@   Odoberať občasník

Tímový a skupinový Brief Coaching

Tiež ste zistili, že na koučovanie s tímami vám nie vždy postačujú vedomosti a skúsenosti z individuálneho koučovania?
Poznáte, aký je rozdiel medzi tímovým a skupinovým koučovaním a kedy ktoré použiť?
Chcete vedieť znásobiť zdroje jednotlivcov aj skupiny tak, aby ste s nimi dosiahli s menšou námahou lepší výsledok? Potom si určite vyberte tento kurz.


Na kurze využijete svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti z individuálneho brief koučingu či iných koučovacích prístupov a posuniete ich na vyšší stupeň.

Ak ste si doteraz mysleli, že tímové a skupinové koučovanie sú to isté, na tomto kurze zistíte, že sú to dva rozdielne procesy, ktoré sa dajú transparentne a prakticky využiť nielen na pracovisku, ale aj mimo neho (napr. v rodine).

Naučíte sa pracovať so skupinovými témami a cieľmi, pričom budete vedieť zužitkovať relevantné zdroje, ktoré si jednotlivci prinášajú so sebou. Ak ste doteraz mali obavy z nespolupracujúcich účastníkov alebo účastníkov v odpore, stratíte ich. Rozviniete si svoju schopnosť dôverovať v zdroje iných ľudí aj svoju schopnosť riešiť konflikty a napätia medzi ľuďmi.

Kurz je oveľa viac praktický než teoretický. Budete si zažívať tímové aj skupinové koučovanie na sebe, osvojíte si ho preto nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Vaše skúsenosti získané na kurze aj v medzičasoch napomôžu tomu, že z kurzu odídete posilnení vo svojej koučovskej, líderskej a manažérskej sebadôvere.

Trvanie kurzu: 6 dní (2 moduly x 3 dni)

Cena kurzu: 1500 EUR + DPH, spolu 1800 EUR


Absolvovali ste kurz koučovania?

Potom zrejme viete, že rozvoj koučovských spôsobilostí kurzom nekončí, ale len začína. Platí to počas kurzu, bezprostredne po jeho ukončení a aj po rokoch: koučovanie je ako jojo - funguje len vtedy, keď je v pohybe.  

Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe
tvorba web stránok