@   Odoberať občasník

Koučovanie

Stojíte pred rozhodnutím alebo vás čakajú zmeny, ktoré potrebujete zvládnuť s istotou a čo najrýchlejšie?
Chcete dosiahnuť svoje ciele a rozvinúť svoje schopnosti, aby ste mohli žiť tak, ako si prajete?
Chcete byť ešte lepším rodičom, partnerom, ešte úspešnejším podnikateľom či manažérom?
Profesionálnych koučov, s ktorými to dosiahnete, nemusíte hľadať na billboardoch ani v televízii - sú blízko vás, vo vašom regióne.

Individuálne koučovanie / individuálny koučing

Chcete rýchlejšie napredovať v témach, týkajúcich sa práce alebo osobného života?
Koučovanie s jednotlivcami prináša užitočné riešenia v pracovnej aj osobnej oblasti.
Väčšina našich koučov je kvalifikovaná pre koučovanie v obidvoch oblastiach.

Čítať viac

Tímové a skupinové koučovanie

Stojíte s tímom pred zmenami, ktoré potrebujete čo najlepšie zvládnuť?
Máte radi transparentnú a účinnú tímovú prácu s jasne definovanými cieľmi a logickým postupom?
Koučovanie s viacerými ľuďmi využíva synergiu aj pôsobí synergicky, preto šetrí čas kouča aj účastníkov koučovania.

Čítať viac

Koučovacie pobyty

Množstvo manažérov, zamestnancov a tímov už z vlastnej skúsenosti pozná účinnosť profesionálneho koučovania.
Viete si predstaviť niečo ešte užitočnejšie? Je to koučovací pobyt.
Zažite si koučovanie spojené s oddychom - intenzívne a sústredene.

Čítať viac

Koučovanie s koučom vo výcviku – bezplatné

Stojíte pred nejakým rozhodnutím alebo chcete niečo zmeniť, dosiahnuť vo vašej práci či v živote?
Účastníci našich kurzov vo vyšších moduloch koučujú čoraz viac s externými hosťami / klientmi.

Čítať viac

Stress coaching pre manažmenty organizácií

Manažéri sú dlhodobo vystavení nadmernej záťaži, s ktorou sa musia nejako vysporiadať.
Techniky zvládania stresu sa učili na seminároch, napriek tomu stres zvládajú čoraz ťažšie...
Riešením môže byť práve stress coaching, alebo cieľovým pojmom nazvaný resilience či re-tuning coaching.

Čítať viac

Sme vhodní kouči pre vás?

Každý profesionálny kouč certifikovaný podľa medzinárodných štandardov pomáha svojmu klientovi dostať sa do cieľa. Niektorí kouči podpisujú s klientmi viac mesiacov trvajúce kontrakty, lebo veria, že pre dosiahnutie výsledkov je to nevyhnutné. Iní ponechávajú počet koučovacích stretnutí otvorený a priebežne overujú, či je koučovanie ešte potrebné. Akého kouča hľadáte vy?

Čítať viac

Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok