@   Odoberať občasník

Klára Giertlová: Manažovať a koučovať systemicky? Áno.

Dnes pracujú mnohí manažéri na hranici svojich fyzických a psychických možností. Nepomáha im ani dokonalejší time management a informačné technológie, zmenu možno dosiahnuť len skompetentnením najbližších spolupracovníkov tak, aby spoločne fungovali synergicky. Potrebná pomoc môže prísť v osobe externého systemického kouča, ktorý dokáže manažéra podporovať v nachádzaní užitočných riešení. Systemický prístup pomáha manažérom i koučom dosahovať ciele s menšou námahou a cítiť sa pritom vo väčšej osobnej pohode.

Objednať online

Autorka v knihe čitateľsky prístupným spôsobom porovnáva rozličné koncepty koučovania a objasňuje základy systemického prístupu ako neobvyklého pohľadu na svet. Zhodnocuje svoje teoretické poznatky i praktické skúsenosti zo systemickej práce s ľuďmi a zo zavádzania systemického prístupu do manažmentu organizácií. Kniha umožňuje čitateľovi nahliadnuť do teórie a praxe systemického prístupu k riadeniu a rozvoju ľudí v organizáciách, vychádzajúceho z filozofického predpokladu, že správanie ľudí nemožno dopredu vykalkulovať, nemožno ho teda ani reálne riadiť. Toto východisko však nemusí byť pre manažérov dôvodom k rezignácii, ale ponúka inšpiráciu k hľadaniu nových, účinnejších spôsobov manažérskej práce.

Systemický prístup v manažmente (systemický manažment) má potenciál meniť vzťah medzi manažérom a členmi jeho tímu zo zaužívaného vzťahu „ja veľký a múdry – ty malý a nemúdry“ na partnerský vzťah, založený na zvyšovaní kompetentnosti zamestnanca prostredníctvom koučovania jeho vlastným manažérom. Z tohto prístupu vyrastá obraz manažéra ako vnímavého stratéga a podporujúceho partnera – systemického kouča, ktorý dokáže z množstva ciest k firemným cieľom zvoliť tie, ktoré pomáhajú ľuďom byť v práci spokojnými, a zároveň dlhodobo výkonnými…

Cena s DPH: € 9,35

Pri platbe na účet vopred je poštovné € 1,20; pri platbe na dobierku € 2,76.

*Pri zásielke do zahraničia k cene pripočítavame poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty.

Objednať online (objednávkový formulár môže slúžiť aj na objednanie ďalších titulov z našej ponuky).
tvorba web stránok