@   Odoberať občasník

Termíny kurzov, workshopov, seminárov…

Kurzy otvárame 1 - 2x ročne - na jar a/alebo na jeseň, so spoločným začiatkom a rôznou dĺžkou, teda aj rôznou hĺbkou ponoru do témy koučovania.
Pre nový prezenčný kurz spravidla stanovujeme len termín 1. modulu - všetky ostatné si dohodneme v skupine tak, aby vyhovovali každému účastníkovi.
Prihlášky a objednávky prijímame aj na podujatia, ktoré ešte nemajú stanovený presný termín začiatku.

Názov Termín Trvanie Miesto Akreditácia ICF

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne

 17. – 18. máj 2023 

7 hodín (dva poldňové bloky s možnosťou ihneď pokračovať v 1. module kurzu Brief Coaching 

B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom 

 

Manažér ako líder a kouč

17. – 19. máj 2023 
Termín 2.  modulu si dohodneme v skupine 
2×3 dni  B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom  

Brief Coach Training I. (PURE) s možnosťou pokračovať v module ACC PRO a ukončiť ho medzinárodnou certifikačnou skúškou ACC) alebo v stupňoch BC II. a III. (PLUS a PCC PRO) a ukončiť kurz medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

17. – 19. máj 2023 

Termíny ostatných modulov si dohodneme v skupine 

4×3 dni a skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom Level 1 (ICF)

Brief Coach Training I.-III. (PURE, PLUS, PRO) ukončený medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

17. – 19. máj 2023
Terminy ostatných modulov si dohodneme v skupine
125 hodín (20 dní v 3-dňových moduloch + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom Level 2 (ICF)
Natívne a systemické koučovanie 
(nadstavba pre praktizujúcich koučov)

november 2023

(prijímame prihlášky)  

3 x 3 dni  B. Bystrica / Tajov alebo online cez aplikáciu Zoom  
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1
(nadstavba pre koučujúcich manažérov a interných koučov) 

jar 2023 

(prijímame prihlášky) 

2 dni

 online cez aplikáciu Zoom

 

Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie 

jeseň 2023 

(prijímame prihlášky)

2 x 2 dni  online cez aplikáciu Zoom   
Príprava na profesionálnu certifikáciu kouča u ICF a SAKo (informačný seminár) viackrát v priebehu roka, prijímame prihlášky  2 hodiny online cez aplikáciu Zoom  
Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi  (WOWW) október 2023 (prijímame prihlášky) 1 deň

online cez aplikáciu Zoom

 

Keď rozpráva desať prstov

(konštruktívne dialógy a multilógy v rodinách, skupinách a tímoch)

viackrát v priebehu roka,  prijímame prihlášky pol dňa  online cez aplikáciu ZOOM  
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 2   leto 2023
(prijímame prihlášky)
2 dni online cez aplikáciu Zoom  ,
Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH, CCE, alebo po novom - Level 1, 2, 3 a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH, CCE, alebo po novom - Level 1, 2, 3 a CCE?
tvorba web stránok