@   Odoberať občasník

Hodnotiace a rozvojové strediská

Je pre vás bežné, že počas hodnotiaceho a rozvojového strediska (Assessment & Development Centre) očividne rastie záujem a chuť účastníkov rozvíjať sa, zvyšuje sa ich angažovanosť a lojalita, buduje sa súdržný tím?
A tiež dostávate vysoko spoľahlivé výsledky aj bez psychodiagnostiky?
Že nemožné? Vyskúšajte!.


AC/DC v našom ponímaní je viac rozvojové než hodnotiace. Jeho príprava a vyhodnotenie trvajú dlhšie ako samotný priebeh. Pre niektoré spoločností je preto luxusom, pre iné je však najlepším spôsobom výberu a rozvoja ľudí, na ktorých im záleží.

Keďže výberové AC/DC robíme spravidla pre spoločnosti, ktorých prostredie a kultúru už poznáme, dokážeme veľmi spoľahlivo párovať potreby a ponuku objednávateľa s potrebami a ponukou uchádzača o zamestnanie.

Ak má hodnotiace a rozvojové stredisko slúžiť pre plánovaniu rozvoja ľudí alebo má poskytnúť odporúčania pre prácu manažéra s členmi tímu, dokážeme aj bez testovania poskytnúť relevantné a individualizované výsledky.

Nedelíme ľudí podľa farieb ani ich neoznačujeme kombináciami písmen – každého človeka vnímame ako jedinečného, neopakovateľného, tak k nemu aj pristupujeme a taký obraz o ňom poskytneme.

Dáva vám to zmysel? Kontaktujte nás a pripravíme vám AC/DC podľa vašich potrieb.


Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok