@   Odoberať občasník

Stress coaching pre manažmenty organizácií

Manažéri sú dlhodobo vystavení nadmernej záťaži, s ktorou sa musia nejako vysporiadať.
Techniky zvládania stresu sa učili na seminároch, napriek tomu stres zvládajú čoraz ťažšie...
Riešením môže byť práve stress coaching, alebo cieľovým pojmom nazvaný resilience či re-tuning coaching.


Počas niekoľkých hodín spoločnej práce s koučom sa manažéri nebudú učiť ani si nacvičovať techniky na zvládanie stresu. V procese skupinového stres-koučingu si každý z nich vytvorí svoje vlastné fungujúce spôsoby, ako si udržať osobnú vyrovnanosť aj psychickú odolnosť a ako zostať sám sebou aj v najvypätejších biznisových situáciách.

Skupinovému koučovaniu bude predchádzať cca 30-minútová individuálna príprava (predkoučovanie), ktorú každý účastník absolvuje v týždni predchádzajúcom skupinovému koučovaniu. Môže sa udiať aj na diaľku – optimálne cez aplikáciu Zoom.

Schopnosť, ktorú si účastníci tohto koučovania rozvinú, medzinárodný master kouč Dr. Peter Szabó nazýva re-tuningomschopnosťou opäť sa vyladiť a ďalej fungovať po tom, ako sa život ubral zrazu iným smerom než sme očakávali. Ďalša schopnosť, s ktorou budeme počas koučovania pracovať, je reziliencia – psychická odolnosť, pružnosť. 

Výsledkom tohto skupinového koučovania sú nové objavy, uvedomenia si vlastných vnútorných zdrojov a schopnosť vedieť ich použiť. Vedľajším účinkom takýchto uvedomení automaticky býva badateľne vyššia odolnosť voči stresovej záťaži a vyššia výkonnosť. 

Podľa individuálnych potrieb účastníkov možno na toto skupinové koučovanie nadviazať individuálnym koučovaním.  


Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých partnerov - tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. V súčasnom rýchlom tempe obchodovania ich môžu nahradiť všeobecné obchodné podmienky.

Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu. Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu.
tvorba web stránok