@   Odoberať občasník

1. konferencia o koučovaní na Slovensku (2005)

Takto sme na Slovensku začínali šíriť povedomie o koučovaní a budovať komunitu koučov...

Konferencia Osobný rast – zdroj bohatstva firiem

Koučovanie manažmentu – manažment koučovaním: Popoluška alebo nová profesia?

1. medzinárodná konferencia o koučovaní na Slovensku 5. – 6. mája 2005 v Banskej Bystrici

logoKaždý rok sa stretávajú manažéri, personalisti a vzdelávači na odborných podujatiach venovaných profesijnému rozvoju ľudí v organizáciách.

Až v tomto roku sa však môžu stretnúť na špecializovanej konferencii, ktorá im poskytne možnosť spoznať konkrétne prínosy koučovania – jednej z najprogresívnejších metód osobného rozvoja manažérov a zamestnancov.

Pojmom „koučovanie“ sa u nás označuje veľmi rôznorodá činnosť – od pomáhajúceho sprevádzania až po priame vedenie k jednoznačne určeným cieľom. Na konferencii budú preto skúsení konzultanti a koučovia prezentovať viaceré koncepty koučovania, z ktorých si manažéri a špecialisti na profesijný rozvoj budú môcť vybrať práve to, čo potrebujú.

Účastníci konferencie počas workshopov uvidia a zažijú prácu nemeckých, rakúskych, českých i slovenských koučov.

Hlavná téma konferencie

Koučovanie ako cesta k vyššej úspešnosti organizácií v dvoch rovinách – ako koučovanie manažmentu a manažment koučovaním

Zámery konferencie

 • na praktických výsledkoch dokumentovať prínos koučovania pre rozvoj organizácií a ľudí v nich
 • definovať pre potreby slovenského poradenského a vzdelávacieho trhu samotný pojem koučovanie
 • prezentovať rôzne koncepty koučovania v kontexte profesijného a osobného rozvoja jednotlivcov a firemných tímov
 • podnietiť diskusiu o perspektívach koučovania v slovenskom podnikateľskom i nepodnikateľskom prostredí

5 dobrých dôvodov zúčastniť sa konferencie

 1. Koučovanie má vo svete stále stúpajúci trend – je to súčasť manažmentu 21. storočia
 2. Konferencia je orientovaná na prax a dokumentuje prínosy koučovania k zvyšovaniu úspešnosti firiem
 3. Poznanie viacerých konceptov koučovania vám umožní prijímať kvalifikované rozhodnutia o investíciách do ľudských zdrojov
 4. Na základe vlastnej skúsenosti získate prehľad o ponuke koučovacích spoločností na slovenskom trhu
 5. Presvedčíte sa, že môžete vyvíjať tlak na výkonnosť a zároveň vytvárať v tíme bezpečie a pracovnú pohodu

Kto môže mať z účasti na konferencii najväčší úžitok

 1. Majitelia firiem a manažéri všetkých riadiacich stupňov
 2. Špecialisti na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, personalisti, vzdelávači, lektori, poradcovia a konzultanti personálnych spoločností
 3. Pedagógovia, andragógovia, psychológovia – súčasní i budúci
 4. Študenti manažérskych odborov štúdia
 5. … a všetci ostatní, ktorí chcú sami osobne a profesijne rásť alebo chcú podporovať rozvoj iných ľudí

Odborný garant konferencie:

PhDr. Klára Giertlová
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica
+ 421 905 726 916
giertlova@co-man.sk
Ing. Mária Seková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica
+ 421 48 4462811
maria.sekova@umb.sk

Program konferencie

Program konferencie: kliknite na prevzatie súboru program.pdf (61 kB)tu kliknúť

Konferenčný poplatok

8 500 Sk (+ 19 % DPH) – základný konferenčný poplatok

V cene je zahrnutý odborný program konferencie, konferenčné materiály, 1x obed, 1x večera, občerstvenie, spoločenský večer.

Zľavy z konferenčného poplatku:

10 % zo základného poplatku pri účasti 3 a viacerých účastníkov z jednej organizácie

10 % zo základného poplatku stáli zákazníci Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica

75 % zo základného poplatku študenti denného štúdia

Aktívni účastníci podľa dohody

Poplatky za sprievodné aktivity

(pre poradenské firmy ponúkajúce koučovanie pre manažment ako súčasť svojho produktového portfólia)

Infostánok 5 900 Sk + 19 % DPH
Logo v hlavnej miestnosti 2 900 Sk + 19 % DPH
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Ing. Mája Šišková
Malachovská cesta 167, 974 05 Banská Bystrica
e-mail: konferencia@co-man.sk
Telefón: + 421 905 483 128

Registrovaným účastníkom pošleme predfaktúru na adresu uvedenú v prihláške.
Daňový doklad na uhradenú sumu dostanú účastníci pri prezencii na konferencii.

Upozornenie:

Odporúčame prihlášky na konferenciu odoslať čo najskôr – vyhnete sa tak problémom s ubytovaním. V čase konania konferencie je v Ban. Bystrici viacero odborných výstav – ubytovacie kapacity hotela budeme môcť pre všetkých účastníkov rezervovať len obmedzený čas.

Podmienky účasti a organizačné informácie

Prihláška na konferenciu je záväzná. Po prijatí prihlášky dostane každý účastník súčasne s potvrdením registrácie aj predfaktúru, ktorú žiadame uhradiť v lehote splatnosti.

Zaslanú prihlášku je možné do 1. marca 2005 stornovať bez akéhokoľvek poplatku, po tomto termíne účtujeme za stornovanie prihlášky manipulačný poplatok vo výške 50 % uhradenej sumy vrátane DPH.

Pri stornovaní prihlášky po 15. marci 2005 sa celý uhradený konferenčný poplatok stáva stornopoplatkom.

V prípade neúčasti na konferencii sa môže Váš konferenčný poplatok preniesť na inú, Vami odporučenú osobu (náhradný účastník).

V konferenčnom poplatku je zahrnutá strava v rozsahu: štvrtok – večera, piatok – obed, nápoje počas prestávok, čaša vína a drobné občerstvenie počas spoločenského večera.

Ubytovanie si účastníci konferencie zabezpečujú sami a na vlastné náklady v mieste konania konferencie alebo v inom ubytovacom zariadení podľa vlastného výberu.

Konferencia sa koná v hoteli Kaskády v Sielnici. Je to nový štvorhviezdičkový hotel v peknom prírodnom prostredí. Hotel je dobre dostupný z diaľnice E77 (odbočka Sielnica medzi Zvolenom a Banskou Bystricou).

Pre účastníkov konferencie je v mieste konania konferencie rezervovaný obmedzený počet jedno- a dvojposteľových izieb pod značkou „Konferencia o koučovaní“.

Pri objednávaní ubytovania si účastník konferencie môže z rezervovaného počtu izieb objednať izbu podľa vlastného výberu oznámením, že si objednáva izbu rezervovanú na akciu „Konferencia o koučovaní“. Každá izba má vlastnú kúpeľňu, sociálne zariadenie, televízor so satelitným príjmom, rádio, chladničku, telefón, fén a trezor. Raňajky nie sú v konferenčnom poplatku ani v cene ubytovania.

Spôsob úhrady za ubytovanie si účastníci konferencie dohodujú individuálne s pracovníkom recepcie hotela.

S približujúcim sa dátumom konania konferencie sa bude počet rezervovaných izieb znižovať a po uzávierke prihlášok 25. apríla 2005 sa všetky neobjednané izby dajú k dispozícii ostatným hotelovým hosťom.

Hotel Kaskády:

www.hotelkaskady.sk

tel. +421 45 544 11 22, e-mail: hotel@hotelkaskady.sk

Organizátori konferencie

co/man Co/Man, 1. systemická, spol.s r. o. Banská Bystrica
asp ASP Harmonic Banská Bystrica
Slovenská systemická spoločnosť
umb Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Katedra manažmentu a marketingu
Centrum rozvoja doktorandov
iso 9001:2000
Inštitút pre systemickú skúsenosť Košice

Partneri konferencie

Ross ROSS – Združenie pre rozvoj v sociálnych systémoch Banská Bystrica
Česká systemická společnost
Česká asociace koučů
lucka Pramenitá voda LUCKA
Euro conus Euro CONUS, spol. s r. o.
conus SR CONUS SR, spol. s r. o.

Mediálni partneri

www.education.sk

www.konferencie.sk
tvorba web stránok