@   Odoberať občasník

Koučovanie s koučom vo výcviku – bezplatné

Stojíte pred nejakým rozhodnutím alebo chcete niečo zmeniť, dosiahnuť vo vašej práci či v živote?
Účastníci našich kurzov vo vyšších moduloch koučujú čoraz viac s externými hosťami / klientmi.


Tieto koučovacie rozhovory prebiehajú v bezpečnom prostredí kurzu pod dohľadom lektorov a v prítomnosti niekoľkočlennej učiacej sa skupiny.

Bývajú prínosné nielen pre hosťa/klienta, ale aj pre rozvoj praxe učiaceho sa kouča, preto sú pre hosťa bezplatné.

Je dôležité, aby si hostia / klienti priniesli reálnu tému, na ktorej chcú počas koučovacieho rozhovoru pracovať. Môžu to byť vlastné aktuálne ciele, zámery, vízie, problémy, výzvy či dilemy, vhodné na spracovanie v rámci koučovania.

Hostia / klienti môžu počítať s profesionálnou diskrétnosťou a mlčanlivosťou všetkých prítomných osôb, vzťahujúcou sa na celý obsah rozhovoru. S prispením hosťa sa z rozhovoru môže vyhotovovať záznam, ktorý slúži len na vzdelávacie účely v uzatvorenej skupine účastníkov.

Najbližšie možné termíny ochutnávky koučovania na kurze vám oznámime po prijatí vašej prihlášky. Pred blížiacim sa termínom potom spolu s vami upresníme dátum a čas.


tvorba web stránok