@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. – III. (ACTP): tabuľkový prehľad celého kurzu s cenami

Ucelený výcvikový program Brief Coach Training (akreditovaný ako Level 2, skrátene Brief Coaching) je prípravou na certifikáciu PCC (ICF). Pozostáva z 3 stupňov (PURE, PLUS, PRO), rozdelených do 8 modulov. Môžete ho absolvovať ako celok alebo len jeho časť - napr. základný stupeň PURE, s ktorým už môžete začať koučovať a získavať prax potrebnú pre koučovskú certifikáciu u ICF alebo SAKo. 
V ucelenom výcvikovom programe sa kvalitne pripravíte na koučovanie v tej oblasti, kde pôsobíte alebo chcete pôsobiť ako koučujúci manažér, iný koučujúci profesionál či profesionálny kouč.

Kurz je produktom inštitútu SolutionSurfers Luzern (Švajčiarsko), ktorý naň získal najvyššiu akreditáciu ICF – Accredited Coach Training Program (ACTP). 

Absolvovanie celého komplexného výcvikového programu trvá približne 1 rok, najmenej však 3/4 roka (ak základný stupeň PURE absolvujete vo forme Intenzívnej online školy).  

Kurz si môžete rozložiť aj na jednotlivé stupne – napr. tak, že základný kurz PURE absolvujete v jednom roku a nadstavby (PLUS, PRO) postupne neskôr.

Najväčšou výhodou absolvovania kurzu Brief Coach Training I. – III. je to, že sa hneď od začiatku učíte koučovať na profesionálnej úrovni, v ktorej zároveň získavate aj odbornú prax.

V našich kurzoch sa učíte oveľa viac koučovsky myslieť než len používať koučovské techniky. Vaša myseľ sa môže od prvej minúty kurzu sústrediť na veci, ktoré sú pre profesionálne koučovanie podstatné a v nich sa počas kurzu zdokonaľovať – a to nielen v interakcii s kurzovými kolegami čí vašimi priateľmi, ale aj s reálnymi externými klientmi.


Prehľad celého výcvikového programu Brief Coach Training I. – III. (ACTP) v tabuľkovej forme aj s cenami

Podmienkou účasti vo vyššom stupni je absolvovanie predchádzajúceho stupňa. Po úspešnom absolvovaní všetkých 3 stupňov získavate ucelené koučovské vzdelanie (ACTP) podľa kritérií ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Názov Obsah Forma Trvanie Lektor Cena
Brief Coaching I. (základný – PURE, 64 ACSTH) Brief koučing v praxi: základy, nástroje a ich aplikácia. Prezenčná alebo online s prácou v medzičasoch 4×3 dni (spolu 8 poldňových blokov) Klára Giertlová, PCC 2920 EUR + 20 % DPH, spolu 3504 EUR
Brief Coaching II. (rozvojový  – PLUS, 45 ACSTH) Prehĺbenie brief koučingu v praxi, reflexia kompetencií, aktuálne témy, nové nápady. Prezenčná alebo online, s prácou v medzičasoch, písomné reflexie rozhovorov 2×3 dni (spolu 4 poldňové bloky) Klára Giertlová, PCC 1680 EUR + 20 % DPH, spolu 2016 EUR
Brief Coaching III. (skúškový – PRO, s certifikátom o absolvovaní celého ACTP) Osobný mentoring  zameraný na zjemňovanie a ďalší  rozvoj kompetencií, príprava na skúšku ICF a jej realizácia  v rámci programu. Príprava: Koučovanie s individuálnym mentoringom

Praktická záverečná skúška: podľa kritérií ICF pre stupeň Professional Certified Coach

minimálne 1 + 1 deň online (príp. prezenčne, podľa veľkosti skupiny a aktuálnych možností) Klára Giertlová, PCC (príprava a skúška)

Peter Szabó, MCC, (záverečná skúška, tlmočená)

1380 EUR + DPH, spolu 1656 EUR

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

Pri objednaní a úhrade celého kurzu Brief Coach Training ACTP (PURE + PLUS + PRO) je cena kurzu 5600 EUR + 20 % DPH, spolu 6720 EUR. 

Je to o 456 EUR menej než pri platbe po jednotlivých stupňoch. Touto zvýhodnenou cenou vyjadrujeme naše poďakovanie za nižšiu administratívnu náročnosť (zálohové, ostré a zúčtovacie faktúry, maily, certifikáty, atď. u nás aj vo Švajčiarsku) a oceňujeme vaše rozhodnutie absolvovať celý program od začiatku do konca, aby ste sa naučili koučovať na PCC úrovni. Tým každý z vás pomáha zvyšovať úroveň koučovania na Slovensku, čo je aj náš dlhodobý zámer.

Zvýhodnená cena preto platí len pri úhrade celej ceny ACTP (I. – III.) vopred, pred začatím stupňa PURE.Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH, CCE, alebo po novom - Level 1, 2, 3 a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH, CCE, alebo po novom - Level 1, 2, 3 a CCE?
tvorba web stránok