@   Odoberať občasník

Videotréning interakcie

Ste v tíme presvedčení o tom, že fungujúca komunikácia zlepší vaše výsledky?
Alebo vy sám/sama chcete vedieť v rodine či v práci komunikovať tak, aby ste dostali najlepšiu možnú odozvu?


Videotréning interakcie (VTI) je overený model individuálneho alebo skupinového rozvoja komunikačných zručností. Pomáha rýchlo nahradiť nefunkčné komunikačné vzorce inými, funkčnými.

Účastník tréningu nahráva na kameru niekoľkominútové sekvencie bežných komunikačných situácií (pracovná porada, komunikácia v tíme, medzi kolegami, so zákazníkom, v rodine, atď.). Spolu s videotrénerom potom vyhľadáva v nich také prvky komunikácie, ktoré vyvolávajú u komunikačného partnera želanú odozvu. Trénovaním a posilňovaním elementárnych prvkov úspešnej komunikácie sa potom budujú nové, fungujúce vzorce vzájomnej interakcie. Pritom sa rýchlo a prirodzene vytrácajú neproduktívne či neprijateľné prvky.

Videotréning je krátka a úsporná cesta k želaným zmenám v komunikácii.

Viac informácií a objednávka: info@kouc.sk


tvorba web stránok