce podnety pre ešte účinnejšiu podporu vašich predajcov. A to bez ohľadu na to, či zodpovedáte za prácu jediného predajcu alebo predajný tím akejkoľvek veľkosti – od najmenších až po najväčšie.

Očakávajte veľa praxe, trochu metodiky a minimum teórie, aj to podané hravou, zábavnou formou. Žiadne hranie rol ani umelé modelové situácie – pracujeme len s reálnymi predajcami a ich autentickými témami.


Čo získate absolvovaním kurzu

 1. kvalitné základy koučovania pre využitie v zlepšovaní predajných výsledkov, znížení fluktuácie predajcov a zvýšenie ich lojality
 2. silné odborné zázemie – ako absolvent kurzu Sales Coaching v našej spoločnosti sa stanete súčasťou stále rastúcej komunity profesionálov zameraných na riešenie (Solution-focused). 
 3. v prípade záujmu sa po získaní praxe v koučovaní (minimálne 100 hodín) môžete uchádzať o certifikáciu u Slovenskej asociácie koučov (SAKO)
 4. možnosť pokračovať v kurzoch akreditovaných ICF (až po certifikát z kurzu ACTP ukončeného skúškou na úrovni PCC)

Obsahová náplň

 • Dva prístupy ku koučovaniu predaja a porovnanie ich účinnosti.
 • Bez akých sales-koučingových zručností sa dobrý manažér predaja nezaobíde (vybrané kľúčové kompetencie sales-kouča)
 • Fázy a prvky sales-koučingového rozhovoru zameraného na riešenie
 • Matematický vzorec motivácie predajcu a ako ho využiť v koučovaní
 • Kontinuum cieľov a dobre sformulované ciele v sales-koučingu
 • Kde hľadať zdroje pre riešenia v koučovaní predaja
 • Perspektívne a retrospektívne zdroje predajcu a ako ich posilňovať
 • Kedy je u predajcu/obchodníka najvhodnejší moment na začatie koučovania
 • Čo robiť, keď …(špeciálne koučovacie situácie z obchodnej praxe)

Špecifikami našich kurzov je, že sa v nich môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu.

Kurz je rozdelený do 4 modulov po 15 hodín. Odstupy medzi modulmi: 4 – 8 týždňov.

**Práca v medzičase medzi modulmi:**

Priebežné vedenie sales-koučovacích rozhovorov a ich spoločné reflektovanie v dvojiciach alebo skupinách.

 

Trvanie, cena a garancia, miesto konania

Kurz trvá 4 – 6 mesiacov, odstupy medzi modulmi 4 – 6 týždňov.

Cena: 1200 € + 20% DPH, spolu 1440 € (pri platbe za celý kurz vopred).

Pri platbe po jednotlivých moduloch je cena za 1 modul 400 EUR + DPH.

Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, kurzové materiály a pomôcky, technické zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok, konzultácie resp. koučovanie s lektorkou v medzičasoch, slávnostné ukončenie kurzu, vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Garancia: V prípade, že účastník sa po 1. module rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované a zaplatené moduly. Ak bude dôvodom jeho odstúpenia z kurzu nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.

Miesto konania: Koučovacie a vzdelávacie stredisko Tajov.

Pri uzatvorených kurzoch cena aj miesto konania podľa dohody s objednávateľom.

Lektor a odborný garant

Klára Giertlová, PhDr., PCC, lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 900 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Jazyk, skúška, doklad o absolvovaní

Kurz je vedený v slovenskom jazyku a nekončí záverečnou skúškou.

Absolvent získava osvedčenie potvrdzujúce  absolvovanie 60 hodín špecifického vzdelania v koučovaní so zameraním na koučovanie predaja.  

Absolvovaním 60 hodín kurzu získavate základné špecifické vzdelanie pre profesionálne koučovanie podľa pravidiel SAKO a ICF. Po získaní minimálne 100 hodín praxe môžete požiadať o certifikáciu u SAKO a získať status „Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov“, v skratke KcS.

Prihlášky a uzávierka

Prvá uzávierka: 6 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne jeden modul. Poradie záväznej registrácie závisí od poradia, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Kontakt

e-mail: info@kouc.sk

mobil: +421 905 726 916

tel.: +421 48 423 16 72

Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok