@   Odoberať občasník

Termíny kurzov, workshopov, seminárov…

Kurzy otvárame 1 - 2x ročne - na jar a/alebo na jeseň, so spoločným začiatkom a rôznou dĺžkou, teda aj rôznou hĺbkou ponoru do témy koučovania.
Pre nový prezenčný kurz spravidla stanovujeme len termín 1. modulu - všetky ostatné si dohodneme v skupine tak, aby vyhovovali každému účastníkovi.
Prihlášky a objednávky prijímame aj na podujatia, ktoré ešte nemajú stanovený presný termín začiatku.

Názov Termín Trvanie Miesto Akreditácia ICF

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne

25. – 26. októbra 2023  

7 hodín (dva poldňové bloky s možnosťou ihneď pokračovať v 1. module kurzu Manažér ako líder a kouč alebo Brief Coaching I. – III

B. Bystrica / Tajov 

 

Manažér ako líder a kouč

1. modul: 25. – 27. októbra 2023, termín 2. modulu dohodneme v skupine  

2×3 dni  B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom  

Brief Coach Training I. (PURE) s možnosťou pokračovať v module ACC PRO a ukončiť ho medzinárodnou certifikačnou skúškou ACC) alebo v stupňoch BC II. a III. (PLUS a PCC PRO) a ukončiť kurz medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

 1. modul: 25. – 27. októbra, termíny ostatných modulov dohodneme v skupine   

4×3 dni a skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom BC PURE + ACC PRO = Level 1 (ICF)

Brief Coach Training I.-III. (PURE, PLUS, PCC PRO) ukončený medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

prijímame prihlášky už na jarný termín 2024, v prípade dostatku prihlášok otvoríme kurz aj 25. – 27. októbra 2023 (1. modul)  125 hodín (20 dní v 3-dňových moduloch + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov alebo online v aplikácii Zoom Level 2 (ICF)
Natívne a systemické koučovanie 
(nadstavba pre praktizujúcich koučov)

jar 2024

(prijímame prihlášky)  

3 x 3 dni  B. Bystrica / Tajov alebo online cez aplikáciu Zoom  
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1
(nadstavba pre koučujúcich manažérov a interných koučov) 

 prijímame prihlášky na jarný termín 2024 

2 dni

 online cez aplikáciu Zoom

 

Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie 

január – február 2024

(prijímame prihlášky)

2 x 2 dni  online cez aplikáciu Zoom   
Príprava na profesionálnu certifikáciu kouča u ICF a SAKo (informačný seminár) viackrát v priebehu roka, prijímame prihlášky  2 hodiny online cez aplikáciu Zoom  
Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi  (WOWW) november 2023 (prijímame prihlášky) 1 deň

online cez aplikáciu Zoom

 

Keď rozpráva desať prstov

(konštruktívne dialógy a multilógy v rodinách, skupinách a tímoch)

viackrát v priebehu roka,  prijímame prihlášky pol dňa  online cez aplikáciu ZOOM  
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 2   leto 2024
(prijímame prihlášky)
2 dni online cez aplikáciu Zoom  ,
Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH, CCE, alebo po novom - Level 1, 2, 3 a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH, CCE, alebo po novom - Level 1, 2, 3 a CCE?
tvorba web stránok