@   Odoberať občasník

Solution Focused Team and Group Coaching – Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie

Tiež ste zistili, že na koučovanie s tímami vám nie vždy postačujú vedomosti a skúsenosti z individuálneho koučovania? Poznáte, aký je rozdiel medzi tímovým a skupinovým koučovaním a kedy ktoré použiť? Chcete vedieť znásobiť zdroje jednotlivcov aj skupiny tak, aby ste s nimi dosiahli s menšou námahou lepší výsledok? Potom si určite vyberte tento kurz. Spoznáte na ňom jeden efektívny SF model práce so skupinou a 3 SF modely práce s tímom, z ktorých si môžete vyskladať svoj vlastný repertoár tímového kouča.


Na kurze využijete svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti z individuálneho brief koučingu či iných koučovacích prístupov a posuniete ich na vyšší stupeň.

Ak ste si doteraz mysleli, že tímové a skupinové koučovanie sú to isté, na tomto kurze zistíte, že sú to dva rozdielne procesy, ktoré sa dajú transparentne a prakticky využiť nielen na pracovisku, ale aj mimo neho (napr. v rodine).

Naučíte sa pracovať so skupinovými témami a cieľmi, pričom budete vedieť zužitkovať relevantné zdroje, ktoré si jednotlivci prinášajú so sebou. Ak ste doteraz mali obavy z nespolupracujúcich účastníkov alebo účastníkov v odpore, stratíte ich. Rozviniete si svoju schopnosť dôverovať v zdroje iných ľudí aj svoju schopnosť riešiť konflikty a napätia medzi ľuďmi.

Kurz je oveľa viac praktický než teoretický. Budete si zažívať tímové aj skupinové koučovanie na sebe, osvojíte si ho preto nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Vaše skúsenosti získané na kurze aj v medzičase napomôžu tomu, že z kurzu odídete posilnení vo svojej koučovskej, líderskej a manažérskej sebadôvere.

Na prvom module sa budeme venovať viac skupinovému koučovaniu, na druhom module viac tímovému koučovaniu.

Kurz lektoruje: Klára Giertlová, PCC (Co/Man & SolutionSurfers)

Trvanie kurzu: 6 dní (prezenčne 2 moduly x 3 dni, pri online forme 2 moduly x 2 dni)

Cena kurzu: 1500 EUR + DPH, spolu 1800 EUR. Môžete sa zúčastniť aj len 1. alebo len 2. modulu (cena 1 modulu 750 EUR + DPH).

Akreditácia ICF: v roku 2020 bol kurz akreditovaný (32 CCEU), v súčasnosti je bez akreditácie ICF.

Ak sa do kurzu prihlási aspoň 10 účastníkov, ktorým záleží na akreditácii ICF, požiadame o obnovu jeho akreditácie.


Absolvovali ste kurz koučovania?

Potom zrejme viete, že rozvoj koučovských spôsobilostí kurzom nekončí, ale len začína. Platí to počas kurzu, bezprostredne po jeho ukončení a aj po rokoch: koučovanie je ako jojo - funguje len vtedy, keď je v pohybe.  

Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe
tvorba web stránok