@   Odoberať občasník

Súvisiace služby

Ak vás prístup zameraný na riešenie a natívny prístup zaujali, môžete s nami objavovať ich výhody a prínosy ďalej.
Tu je niekoľko príkladov, kde okrem koučovania, manažmentu a kurzov ich ešte využívame my.
Nájdete medzi nimi niečo užitočné pre seba, svojich kolegov či blízkych?

Budovanie koučovacej kultúry

Aj vy ste počuli, že koučovacia kultúra v organizácii zlepšuje jej výsledky a má celkovo pozitívny dopad na životaschopnosť organizácie?
Chcete sa o koučovacej kultúre dozvedieť podrobnejšie alebo ste sa už rozhodli pustiť sa do jej budovania?

Čítať viac

Mentoring

So slovom mentor sa viaže známa grécka báj o Odysseovi, ktorý pred odchodom do vojny zveril svojho syna Télemacha do rúk muža menom Méntor so slovami: "Nauč ho všetko, čo ty sám vieš".
V procese "dozrievania" a prípravy na certifikáciu kouča je prirodzené spolupracovať s mentor-koučom.
Zaujíma vás, ako vyzerá mentoring s Klárou Giertlovou?

Čítať viac

Konzultačné služby

Pri konzultačnej spolupráci s našimi zákazníkmi využívame dlhoročné skúsenosti v práci s ľuďmi, vo vedení tímov a riadení organizácií.
Vieme, že ste väčšinu situácií v živote a v práci úspešne vyriešili, preto nie sme vidiaci, ktorí vedú slepých.
Prístup zameraný na riešenie nám umožňuje pracovať s vami tak účinne, aby ste nás čo najskôr prestali potrebovať.

Čítať viac

Hodnotiace a rozvojové strediská

Je pre vás bežné, že počas hodnotiaceho a rozvojového strediska (Assessment & Development Centre) očividne rastie záujem a chuť účastníkov rozvíjať sa, zvyšuje sa ich angažovanosť a lojalita, buduje sa súdržný tím?
A tiež dostávate vysoko spoľahlivé výsledky aj bez psychodiagnostiky?
Že nemožné? Vyskúšajte!.

Čítať viac

Videotréning interakcie

Ste v tíme presvedčení o tom, že fungujúca komunikácia zlepší vaše výsledky?
Alebo vy sám/sama chcete vedieť v rodine či v práci komunikovať tak, aby ste dostali najlepšiu možnú odozvu?

Čítať viac

Zameranie na riešenie a natívny prístup

Prístup zameraný na riešenie (Solution-focused) vyvinuli Insoo Kim Berg a Steve de Shazer so spolupracovníkmi z BFTC Milwaukee (USA) v 80-tych rokoch 20. storočia.

V spolupráci s Dr. Petrom Szabó, MCC, priamym žiakom Insoo a Stevea, som na Slovensko priniesla esenciálny a pragmatický spôsob koučovania - Brief Coaching. Ako členka - partnerka inštitútu SolutionSurfers (Švajčiarsko) som jedinou akreditovanou lektorkou kurzu Brief Coaching v SR a ČR.

Na pozadí prístupu zameraného na riešenie a kurzov Brief Coaching som spolu s kolegami vyvinula nový prístup a nový produkt - natívny prístup a natívne koučovanie. Staviame v nich na vrodenosti, prirodzenosti a súlade s prírodnými zákonmi.

Koučovanie zamerané na riešenie Koučovanie zamerané na riešenie
tvorba web stránok