@   Odoberať občasník

Keď rozpráva desať prstov

Výzva pre každého, kto žije a pracuje s ľuďmi - poldňový živý online workshop.
Hravo a jednoducho, za pomoci 10 prstov vašich dvoch rúk, si osvojíte pravidlá komunikácie vedúcej ku schodným riešeniam a dobrým vzťahom.


„Väčšina problémov sveta je spôsobená rozdielom medzi tým, ako funguje príroda a tým, ako myslia ľudia“.

Tento revolučný objav Gregory Batesona, prírodovedca, antropológa, kybernetika, ekológa a etnológa, vyjadruje hlavný rozpor medzi zaužívanými vzorcami ľudského myslenia a prirodzeným prístupom zameraným na riešenie (Solution-focused, SF).

Poznatky a skúsenosti získané na workshope môžete aplikovať do svojej praxe okamžite, už počas nácviku, ktorého metodika bola inšpirovaná naším fínskym kolegom – terapeutom a koučom Benom Furmanom.

Budete sami prekvapení, ako rýchlo dokážete využívať SF princípy v praxi – čo je jedným z dôkazov toho, že ich prirodzene v sebe máme, len sme ich „prehlušili“ naučenými vzorcami myslenia.

Termíny konania online workshopu nájdete tu


Cieľová skupina

Ktokoľvek, komu záleží na tom, aby s druhými ľuďmi vychádzal dobre a dokázal s nimi spolupracovať a spolužiť. Pracovné tímy, jednotlivci, príbuzenské alebo partnerské či manželské dvojice, ktoré si potrebujú osvojiť resp. nastaviť funkčný model komunikácie založenej na vzájomnom rešpekte a porozumení.

Obsahová náplň

Na workshope si môžete osvojiť východiská a jednoduchý model prístupu zameraného na riešenie. Už počas workshopu budete môcť v priamej živej vzájomnej interakcii sledovať, prečo vám práve tento prístup umožní spolužiť a spolupracovať s ľuďmi ľahšie a produktívnejšie.

Solution-focused princípy a techniky uľahčujú a skracujú cestu k nájdeniu optimálnych riešení. Umožňujú smerovať energiu konštruktívne, na dosiahnutie udržateľných výsledkov, s využitím prítomných zdrojov.

Nájdete počas neho spôsob, ako predchádzať medziľudským a medzigeneračným konfliktom, ale pomôže vám riešiť aj tie rozpory a konflikty, ktoré už vznikli.

Trvanie

9:00 – 12:30

Prihláška a uzávierka

Uzávierka: 1 mesiac pred dátumom workshopu

Cena

Jednotlivec € 90,00, dvojica 150,00 + DPH, spolu jednotlivec € 118,00,  dvojica 180,00.

Miesto konania

Virtuálne: v prostredí Zoom-us (v pozvánke dostanete link na pripojenie sa ku skupine).

Pre väčšie firemné tímy urobíme workshop aj prezenčne.

Kontakt

PhDr. Klára Giertlová, 0905 726 916

e-mail: info@kouc.sk

Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok