@   Odoberať občasník

Termíny kurzov, workshopov, seminárov…

Kurzy otvárame 1 - 2x ročne - na jar a/alebo na jeseň, so spoločným začiatkom a rôznou dĺžkou, teda aj rôznou hĺbkou ponoru do témy koučovania.
Pre nový kurz stanovujeme len termín 1. modulu - všetky ostatné si dohodneme v skupine tak, aby vyhovovali každému účastníkovi.
Prihlášky a objednávky prijímame aj na podujatia, ktoré ešte nemajú stanovený presný termín začiatku.

Názov Termín Trvanie    

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne

10. decembra 2020, prijímame prihlášky 2 bloky po 3,5 hod.  online v aplikácii ZOOM

B. Bystrica / Tajov

 

Manažér ako líder a kouč

10.-11. 12. 2020

17.-18. 12. 2020

prijímame prihlášky

8 blokov po 3,5 hod. online v aplikácii ZOOM B. Bystrica / Tajov  
Brief Coach Training I. (PURE) s možnosťou pokračovať v BC II.+III. začiatok 7. – 9. apríla 2021, prijímame pirhlášky  4×3 dni + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov ACSTH (ICF)

Brief Coach Training I.-III. s medzinárodnou certifikačnou skúškou  PCC

začiatok 7. – 9. apríla 2021, prijímame pirhlášky 125 hodín (20 dní v 3-dňových moduloch + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov ACTP (ICF)
Brief Coach Training (PURE) –  Intenzívna online škola s možnosťou pokračovať v BC II.+III.

10.-11. 12. 2020

17.-18. 12. 2020

14.-15. 1. 2021

11.-12. 2. 2021 

(prijímame prihlášky)

16 blokov po 3,5 hod. + skupinová práca v medzičasoch Online cez  aplikáciu ZOOM  ACSTH (ICF)
Natívne a systemické koučovanie (nadstavba pre absolventov BC a MaLaK) začiatok máj 2021, prijímame prihlášky

3 x 3 dni  

B. Bystrica / Tajov  
Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie 

17.-19. 3. 2021

14.-16. 4. 2021 prijímame prihlášky

2 x 3 dni  B. Bystrica / Tajov 32 CCEU (ICF)
Aby tímy fungovali podľa dohody s objednávateľom 2 dni B. Bystrica / Tajov  

Brief Coach Training II. (PLUS) – mentoring PCC kompetencií (prezenčne alebo online, podľa aktuálnych možností) 

21.-23. 10. 2020

18.-20. 11. 2020

2 x 3 dni s pravidelným koučovaním a reflektovaním svojej práce v medzičasoch

B. Bystrica / Tajov

alebo cez aplikáciu ZOOM

ACSTH, CCEU

Keď rozpráva desať prstov

(konštruktívne dialógy a multilógy v rodinách, skupinách a tímoch)

viackrát v priebehu roka,  prijímame prihlášky pol dňa Online cez aplikáciu ZOOM  
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1 v roku 2021 (prijímame prihlášky) 2 dni alebo 4 bloky po 3,5 hod. online B. Bystrica / Tajov CCEU (ICFAko sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok