@   Odoberať občasník

MYSLIEŤ AKO KOUČ (praktický seminár pre manažérov)

Čo je "za" technikami koučingu - praktický seminár pre manažérov o tajomstvách úspešného koučovania na pracovisku.


Obsah a cieľ seminára

Manažéri používajúci koučovacie techniky na pracovisku často nebývajú takí úspešní ako externí kouči. Svetové aj slovenské štatistiky dokazujú, že nie použité techniky rozhodujú o tom, či koučovanie funguje alebo nefunguje, ale práve to, čo je „za“ technikami.

Počas seminára manažér na príkladoch viacerých reálnych koučovacích rozhovorov spozná „pozadie“ koučovania. Cieľom je, aby si mohol osvojiť aspoň niektoré prvky koučovského myslenia, ktoré robia akékoľvek koučovanie účinným a zároveň pre obe strany príjemným.


Hlavné témy

  1. Čo je to koučovské myslenie a ako ovplyvňuje výsledky koučovania
  2. Z akých predpokladov a presvedčení vychádza koučovské myslenie
  3. Čo môže napomôcť osvojeniu si koučovského myslenia
  4. Koučovateľné momenty a koučovské myslenie
  5. Ako sa dá najľahšie osvojiť koučovské myslenie

(všetky témy sa spracovávajú prakticky, cez živé koučovanie a autentické príklady rozhovorov)

Dokument

Potvrdenie o účasti (na vyžiadanie)

Prihláška a uzávierka

Uzávierka: 4 týždne pred začiatkom seminára

Cena

Cena bez DPH

€ 180,00/osobu. Pri účasti 3 a viacerých manažérov z jednej spoločnosti cena 150 EUR + DPH/úč.

V cene je zahrnuté ľahké občerstvenie (voda, káva, čaj, drobné pečivo).

Cena s DPH

€ 216,00/osobu.

Miesto konania

Koučovňa Tajov

Pre minimálne 10 účastníkov z jednej spoločnosti alebo jedného regiónu urobíme workshop kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR.

Kontaktná osoba

PhDr. Klára Giertlová, PCC, 0905 726 916

e-mail: info@kouc.sk

Prihlásiť sa do kurzu akreditovaného ako Level 1 alebo Level 2?

ICF - Medzinárodná federácia koučov od roku 2022 akredituje 4 typy vzdelávania v koučovaní:

  • Level 1 - minimálne 60-hodinový kurz, kde si môžete osvojiť základy koučovskej profesie a pripraviť sa na certifikáciu ACC. Kritériá pre kompletné absolvovanie kurzu akreditovaného ako Level 1 s nami splníte absolvovaním základného kurzu PURE a nadstavby ACC PRO. Spolu je to 78 hodín ACSTH, vrátane 10 hodín mentoringu a medzinárodnej ústnej certifikačnej skúšky ACC (ICF) priamo na kurze v slovenčine.
  • Level 2 - ucelený výcvikový program v rozsahu minimálne 125 hodín, ktorý vás pripraví na PCC certifikáciu, Rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania, vrátane všetkých povinných mentoringových hodín. Inštitúcia, ktorá získa akreditáciu pre kurzy Level 2, má právo vykonávať aj medzinárodné ústne certifikačné skúšky PCC. U nás vykonávame skúšky v slovenskom alebo anglickom jazyku (s tlmočením).
  • Level 3 - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov, absolventov kurzov Level 1 a 2, ktoré vás pripraví na MCC certifikáciu. Trvá minimálne 75 hodín.
  • CCE - ďalšie vzdelávanie koučov pre účely prehĺbenia či rozšírenia vedomostí a obnovu certifikácie ACC, PCC, MCC.

Level 2 obsahuje aj Level 1 Level 2 obsahuje aj Level 1
tvorba web stránok