@   Odoberať občasník

Sme vhodní kouči pre vás?

Každý profesionálny kouč certifikovaný podľa medzinárodných štandardov pomáha svojmu klientovi dostať sa do cieľa. Niektorí kouči podpisujú s klientmi viac mesiacov trvajúce kontrakty, lebo veria, že pre dosiahnutie výsledkov je to nevyhnutné. Iní ponechávajú počet koučovacích stretnutí otvorený a priebežne overujú, či je koučovanie ešte potrebné. Akého kouča hľadáte vy?


Hľadáte kouča, ktorý:

  • už od prvého stretnutia pracuje s vami tak, aby ste ho čo najskôr prestali potrebovať?
  • vás podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac než o problémoch a prekážkach?
  • sa k vám správa partnersky – koučuje s vami len o tom, na čom ste sa dohodli a nenavádza vás k riešeniam, ktoré sú správne podľa neho?
  • nemá pre vás hotové rady ani riešenia a podnecuje vás definovať si vlastné ciele a hľadať k nim vlastné schodné cesty
  • namiesto odhaľovania vašich blokov, bariér a slabín spolu s vami objavuje vaše zdroje, ktoré vás v čo najkratšom čase posunú vpred?

Ak ste na všetky otázky odpovedali „áno“, brief koučing je cesta pre vás. Napíšte mi a o ostatnom sa dohodnemeMôžete si tiež vybrať niekoho zo spolupracovníkov alebo absolventov a kontaktovať ho priamo.

Ak očakávate rady, návody alebo dlhodobé sprevádzanie, môžeme k brief koučingu pridať konzultačné služby, poradenstvo alebo mentoring.

Bude mi cťou a potešením byť s vami pri plnení vašich najodvážnejších snov a cieľov.


tvorba web stránok