@   Odoberať občasník

Typy programov akreditovaných ICF

Zaujímate sa o kurzy akreditované ICF - Medzinárodnou federáciou koučov?
Skôr než sa prihlásite do kurzu, zistite si, čo sa skrýva za jeho skratkou.

Všetky kurzy a programy akreditované ICF spĺňajú medzinárodné štandardy, ale každý z nich poskytuje iné možnosti a slúži na iné účely.

Accredited Coach Training Program (ACTP) – Akreditovaný výcvikový program koučovania

ACTP je považovaný za ucelený program typu all-inclusive – zahŕňajúci všetko. ACTP zahŕňa minimálne 125 hodín špecifického výcviku koučovania, vrátane podrobných pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča podľa ICF, Etického kódexu a definície koučovania podľa ICF (ICF Core CompetenciesCode of EthicsICF definition of coaching). Tento typ programu obsahuje aj mentorovaný koučing, pozorované koučovacie rozhovory a komplexnú záverečnú skúšku, ktorá hodnotí koučovské kompetencie účastníka. (Pozn. prekladateľa: ACTP obsahuje aj ACSTH a CCE, preto ak ho absolvujete len čiastočne, môžete zaň dostať osvedčenie o absolvovaní ACSTH alebo CCE).

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF

ACSTH je považovaný za výcvikový program koučovania typu a la carte (pozn. prekladateľa: výber z ponuky, z ktorej sa dá vyskladať  plnohodnotné vzdelávanie). Obsahuje minimálne 30 hodín špecificky koučovského vzdelávania, vrátane pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča (ICF Core Competencies) a pozorovaných koučovacích rozhovorov.

Continuing Coach Education (CCE) – Ďalšie vzdelávanie kouča

CCE je určený pre koučov, ktorí už majú certifikáty ICF alebo ktorí ukončili základný koučovský výcvik. Môže obsahovať pokročilý výcvik kouča, ktorý priamo nadväzuje na kľúčové kompetencie kouča (ICF Core Competencies) alebo ich rozširuje, a/alebo výcvik v zručnostiach, ktoré prispievajú k odbornému rozvoju kouča (napr. osobný rozvoj, koučovské hodnotenia a nástroje, budovanie vlastnej koučovskej praxe alebo iný obsah, ktorý nepatrí medzi kľúčové kompetencie kouča (ICF Core Competencies).

Spracované podľa www.coachfederation.org, máj 2017
Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok