@   Odoberať občasník

Tímové a skupinové koučovanie

Stojíte s tímom pred zmenami, ktoré potrebujete čo najlepšie zvládnuť?
Máte radi transparentnú a účinnú tímovú prácu s jasne definovanými cieľmi a logickým postupom?
Koučovanie s viacerými ľuďmi využíva synergiu aj pôsobí synergicky, preto šetrí čas kouča aj účastníkov koučovania.


Skupinové aj tímové koučovanie je spolupráca kouča so viacerými ľuďmi, ktorých spája spoločná téma.

Najčastejšie témy pri koučovaní v skupinách a tímoch:

  • ako skupina alebo tím stojíme pred nejakou úlohou, rozhodnutím a máme na to málo času alebo je to citlivá záležitosť
  •  potrebujeme rýchlejšie dosiahnuť želané výsledky, zvýšiť svoj výkon
  •  potrebujeme zmeniť skupinu na tím, zvýšiť súdržnosť, stanoviť si tímové ciele
  • chceme si navzájom lepšie porozumieť, vedieť spolupracovať, komunikovať, dosahovať ciele…
  • v práci odo nás vyžadujú vyšší výkon a my máme pocit, že sme už na hranici svojich možností
  • potrebujeme nájsť spôsob, ako si lepšie zorganizovať prácu, byť efektívnejší, alebo dosiahnuť, aby vedenie uvažovalo o systémových zmenách
  • firma chce zaviesť systémové zmeny a potrebujeme sa na ne pripraviť
  • doteraz sme boli veľmi úspešný a zohratý tím a tento stav je čoraz ťažšie udržať, stojí nás to čím ďalej tým viac síl
  • komplikujú sa naše vzťahy, nerozumieme si navzájom, dostávame sa do konfliktov – chceli by sme ich riešiť, aby nás nevyčerpávali
  • potrebujeme si lepšie organizovať prácu a život, lepšie zvládať svoje roly, byť lepšími pracovníkmi, rodičmi, partnermi…

Tímové koučovanie a skupinové koučovanie nie sú totožné služby. Rozhodnutie, či využijeme tímové alebo skupinové koučovanie, urobíme spoločne s Vami pri vyjasňovaní cieľa a očakávaných výstupov koučovania. Pre viac informácií nás kontaktujte, prosím, cez info@kouc.sk.


tvorba web stránok