@   Odoberať občasník

Termíny kurzov, workshopov, seminárov…

Kurzy otvárame 1 - 2x ročne - na jar a/alebo na jeseň, so spoločným začiatkom a rôznou dĺžkou, teda aj rôznou hĺbkou ponoru do témy koučovania.
Pre nový kurz stanovujeme len termín 1. modulu - všetky ostatné si dohodneme v skupine tak, aby vyhovovali každému účastníkovi.
Prihlášky a objednávky prijímame aj na podujatia, ktoré ešte nemajú stanovený presný termín začiatku.

Názov Termín Trvanie Miesto konania Akreditácia
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1 19. – 22. mája 2020 4 bloky po 3 hod. 15 minút online B. Bystrica / Tajov CCEU (ICF)
Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne Začiatok 28. mája  2020 4 bloky po 3 hod. 15 minút online B. Bystrica / Tajov  
Manažér ako líder a kouč  Začiatok 28. mája 2020 10 blokov po 3 hod. 15 minút online B. Bystrica / Tajov  
Brief Coach Training I. (PURE) s možnosťou pokračovať v BC II.+III. Začiatok 28. mája 2020 ako Intenzívna online škola 21 blokov po 3 hod. 15 minút online B. Bystrica / Tajov ACSTH (ICF)

Brief Coach Training I.-III.   

Začiatok I. stupňa 28. mája 2020 online a II.-III. stupeň online alebo  prezenčne podľa možností 125 hodín (3-dňové moduly alebo poldňové online bloky)  B. Bystrica / Tajov ACTP (ICF)
Kids’ Skills (výcvik koučovania detských zručností, Dalet Olomouc)

15. – 16. 5. 2020 1. modul online

14. – 15. 9. 2020 (2. modul)

4 moduly = 6 dní  (2+2+1+1 deň) Penzión Slniečko Tajov pri B. Bystrici MPSV ČR
Brief Coach Training (PURE) –  Intenzívna online škola

Začiatok 28. mája 2020 

16 blokov po 3,5 hod. + skupinová práca v medzičasoch Online cez  aplikáciu ZOOM  ACSTH (ICF)
Natívne a systemické koučovanie (nadstavba pre absolventov BC a MaLaK) november 2020, prijímame prihlášky 3 moduly (9 dní) alebo online (podľa možností) B. Bystrica / Tajov  
Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie 

Začiatok 24. júna 2020 

 11 blokov po 3 hod. 15 minút  B. Bystrica / Tajov 32 CCEU (ICF)
Aby tímy fungovali podľa dohody s objednávateľom 2 dni B. Bystrica / Tajov  
Brief Coach Training II. (PLUS) – mentoring PCC kompetencií september až november 2020  2 x 3 dni B. Bystrica / Tajov ACSTH, CCEU
Keď rozpráva desať prstov jeseň 2020, prijímame prihlášky pol dňa Online cez aplikáciu ZOOM  
Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne november 2020, prijímame prihlášky 1 deň Bratislava  Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok