@   Odoberať občasník

Termíny kurzov, workshopov, seminárov…

Kurzy otvárame 1 - 2x ročne - na jar a/alebo na jeseň, so spoločným začiatkom a rôznou dĺžkou, teda aj rôznou hĺbkou ponoru do témy koučovania.
Pre nový prezenčný kurz spravidla stanovujeme len termín 1. modulu - všetky ostatné si dohodneme v skupine tak, aby vyhovovali každému účastníkovi.
Prihlášky a objednávky prijímame aj na podujatia, ktoré ešte nemajú stanovený presný termín začiatku.

Názov Termín Trvanie    

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne

 26. – 27. október 2022 

2 dni 

B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom 

 

Manažér ako líder a kouč

26. – 28. október 2022   
termín 2.  modulu si dohodneme v skupine
 
2×3 dni  B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom  

Brief Coach Training I. (PURE) s možnosťou pokračovať v BC II.+III. (PLUS a PRO) a ukončiť kurz medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

26. – 28. október 2022  

Termíny ostatných modulov si dohodneme v skupine 

4×3 dni + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom ACSTH (ICF)

Brief Coach Training I.-III. (PURE, PLUS, PRO) s medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

26. – 28. október 2022
Terminy ostatných modulov si dohodneme v skupine
125 hodín (20 dní v 3-dňových moduloch + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom ACTP (ICF)
Brief Coach Training (PURE) –  Intenzívna online škola s možnosťou pokračovať v stupňoch II. a III. (PLUS a PRO) a ukončiť kurz medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)
 
 
26. – 28. október 2022   
Termín ostatných modulov si dohodneme v skupine
 
4 x 3 dni a skupinová práca v medzičasoch Online cez  aplikáciu ZOOM  ACSTH (ICF), s možnosťou pokračovať v kurze ACTP a ukončiť ho PCC skúškou 
Natívne a systemické koučovanie 
(nadstavba pre praktizujúcich koučov) 

november 2022 

prijímame prihlášky 

3 x 3 dni 

B. Bystrica / Tajov alebo online cez aplikáciu Zoom

 

Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie 

10. – 11. november 2022

1. – 2. december 2022

prijímame prihlášky

2 x 2 dni  online cez aplikáciu Zoom   
Príprava na profesionálnu certifikáciu kouča u ICF a SAKo (informačný seminár) viackrát v priebehu roka, prijímame prihlášky  2 hodiny online cez aplikáciu Zoom  
Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi  november-december 2022, prijímame prihlášky    1 deň

online cez aplikáciu Zoom

 

Keď rozpráva desať prstov

(konštruktívne dialógy a multilógy v rodinách, skupinách a tímoch)

viackrát v priebehu roka,  prijímame prihlášky pol dňa  online cez aplikáciu ZOOM  
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1 (online verzia)  jar 2023
prijímame prihlášky 
2 dni online B. Bystrica / Tajov  ,

,
Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok