@   Odoberať občasník

MYSLIEŤ AKO KOUČ (praktický seminár pre manažérov)

Čo je "za" technikami koučingu - praktický seminár pre manažérov o tajomstvách úspešného koučovania na pracovisku.


Obsah a cieľ seminára

Manažéri používajúci koučovacie techniky na pracovisku často nebývajú takí úspešní ako externí kouči. Svetové aj slovenské štatistiky dokazujú, že nie použité techniky rozhodujú o tom, či koučovanie funguje alebo nefunguje, ale práve to, čo je „za“ technikami.

Počas seminára manažér na príkladoch viacerých reálnych koučovacích rozhovorov spozná „pozadie“ koučovania. Cieľom je, aby si mohol osvojiť aspoň niektoré prvky koučovského myslenia, ktoré robia akékoľvek koučovanie účinným a zároveň pre obe strany príjemným.


Hlavné témy

  1. Čo je to koučovské myslenie a ako ovplyvňuje výsledky koučovania
  2. Z akých predpokladov a presvedčení vychádza koučovské myslenie
  3. Čo môže napomôcť osvojeniu si koučovského myslenia
  4. Koučovateľné momenty a koučovské myslenie
  5. Ako sa dá najľahšie osvojiť koučovské myslenie

(všetky témy sa spracovávajú prakticky, cez živé koučovanie a autentické príklady rozhovorov)

Dokument

Potvrdenie o účasti (na vyžiadanie)

Prihláška a uzávierka

Uzávierka: 4 týždne pred začiatkom seminára

Cena

Cena bez DPH

€ 180,00/osobu. Pri účasti 3 a viacerých manažérov z jednej spoločnosti cena 150 EUR + DPH/úč.

V cene je zahrnuté ľahké občerstvenie (voda, káva, čaj, drobné pečivo).

Cena s DPH

€ 216,00/osobu.

Miesto konania

Koučovňa Tajov

Pre minimálne 10 účastníkov z jednej spoločnosti alebo jedného regiónu urobíme workshop kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR.

Kontaktná osoba

PhDr. Klára Giertlová, PCC, 0905 726 916

e-mail: info@kouc.sk

Prihlásiť sa do ACSTH alebo ACTP?

ICF - Medzinárodná federácia koučov akredituje 3 typy vzdelávania v koučovaní:

  • ACSTH - čiastkové vzdelávanie, z ktorého si môžete vyskladať základné vzdelanie kouča a pripraviť sa na skúšku ACC.
  • ACTP - ucelený výcvikový program, vrátane mentoringu aj komplexnej medzinárodnej záverečnej skúšky PCC (skúšku ACC nemusíte robiť, lebo ACC je začiatočnícka úroveň a v tomto programe sa učíte koučovať profesionálne)
  • CCE - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov - rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania.

ACTP obsahuje aj ACSTH ACTP obsahuje aj ACSTH
tvorba web stránok