@   Odoberať občasník

Solution Focused Team and Group Coaching – Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie

Tiež ste zistili, že na koučovanie s tímami vám nie vždy postačujú vedomosti a skúsenosti z individuálneho koučovania? Poznáte, aký je rozdiel medzi tímovým a skupinovým koučovaním a kedy ktoré použiť? Chcete vedieť znásobiť zdroje jednotlivcov aj skupiny tak, aby ste s nimi dosiahli s menšou námahou lepší výsledok? Potom si určite vyberte tento kurz, za ktorý získate 32 kreditov CCEU (ICF).


Na kurze využijete svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti z individuálneho brief koučingu či iných koučovacích prístupov a posuniete ich na vyšší stupeň.

Ak ste si doteraz mysleli, že tímové a skupinové koučovanie sú to isté, na tomto kurze zistíte, že sú to dva rozdielne procesy, ktoré sa dajú transparentne a prakticky využiť nielen na pracovisku, ale aj mimo neho (napr. v rodine).

Naučíte sa pracovať so skupinovými témami a cieľmi, pričom budete vedieť zužitkovať relevantné zdroje, ktoré si jednotlivci prinášajú so sebou. Ak ste doteraz mali obavy z nespolupracujúcich účastníkov alebo účastníkov v odpore, stratíte ich. Rozviniete si svoju schopnosť dôverovať v zdroje iných ľudí aj svoju schopnosť riešiť konflikty a napätia medzi ľuďmi.

Kurz je oveľa viac praktický než teoretický. Budete si zažívať tímové aj skupinové koučovanie na sebe, osvojíte si ho preto nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Vaše skúsenosti získané na kurze aj v medzičase napomôžu tomu, že z kurzu odídete posilnení vo svojej koučovskej, líderskej a manažérskej sebadôvere.

Na prvom module sa budeme venovať viac tímovému koučovaniu, na druhom module viac skupinovému koučovaniu.

Kurz lektoruje: Klára Giertlová, PCC (Co/Man & SolutionSurfers)

Trvanie kurzu: 6 dní (2 moduly x 3 dni)

Cena kurzu: 1500 EUR + DPH, spolu 1800 EUR. Môžete sa zúčastniť aj len 1. alebo len 2. modulu (cena 1 modulu 750 EUR + DPH).

Akreditácia ICF: 32 CCEU, ktoré môžete použiť pri obnove certifikácie ICF aj SAKo.


Absolvovali ste kurz koučovania?

Potom zrejme viete, že rozvoj koučovských spôsobilostí kurzom nekončí, ale len začína. Platí to počas kurzu, bezprostredne po jeho ukončení a aj po rokoch: koučovanie je ako jojo - funguje len vtedy, keď je v pohybe.  

Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe
tvorba web stránok