@   Odoberať občasník

Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1

Dvojdňový rozvíjajúci modul pre absolventov základných kurzov koučovania trvajúcich najmenej 60 hodín a spĺňajúcich kritériá ICF.
Koučujúci lídri a manažéri v ňom získajú užitočné podnety a ďalšie nástroje na prechod od "technického" koučovania ku koučovskému mysleniu a vlastnému štýlu koučovania na pracovisku.


Koučujúci manažéri a lídri nemajú dosť času na ucelené koučovacie rozhovory. To však nemusí byť dôvod na upustenie od koučovania, ale naopak – príležitosť na zjemnenie svojej schopnosti rozpoznať tzv. koučovateľné momenty a na prehĺbenie svojich koučovacích zručností.

Ak ste koučujúci líder či manažér, tento nadstavbový modul vás posilní vo vašich existujúcich koučovských kompetenciách a pomôže vám rozvinúť si schopnosť mikrokoučovania alebo tzv. 5-minútového koučovania na pracovisku. Nájdete si v ňom odpovede najmä na tieto otázky:

  • Ako aplikovať osvojené koučovacie nástroje do každodenných pracovných interakcií so spolupracovníkmi (tímové porady a mítingy, hodnotiace a rozvojové rozhovory, náhodné stretnutia na chodbe, krátke rozhovory v kuchynke pri káve, atď.)
  • Ako pri bežných manažérskych interakciách identifikovať koučovateľné momenty (coachable moments)
  • Ako autenticky a konštruktívne posilňovať zdroje spolupracovníkov, aby s každou úlohou rástla ich kompetentnosť a zodpovednosť
  • Ako a kedy pri koučovaní na pracovisku využívať konštruktívne počúvanie, umenie prepočuť, techniku normalizácie a iné  koučovské „špeciality“
  • Ako stavať na vlastných silných stránkach, rozvíjať svoj vlastný koučovací štýl a cítiť sa pri koučovaní na pracovisku čoraz komfortnejšie.

Nadstavbovým modulom vás budú sprevádzať dve dlhoročné profesionálne koučky – priekopníčky koučovania na Slovensku, zakladateľky SAKo a ICF SR, ktoré najprv začali koučovať ako manažérky:

  • Zlatica M. Stubbs, PCC, PKcS – ZMS Consulting & Coaching, s r. o. Žilina
  • Klára  Giertlová, PCC, PKcS – Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. B. Bystrica

Cena 2-dňového nadstavbového modulu:

  • 600 EUR (konečná cena, faktúru vystavuje spoločnosť ZMS Consulting & Coaching, neplatca DPH).

Termín a miesto konania:

  • 20. – 21. mája 2020 v Koučovacom stredisku Co/Man v Tajove.

 


Absolvovali ste kurz koučovania?

Potom zrejme viete, že rozvoj koučovských spôsobilostí kurzom nekončí, ale len začína. Platí to počas kurzu, bezprostredne po jeho ukončení a aj po rokoch: koučovanie je ako jojo - funguje len vtedy, keď je v pohybe.  

Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe
tvorba web stránok