@   Odoberať občasník

Mentoring

So slovom mentor sa viaže známa grécka báj o Odysseovi, ktorý pred odchodom do vojny zveril svojho syna Télemacha do rúk muža menom Méntor so slovami: "Nauč ho všetko, čo ty sám vieš".
V procese "dozrievania" a prípravy na certifikáciu kouča je prirodzené spolupracovať s mentor-koučom.
Zaujíma vás, ako vyzerá mentoring s Klárou Giertlovou?


Pred mnohými rokmi som niekde natrafila na vetu: „Každý kouč môže byť mentorom, ale nie každý mentor môže byť koučom“.

Ako mentorujúci kouč rada využívam túto výhodu a poskytujem kolegom, ktorí ma požiadajú o mentoring, široký priestor na to, aby si definovali ciele mentoringu a následne si k nemu vybrali pre nich najužitočnejšiu formu.

A oni si vyberajú podľa svojich potrieb – od niekoľkominútového živého koučovania so spätnou väzbou na vybrané kompetencie až po dôkladnú analýzu celej nahrávky koučovacieho rozhovoru s podrobným spoločným reflektovaním každej jednej kompetencie, s možnosťou priniesť ďalšiu nahrávku na overenie pokroku.

Bez ohľadu na to, či ide o individuálny mentoring alebo o skupinový mentoring, na jednom mi osobitne záleží – aby bol zameraný oveľa viac na riešenie než na problém. 

Nie je totiž jedno, či sa pri mentoringu zameriavame na odchýlky od želaného stavu (vyhľadávanie chýb a nápravu nedostatkov) alebo sa zameriavame na to, čo už v koučovacom rozhovore funguje (O.K. kompetencie) a posilňujeme to, o čo sa kouč môže oprieť. 

Moja dlhoročná skúsenosť totiž potvrdzuje, že najlepšie rastie to, čomu venujeme pozornosť a že tzv. K.O. kompetencie sú sformulované pre hodnotiteľov pri skúškach, nie pre koučov pripravujúcich sa na certifikáciu.


Absolvovali ste kurz koučovania?

Potom zrejme viete, že rozvoj koučovských spôsobilostí kurzom nekončí, ale len začína. Platí to počas kurzu, bezprostredne po jeho ukončení a aj po rokoch: koučovanie je ako jojo - funguje len vtedy, keď je v pohybe.  

Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe
tvorba web stránok