@   Odoberať občasník

Čo vám vieme garantovať?

Aj keď jediná istota dneška je neustála zmena, niektoré veci môžu byť isté.
Garantujeme len to, čo sa časom nestráca, ale naopak - pribúda, rastie.
Čo konkrétne?

  1. Špičkovú úroveň a jedinečnosť v prístupe zameranom na riešenie a natívnom prístupe, aplikovaných do všetkých oblastí (spolu)práce s ľuďmi.
  2. Etický biznis a dlhodobú udržateľnosť – to, čo vieme, sme sa naučili vlastnou dlhoročnou praxou a na kvalitných viacročných kurzoch. Nerobíme masové kurzy na témy vyčítané z kníh, nefotíme sa s významnými ľuďmi, aby sme sa zviditeľnili.
  3. Istotu, že zaplatíte len za to, čo vám bolo užitočné. Nefakturujeme za hodiny práce, ale za úžitok z nej. Ak spolupráca neprináša očakávanú hodnotu, sme pripravení prehodnotiť dohodnutú cenu alebo sa úplne zriecť úhrady.
  4. Zdravú prieberčivosť – naša história nám dovoľuje prijímať len zákazky, ktoré považujeme za zmysluplné a dokážeme ich kvalitne zrealizovať. Neraz sme odmietli výhodné zákazky, kde sme nevideli kontinuitu, etiku alebo koncepčnosť.
  5. Pragmatický a konštruktívny postup pri budovaní schodných riešení – bez zbytočne zdĺhavých analýz, páčivých testov a typológií sa sústredíme na vaše najdôležitejšie ciele. 
  6. Pracujeme v prvom rade pre zmysel, radosť zo spoluvytvárania hodnoty a úžitku pre klienta, až potom pre peniaze.
  7. Starostlivo a účelne vytvorené, zdravé a pokojné prostredie pre vaše premýšľanie a objavovanie, rozvoj s odpočinkom v tichu lesov a lúk. Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok