@   Odoberať občasník

2. konferencia o koučovaní na Slovensku (2006)

Táto konferencia už mala vo svojom názve organizácie všeobecne, nebola zameraná len na podnikateľský sektor. Jej odborným garantom sa stala čerstvo vzniknutá Slovenská asociácia koučov.

Konferencia Osobný rast – zdroj bohatstva organizácií

Perspektívy koučovania na Slovensku – porovnanie so zahraničím.

2. medzinárodná konferencia o koučovaní na Slovensku 16. -17. novembra 2006 – Sliač – Sielnica

logoZmena je dnes už každodennou záležitosťou. Aj rola manažéra v organizácii je v súčasnosti úplne iná ako pred desiatimi rokmi.

Medzi najpopulárnejšie formy rozvoja potenciálu manažérov v zahraničí patrí koučovanie. Koučovanie už nie je rarita, ale trend 21. storočia. Aby sa aj slovenskí manažéri mohli bližšie zoznámiť s koučovaním a výhodami, ktoré môže priniesť do ich pracovného i osobného života, ponúkame im možnosť zúčastniť sa 2. ročníka medzinárodnej konferencie o koučovaní. Tam sa budú môcť sami presvedčiť o tom, či koučovanie naozaj pomáha objavovať a rozvíjať potenciál ľudí a tak riešiť pracovné aj osobné problémy.

Keďže ide o medzinárodnú konferenciu, okrem slovenských koučov a odborníkov z tejto oblasti sme pozvali aj koučov z Veľkej Británie, USA, Nemecka, Singapuru i Českej republiky.

Zameranie konferencie

 • porovnanie najnovších skúseností s koučovaním v zahraničí a u nás a ich využitie v meniacom sa slovenskom podnikateľskom prostredí,
 • prezentácia prínosov koučovania pre organizácie a ľudí v nich.

Ciele konferencie

 • poznanie výhod koučovania pre manažéra 21. storočia,
 • porovnanie koučovania s inými spôsobmi rozvoja ľudského potenciálu,
 • praktická orientácia v ponuke služieb koučovania na Slovensku a v zahraničí.

5 dobrých dôvodov zúčastniť sa konferencie

 1. Koučovanie má vo svete stále stúpajúci trend – je to súčasť manažmentu 21. storočia
 2. Konferencia je orientovaná na prax a dokumentuje prínosy koučovania k zvyšovaniu úspešnosti firiem
 3. Okrem slovenských koučov a koučujúcich manažérov stretnete na konferencii aj významných zahraničných koučov
 4. Poznanie prínosov koučovania vám umožní prijímať kvalifikované rozhodnutia o investíciách do ľudských zdrojov
 5. Na základe vlastnej skúsenosti získate prehľad o ponuke koučovacích spoločností na slovenskom trhu

Konferencia je určená:

 1. Majiteľom a vrcholovým manažérom organizácií, členom ich riadiacich a dozorných orgánov
 2. Manažérom a špecialistom na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, personalistom, vzdelávačom, lektorom, poradcom a konzultantom personálnych spoločností
 3. Pedagógom, andragógom, psychológom – súčasným i budúcim
 4. Študentom manažmentu a andragogiky
 5. … a všetkým ostatným, ktorí chcú sami osobne a profesijne rásť, alebo chcú podporovať rozvoj iných ľudí

Pozvaní zahraniční hostia:

 1. Veľká Británia – Carole Gaskell , Full Potential Group,
  www.fullpotentialgroup.com
 2. Veľká Británia – Zlatica M. Stubbs BA, ZMS Consulting & Coaching
  http://www.zms-consulting-coaching.com/
 3. Nemecko – Frank Bresser , Associate of Performance Consultants International,
  www.frank-bresser.com
 4. Singapur – Kelvin Lim , Executive Coach International,
  www.liveyourmark.com
  Ďalšie aktivity Kelvina Lima na Slovensku v Novembri 2006
 5. ČR – Tomáš Kopecký , FranklinCovey CZECH s. r. o. Praha,
  www.franklincovey.cz
 6. … a ďalší

Odborný garant konferencie:

PhDr. Klára Giertlová
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica
+ 421 905 726 916
giertlova@co-man.sk
Ing. Mária Seková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica
+ 421 48 4462811
maria.sekova@umb.sk

Program konferencie

Program konferencie nájdete v tomto pdf dokumente (58 kB). Program je predbežný a organizátori konferencie si vyhradzujú právo robiť v ňom zmeny.

Here you can find the program of conference (56 kB). The program is only preliminary and the organizers of the conference have a right to change it.

Prihláška, cenník, podmienky

Prihlášku, cenník, podmienky nájdete v tomto word dokumente (95 kB). Stiahnite si ho, prosím, do svojho počítača, vyplňte a zašlite nám e-mailom na konferencia@co-man.sk . Alebo vyplňte priamo ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

Miesto konania

Hotel ****Kaskády Sielnica – Sliač (medzi B. Bystricou a Zvolenom) www.hotelkaskady.sk

Sprievodné aktivity konferencie

 • infostánky – vyhradený priestor pre prezentáciu firiem, ktoré ponúkajú koučovanie ako súčasť svojho produktového portfólia
 • neformálny spoločenský večer (nie je potrebný spoločenský odev)
 • wellness aktivity – viac informácií na www.hotelkaskady.sk

Organizátori konferencie

co/man Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica
umb Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
iso 9001:2000

Odborná garancia konferencie

SAKO Slovenská asociácia koučov, www.koucovia.sk

Partneri konferencie

ZMS ZMS Consulting and Coaching s. r. o., Žilina
ASP ASP Harmonic, Banská Bystrica
Tatranská voda Tatranská voda,
výrobca: HENDY s.r.o., Banská Bystrica

Mediálni partneri konferencie

SME SME online
SITA SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
týždenník TREND týždenník TREND
PROFESOR.sk PROFESOR.sk
Konferencie.sk
 Education.sk
Education, s.r.o., Bratislava
manazer ibis partner s.r.o., Bratislava
Progress Letter VELDAN, spol. s r.o., Trnava

 

Organizačný garant konferencie

Co/Man, 1. systemická, spol. s r.o.
Banská Bystrica
Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica


Alfonz Haviar
manažér podujatia
konferencia@co-man.sk
mob.: +421 903 955 939
tel.: +421 48 413 4130
ICQ: 123197072
Zuzana Mikušincová
výkonný výbor
zuzana.mikusincova@umb.sk
mob.: +421 907 606 440
tel.: +421 48 446 2197
ICQ: 203134744
 

www.kouc.sk

^^^
tvorba web stránok