@   Odoberať občasník

Klára Giertlová – profil

Zaujíma vás niečo o mne ako koučke a lektorke? Ďakujem, vážim si to.
Za údajmi o vzdelaní, praxi a certifikátoch nájdete neustále sa učiaceho človeka, ktorý našiel svoje miesto v živote a s veľkým potešením robí to, čo mu dáva zmysel.

Vždy, keď sa ma niekto opýta, čo mi dalo odvahu a silu pustiť sa na neprešlapanú cestu koučovania, vybaví sa mi emotívny moment z kurzu Umění pomáhat. Bolo to na konci 2. ročníka v roku 1996… Na záverečný živý rozhovor som si s malou dušičkou pozvala klienta s ochorením sclerosis multiplex, ktorému sa rúcal celý život. Po náročnom rozhovore som od lektorov dostala také silné ocenenie, až sa mi z neho podlamovali roztrasené nohy…

Ktovie, kde by som dnes bola, keby sa mi ten rozhovor nebol vydaril… ale stalo sa zrejme len to, čo sa malo a zo mňa to „vykresalo“ iskru prístupu zameraného na riešenie. Tá vo mne vďaka mojim klientom a kolegom žije dodnes… a ešte stále silnie.

logo člen SAKo

Credential_Certificate

Rozhovor pre Grand Magazín (skrátený)

Rozhovor pre Grand Magazín – úplný


Vzdelanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých (1985), rigorózna skúška v odbore Andragogika (PhDr., 2003)

Manažérske kurzy OUBS – City University Bratislava (certifikátne kurzy Efektívny manažér, Finančný manažment, Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality, diplomový kurz Riadenie a rozvoj organizácie).

Ďalšie vzdelanie súvisiace s koučovaním

Neurolingvistické programovanie (150 hodín, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)

Umenie pomáhať – systemický prístup ku klientovi, pomáhaniu a vlastnej profesijnej role (400 hodín, Institut pro systemickou zkušenost Praha, medzinárodný certifikát)

Videotréning interakcie (1 rok, Fundacja PLUS, Krakow, medzinárodný certifikát)

Systemické koučovanie (150 hodín, Institut systemického koučování PS Extima Praha)

Brief Coaching (Krátke koučovanie s dlhodobým účinkom, 145 hodín, SolutionSurfers Luzern, Švajčiarsko, akreditované Medzinárodnou federáciou koučov ako ACTP, medzinárodný certifikát).

Účasť na workshopoch: Team Coaching with SolutionCircle (Kati Hankovszky Christiansen, PCC, Švajčiarsko), Coaching Mastery (Peter Szabo, MCC, Švajčiarsko), Cooperation (Ben Furman, Fínsko), Coaching and Emotions (Chris Iveson, V. Británia), Resistance! Resistance? (Jesper Christiansen, PCC, Dánsko)

 

Profesionálne skúsenosti

Psychoterapeutka (9 rokov)

Riaditeľka organizácie – koučujúca manažérka (10 rokov)

Špecialistka pre ľudské zdroje (2 roky)

Lektorka a organizátorka vzdelávacích a rozvojových programov (od r. 1986 doteraz)

Externá koučka (od r. 1998 doteraz)

Majiteľka, konateľka spoločnosti Co/Man, 1. systemická, B. Bystrica (od r. 2003 doteraz)

Odborné zameranie

Uplatňujem a ďalej rozvíjam prístup zameraný na riešenie, natívny prístup a systemický prístup v manažmente, koučovaní, vzdelávaní a všetkých ostatných oblastiach (spolu)práce s ľuďmi. Podporujem nimi osobnostný a profesijný rozvoj podnikateľov, manažérov i zamestnancov, rozvoj koučovacích schopností a zručností, účinnú komunikáciu a korektné medziľudské vzťahy, životnú a pracovnú rovnováhu a sebamanažment, účinné a prirodzené vedenie tímov, time management 4. generácie.

Ako koučujem a lektorujem

Celý svoj profesionálny život sa venujem podpore rozvoja ľudského potenciálu a darí sa mi to. Vo všetkých svojich doterajších činnostiach som stavala na rešpektujúcom, partnerskom prístupe k človeku (systemický prístup a prístup zameraný na riešenie).

Preto ani pri lektorovaní a koučovaní nepresadzujem „veľké a múdre pravdy“, ale hľadanie užitočného prieniku medzi rôznorodými praktickými skúsenosťami ľudí. Moje lektorovanie je teda viac skupinovým koučovaním než lektorovaním v pravom zmysle slova. Aj preto preferujem intenzívnu interaktívnu spoluprácu s menšími skupinami (6 – 9 ľudí).

V koučovaní som našla spojenie záľuby s prácou. Môj štýl koučovania je povzbudzujúci, provokačný, niekedy až „šibalský“. Je založený na hlbokej dôvere v schopnosť človeka rozoznať, čo je pre neho dobré a užitočné. Preto nemám pre svojho klienta žiadne „správne riešenia“, ale ho sprevádzam hľadaním riešení, ktoré sú schodné pre neho a prijateľné pre jeho okolie. Pomáham mu nájsť aj v cieľoch organizácie naplnenie jeho osobných cieľov.

Pri lektorovaní ani pri koučovaní sa nesústredím na nezdary a zlyhania človeka, ale na objavovanie a posilňovanie jeho vlastných schopnosti, vďaka ktorým v živote už veľa situácií zvládol. Mám dlhoročnú skúsenosť, že táto cesta je pre ľudí príjemnejšia než zaoberanie sa ich nedostatkami a neúspechmi.

Súdenie ponechávam sudcom, diagnostiku ponechávam psychoterapeutom – ako koučka podporujem a posilňujem človeka v jeho zodpovednosti za svoje činy a schopnosti riadiť svoj vlastný život, vlastný výkon a vlastnú kariéru.

Moje ponímanie koučingu: Namiesto koučovania klienta koučujem s človekom.

Fotogaléria

Profilová fotka z roku 2003, v čase vydania knihy Manažovať a koučovať systemicky? Áno.

Na jeseň 2019 počas kurzu Brief Coach Training I. – III.

S mojou 5-člennou psou rodinou, z ktorej len jeden psík sa narodil u nás.

Pri Bodhanáte, Káthmandu, Nepál, 2006 – po treku okolo Manaslu

S Dr. Petrom Szabom a prvou skupinou absolventov kurzu Brief Coach Training I. – III. (2011-2012)

Na treku v Himalájach s nepálskymi deťmi

 

Prístup zameraný na riešenie funguje aj u psov

 Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok