@   Odoberať občasník

Naši ľudia, naša história

Sme priekopníkmi koučovania na Slovensku - formovali sme jeho históriu a sme významnou súčasťou jeho súčasnosti. Spolupracujeme, lebo máme veľakrát zažité, že spoluprácou sa dá dosiahnuť viac než súperením. Absolventi našich kurzov sa často stávajú našimi spolupracovníkmi - nech sa páči, nájdite si medzi nami toho, koho práve potrebujete. 

PhDr. Klára Giertlová, PCC, MKcS

Profesionálna koučka a lektorka koučovania. Po 8 rokoch manažérskeho koučovania v roku 2003 založila spoločnosť Co/Man a vybudovala vlastné koučovacie stredisko v Tajove.Spolupracovníci Absolventi

Naši predchodcovia a učitelia Insoo Kim Berg a Steve de Shazer

Dr. Peter Szabó, MCC, keynote speaker mnohých medzinárodných konferencií

Klára Giertlová s Petrom Szabó, MCC a Zdenkou Korístekovou počas záverečných skúšok kurzu Brief Coach Training I. – III. (ACTP)

Klára Giertlová a Zdenka Korísteková

Dr. Peter Szabó, MCC pri workshope pre ICF Hungary

Absolventi prvého komplexného kurzu Brief Coach Training (ACTP) v SR, po záverečnej skúške na úrovni PCC

Naši kurzanti (teraz už absolventi) na prvom module kurzu Brief Coaching

SolutionSurfers Ltd.

S Kati Hankovszky Christiansen a Petrom Szabom

2024


 
  2017  

Čoraz viac sieťujeme absolventov našich kurzov pre prácu na spoločných projektoch

V rámci neformálneho Inštitútu natívneho myslenia (INaM) rozvíjame koncept natívneho prístupu v koučovaní, manažmente a leadershipe, obchode, pomáhajúcich profesiách a v živote všeobecne…

  2015  
  2014  

V Koučovacom stredisku Tajov začala testovacia prevádzka s prvou kurzovou skupinou

Prví absolventi kurzu Brief Coaching končia stupeň PRO medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC

  2013  
  2012  

V rámci SAKo spolupracujeme na systéme certifikácie koučov a akreditácie vzdelávacích aktivít. Súčasťou prípravy na certifikáciu kouča je aj mentoring so skúseným koučom.

Prvý kurz Brief Coaching (SolutionSurfers Luzern) na Slovensku

  2011  
  2008  

Začali sme budovať Tajovskú koučovňu

Založili sme slovenskú pobočku Medzinárodnej federácie koučov – ICF (K. Giertlová, Z. Stubbs, M. Fabian, A. Haviar)

  2007  
  2006  

Druhá konferencia o koučovaní na Slovensku (organizátor Co/Man)

Založili sme Slovenskú asociáciu koučov (K. Giertlová, Z. Stubbs, A. Haviar)

  2006  
  2005  

Prvá konferencia o koučovaní na Slovensku – organizátor Co/Man. Klára Giertlová vyzvala slovenských koučov založiť asociáciu koučov.

Kurz Systemický manažment a koučovanie akreditovaný MŠ SR

  2005  
  2004  

Vydaná kniha Manažovať a koučovať systemicky? Áno (Co/Man) – prvá neprekladová publikácia o koučovaní napísaná v inom než svetovom jazyku a vydaná v Strednej a Východnej Európe.

Vznik Co/Man, 1. systemická, spol. s. r. o.

  2003  
  2002  

Kurz Systemické koučování (Extima Praha)

Prvý kurz koučovania pre pomáhajúcich profesionálov s názvom Cesta k dorozumeniu (vedenie pomáhajúcich rozhovorov) – lektorovanie s Martinom Novákom

  2002  
  1998  

Začiatky externého koučovania, prvé externé lektorovanie systemiky s Vratislavom Strnadom a Zdeňkom Mackom (ISZ Praha)

Klára Giertlová robí rozvojové rozhovory s klientmi a prvé manažérske koučovanie

  1994  
  1994  

Prvé stretnutie so systemikou (Klára Giertlová) v kurze Umění pomáhat (ISZ Praha)

tvorba web stránok