@   Odoberať občasník

Typy programov akreditovaných ICF

Zaujímate sa o kurzy akreditované ICF - Medzinárodnou federáciou koučov? Skôr než sa prihlásite do kurzu, zistite si, čo sa skrýva za jeho skratkou.

Všetky kurzy a programy akreditované ICF spĺňajú medzinárodné štandardy, ale každý z nich poskytuje iné možnosti a slúži na iné účely.

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF – od roku 2022 akreditované ICF ako Level 1 (príprava na ACC certifikáciu) 

ACSTH bol do roku 2022 výcvikový program koučovania typu à la carte (pozn. prekladateľa: výber z ponuky, z ktorej sa dalo vyskladať  plnohodnotné vzdelávanie). Obsahoval minimálne 30 hodín špecificky koučovského vzdelávania, vrátane pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča (ICF Core Competencies) a pozorovaných koučovacích rozhovorov. Od roku 2022 sú ako Level 1 akreditované kurzy v rozsahu minimálne 60 hodín, ktoré slúžia ako príprava na certifikáciu ACC. Na získanie certifikátu s označením Level 1 potrebujete u nás absolvovať základný kurz Brief Coaching PURE a mentoringový kurz ACC PRO, na konci ktorého vykonáte aj ústnu certifikačnú skúšku ACC (v slovenčine priamo na kurze). Bez absolvovania modulu ACC PRO dostanete certifikát potvrdzujúci absolvovanie 64 hodín ACSTH. 

Accredited Coach Training Program (ACTP) – Akreditovaný výcvikový program koučovania, od roku 2022 podľa nového systému akreditácií v ICF ako Level 2 (príprava na PCC certifikáciu) 

ACTP (od roku 2022 Level 2) je ucelený program typu all-inclusive – zahŕňajúci všetko.  Kurz typu Level 2 zahŕňa minimálne 125 hodín špecifického výcviku koučovania, vrátane podrobných pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča podľa ICF, Etického kódexu a definície koučovania podľa ICF (ICF Core CompetenciesCode of EthicsICF definition of coaching). Tento typ programu obsahuje aj mentorovaný koučing, pozorované koučovacie rozhovory a komplexnú záverečnú ústu skúšku, ktorá hodnotí koučovské kompetencie účastníka. (Pozn. prekladateľa: Ak kurz akreditovaný ako Level 2 absolvujete len čiastočne, môžete zaň dostať potvrdenie o absolvovaní príslušného počtu hodín vzdelávania akreditovaných ICF (ACSTH).

Akreditácia typu Level 3 – príprava na MCC certifikáciu

Kurz typu Level 3 je určený pre koučov, ktorí majú absolvované kurzy typu Level 1 a Level 2 a pripravujú sa na MCC certifikáciu. 

Spracované podľa www.coachfederation.org v máji 2017 a aktualizované podľa nového systému akreditácií ICF v novembri 2022.  
Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok