@   Odoberať občasník

Natívne a systemické koučovanie

Prvý kurz koučovania akreditovaný v SR už v roku 2005 ako kurz pre manažérov a profesionálnych koučov.
Pod názvom "Systemický manažment a koučovanie" ho odvtedy absolvovalo množstvo ľudí zo SR a ČR.
Aj vďaka nim dnes môžeme ponúkať kurz v inovovanej 20-dňovej verzii, ktorej kvalitu overil čas.
Pre absolventov kurzov Brief Coaching a Manažér ako líder a kouč odporúčame jeho nadstavbovú verziu (9-12 dní), vďaka ktorej ich koučovanie získa ešte väčšiu hĺbku a účinnosť.


Komplexný kurz natívneho a systemického koučovania (v rokoch 2005 – 2015 známy ako Systemický manažment a koučovanie) vám pomôže osvojiť si myslenie zamerané na riešenie a rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF – Medzinárodnou federáciou koučov. To všetko sa udeje na pozadí natívneho prístupu (autorka Klára Giertlová), systemického prístupu a hostiteľského vodcovstva (Host Leadership, autor Mark McKergow, UK).

Kurz je rozdelený do 7 modulov (6×3, 1×2 dni). Odstupy medzi modulmi: 4 – 8 týždňov.

Aj v tomto kurze sa môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Očakávajte veľa praxe, trochu metodiky a minimum teórie, aj to podané hravou, zábavnou formou. Žiadne hranie rol ani umelé modelové situácie – už od prvého modulu pracujeme s reálnymi klientmi a ich autentickými témami.

Kurz prebieha v slovenskom jazyku, nie je potrebné tlmočenie.


Cieľová skupina

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, lektori, interní aj externí koučovia.

Ľudia, ktorí majú chuť si prostredníctvom množstva praxe osvojovať koučovské myslenie a zručnosti v malej skupine vzájomne si pomáhajúcich a vnútorne motivovaných ľudí.

Čo získate absolvovaním kurzu

  1. koučovské zručnosti všeobecne, ale tiež špeciálne pre manažérsku prax a osvojíte si koučovské myslenie. 
  2. viac času – ušetríte ho sebe i svojim klientom či spolupracovníkom tým, že budete vedieť koučovať krátko, stručne, prirodzene a účinne.
  3. povesť efektívneho kouča – klienti a spolupracovníci budú vaše koučovanie vnímať ako rešpektuplné, užitočné a praktické, smerujúce priamo k riešeniam. Budete vo výhode oproti koučom, ktorí  koučovanie komplikujú typológiami, diagnostikami, analyzovaním problémov a príčin zlyhaní…)
  4. silné odborné zázemie – ako absolvent/ka kurzu sa stanete súčasťou stále rastúcej medzinárodnej aj slovenskej komunity profesionálov zameraných na riešenie.

Obsahová náplň

Kurz ponúka manažérovi účinné nástroje, ako spolupracovať s ľuďmi ľahšie a príjemnejšie. Podporuje jeho schopnosť vytvárať na pracovisku prostredie, v ktorom je široký priestor pre sebamanažment a sebarozvoj.

Zameranie modulov:

Natívne koučovanie I. – Úvod: pojmy, modely, princípy, nástroje, techniky a ich praktická aplikácia. Nácvik vedenia koučovacích rozhovorov v skupine a ich reflexia.

Natívne koučovanie II. – IV.  Základy a techniky v praxi: Od rozvoja technických zručností a koučovských kompetencií k tvorivej aplikácii a budovaniu vlastného koučovacieho štýlu. Špecifiká koučovania v manažérskej práci a v leadershipe, koučovateľné momenty v práci manažéra a lídra. Praktické koučovanie a jeho reflexia individuálne aj v skupine.

Natívne koučovanie V. – VI. Mentoring a pomáhajúca supervízia koučovania: Skupinová a individuálna práca zameraná  na zjemňovanie a ďalší rozvoj zručností, posilňovanie koučovského myslenia a natívneho prístupu s cieľom koučovať autenticky a prirodzene. Dištančná alebo prezenčná forma: 3 + 3 dni prezenčne alebo 6 x 1/2 dňa dištančne.

Natívne koučovanie VII. – Záverečný modul (dobrovoľný)

Podpora technických aj netechnických koučovacích zručností v autentickom manažérskom / líderskom koučovacom rozhovore. Obhajoba koučovacieho projektu. Projekty budovania koučovacej kultúry.

Kurz je vhodný aj na prípravu profesionálnych koučov, pretože jeho obsahová štruktúra zodpovedá požiadavkám ICF – Medzinárodnej federácie koučov na špecifické koučovské vzdelávanie.

Osvedčenie

Úspešný absolvent celého kurzu (I. – VII.) získava osvedčenie, ktoré potvrdzuje absolvovanie 126 hodín špecifického vzdelania v koučovaní,  zamerané na rozvoj 11 kľúčových kompetencií kouča definovaných ICF.   

Kurz je pripravený na akreditáciu u Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Absolvovanie prvých 60 hodín je podmienkou pre uznanie minimálneho koučovského vzdelania potrebného pre členstvo v SAKo.

Po dokladovaní požadovanej praxe a spolupráce s mentorom sa môžete uchádzať o certifikáciu u SAKo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu a získaní potrebnej praxe môžete tiež požiadať o certifikáciu ACC (Associate Certified Coach) alebo PCC (Professional Certified Coach) u ICF portfólio cestou.

Termín a miesto konania

Dátum začiatku najbližšieho otvoreného kurzu nájdete tu. Označuje termín prvého 3-dňového modulu.

Kurz trvá spravidla 9 – 12 mesiacov. Termíny konania druhého a ďalších modulov dohoduje lektorka s účastníkmi počas 1. modulu tak, aby vyhovovali všetkým účastníkom.

Ak nie je uvedené inak, otvorený kurz sa koná v Koučovacom stredisku Co/Man v Tajove (Tajovská Koučovňa).

Uzatvorené kurzy podľa dohody kdekoľvek v SR alebo ČR.

Rozvrh modulu, práca medzi modulmi

  • 1. deň 13:00 – 20.00 (6 hod.)
  • 2. deň 09:00 – 20.00 (8,5 hod.)
  • 3. deň 09:00 – 13:00 (4 hod.)

Časový rozvrh modulov možno upraviť po dohode v skupine.

Medzi modulmi: Koučovanie v dvojiciach a trojiciach, reflektovanie rozhovorov, štúdium literatúry, telekonferencia s lektorkou.

Cena kurzu

Moduly I. – VII (20 dní): 4000 EUR + DPH. Platí len pri platbe vopred za celý kurz. Oproti objednaniu po jednotlivých moduloch ušetríte 250 EUR + DPH. 

Pri úhrade za jednotlivé moduly:

  • 1. modul 650 € + 20% DPH, ostatné moduly po 600 € + 20 % DPH.
  • Kurz si môžete rozdeliť aj do 2 účtovných období – napr. 1. stupeň absolvovať v tomto roku, ostatné stupne v nasledujúcom roku.
Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, štartovací balík, kurzové materiály, technické zabezpečenie, bohaté občerstvenie počas prestávok, konzultácie resp. koučovanie s lektorkou v medzičasoch, slávnostné ukončenie kurzu, vystavenie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu.

Garancia: V prípade, že účastník sa po 1. module rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované a zaplatené moduly. Ak bude dôvodom jeho odstúpenia z kurzu nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.

Uzávierka prihlášok

Prvá uzávierka: 6 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly. Poradie záväznej registrácie závisí od poradia, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Odborná garancia kurzu a kontakt

PhDr. Klára Giertlová, PCC, lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International pre SR a ČR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR a ČR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1400 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

e-mail: info@kouc.sk

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916
fax.: +421 48 423 16 72


Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /nfsmnt/hosting1_1/b/9/b97b0fbf-8389-45d3-a6a7-cfcb1d538861/kouc.sk/web/wp-content/themes/kouc/single.php on line 85

Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých partnerov - tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. V súčasnom rýchlom tempe obchodovania ich môžu nahradiť všeobecné obchodné podmienky.

Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu. Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu.
tvorba web stránok