@   Odoberať občasník

Termíny kurzov, workshopov, seminárov…

Kurzy otvárame 1 - 2x ročne - na jar a/alebo na jeseň, so spoločným začiatkom a rôznou dĺžkou, teda aj rôznou hĺbkou ponoru do témy koučovania.
Pre nový prezenčný kurz spravidla stanovujeme len termín 1. modulu - všetky ostatné si dohodneme v skupine tak, aby vyhovovali každému účastníkovi.
Prihlášky a objednávky prijímame aj na podujatia, ktoré ešte nemajú stanovený presný termín začiatku.

Názov Termín Trvanie    

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne

7. október 2021 

1 deň online v aplikácii Zoom

B. Bystrica / Tajov

 

Manažér ako líder a kouč (online verzia)

7.-8. október 2021 
18.-19. november 2021
 
2×2 dni online v aplikácii ZOOM  B. Bystrica / Tajov  

Brief Coach Training I. (PURE) s možnosťou pokračovať v BC II.+III. (PLUS a PRO) a ukončiť kurz medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

jesenný beh kurzu prezenčne neotvárame

4×3 dni + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov ACSTH (ICF)

Brief Coach Training I.-III. (PURE, PLUS, PRO) s medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)

jesenný beh kurzu prezenčne neotvárame  125 hodín (20 dní v 3-dňových moduloch + skupinová práca v medzičasoch B. Bystrica / Tajov ACTP (ICF)
Brief Coach Training (PURE) –  Intenzívna online škola s možnosťou pokračovať v stupňoch II. a III. (PLUS a PRO) a ukončiť kurz medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (ICF)
7.-8. október 2021 
18.-19. november 2021
 
16.-17. december 2021 (len predbežný termín)
Termín 3. a 4. modulu si dohodneme v skupine
 
4 x 2 dni a  skupinová práca v medzičasoch Online cez  aplikáciu ZOOM  ACSTH (ICF), s možnosťou pokračovať v kurze ACTP a ukončiť ho PCC skúškou 
Natívne a systemické koučovanie (nadstavba pre absolventov BC a MaLaK)

jar 2022 

prijímame prihlášky

3 x 3 dni  

B. Bystrica / Tajov alebo online cez aplikáciu Zoom

 

Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie

jar 2022

prijímame prihlášky

2 x 2 dni  online cez aplikáciu Zoom   
Príprava na profesionálnu certifikáciu kouča u ICF a SAKo (informačný seminár) viackrát v priebehu roka, prijímame prihlášky  2 hodiny online cez aplikáciu Zoom  
Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi  viackrát v priebehu roka, prijímame prihlášky 1 deň

online cez aplikáciu Zoom

 

Keď rozpráva desať prstov

(konštruktívne dialógy a multilógy v rodinách, skupinách a tímoch)

viackrát v priebehu roka,  prijímame prihlášky pol dňa  online cez aplikáciu ZOOM  
Koučovanie na pracovisku – nadstavba 1 (online verzia)   (prijímame prihlášky) 2 dni online B. Bystrica / Tajov  
Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok