@   Odoberať občasník

Typy programov akreditovaných ICF

Zaujímate sa o kurzy akreditované ICF - Medzinárodnou federáciou koučov? Skôr než sa prihlásite do kurzu, zistite si, čo sa skrýva za jeho skratkou.

Všetky kurzy a programy akreditované ICF spĺňajú medzinárodné štandardy, ale každý z nich poskytuje iné možnosti a slúži na iné účely.

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF – od roku 2022 akreditované ICF ako Level 1 (príprava na ACC certifikáciu) 

ACSTH bol do roku 2022 výcvikový program koučovania typu a la carte (pozn. prekladateľa: výber z ponuky, z ktorej sa dalo vyskladať  plnohodnotné vzdelávanie). Obsahoval minimálne 30 hodín špecificky koučovského vzdelávania, vrátane pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča (ICF Core Competencies) a pozorovaných koučovacích rozhovorov. Od roku 2022 sú ako Level 2 akreditované kurzy v rozsahu minimálne 60 hodín, ktoré slúžia ako príprava na certifikáciu ACC. 

Accredited Coach Training Program (ACTP) – Akreditovaný výcvikový program koučovania, od roku 2022 podľa nového systému akreditácií v ICF ako Level 2 (príprava na PCC certifikáciu) ACTP (od roku 2022 Level 2) je považovaný za ucelený program typu all-inclusive – zahŕňajúci všetko.  Kurz typu Level 2 zahŕňa minimálne 125 hodín špecifického výcviku koučovania, vrátane podrobných pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča podľa ICF, Etického kódexu a definície koučovania podľa ICF (ICF Core CompetenciesCode of EthicsICF definition of coaching). Tento typ programu obsahuje aj mentorovaný koučing, pozorované koučovacie rozhovory a komplexnú záverečnú skúšku, ktorá hodnotí koučovské kompetencie účastníka. (Pozn. prekladateľa: Ak kurz akreditovaný ako Level 2 absolvujete len čiastočne, môžete zaň dostať potvrdenie o absolvovaní príslušného počtu hodín vzdelávania akreditovaných ICF).

Akreditácia typu Level 3 – príprava na MCC certifikáciu

Kurz typu Level 3 je určený pre koučov, ktorí majú absolvované kurzy typu Level 1 a Level 2 a pripravujú sa na MCC certifikáciu. 

Spracované podľa www.coachfederation.org v máji 2017 a aktualizované podľa nového systému akreditácií ICF v novembri 2022.  
Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok