@   Odoberať občasník

5 tipov pre koučov, ktorí chcú byť na trhu žiadaní

Účastníci kurzov koučovania sa ma často pýtajú, ako sa dá koučing uplatniť na malom slovenskom trhu. Pre začínajúcich koučov, ale nielen pre nich, je určených mojich 5 tipov.

Tieto tipy nie sú zaručeným návodom na úspešnú koučovskú kariéru, len zhrnutím doterajších skúseností – mojich i viacerých kolegov, s ktorými som na túto tému diskutovala.

  • Ponúkajte úžitok, nie koučovacie sedenia

Ľudia si málokedy objednávajú službu samotnú – oveľa častejšie si objednajú službu, ktorá im pomáha dosiahnuť dôležitý cieľ alebo vyriešiť ich konkrétny problém. Nepokúšajte sa presviedčať ľudí, že koučovanie je pre nich užitočné, prípadne že koučovanie potrebujú, lebo majú problém. Ponúknite im skúsenosť – nech načrtnú nejaký cieľ, ktorý chcú dosiahnuť alebo úlohu, nad ktorou v súčasnosti premýšľajú a koučujte s nimi na túto tému. Keď koučujete s človekom takýmto spôsobom, čoskoro pocíti, že mu vaše otázky pomáhajú premýšľať o rovnakých veciach úplne inak ako je zvyknutý a stojí za to pokračovať v spolupráci s vami.

  • Zvoľte si špecializáciu alebo cieľovú skupinu

Najmä ak ste začínajúci kouč, môže vám byť ľahšie pomáhať určitej skupine s určitými témami než pomáhať komukoľvek s čímkoľvek. Skúsený profesionálny kouč síce vie koučovať na rôzne témy a s rôznymi ľuďmi, lepšie sa však predáva koučovacia služba pre určitú skupinu ľudí a zameraná na špecifickú oblasť ich práce alebo života.

  • Venujte oveľa viac času koučovaniu samotnému než budovaniu svojho biznisu

Skúsenosti najviac zaneprázdnených koučov potvrdzujú, že aj v epoche internetu a sociálnych sietí je možné byť vyhľadávaným koučom bez výstavnej webstránky a trávenia nocí na facebooku, twitteri, blogoch, tvorbou webstránok a ich neustálou aktualizáciou. Ak aj napriek tomu chcete, aby svet o vás vedel, stačí mať jednoduchú webstránku, kde vaši klienti môžu prispievať svojimi skúsenosťami. Keď kouč venuje viditeľne veľa času marketingu, potenciálny zákazník môže pojať podozrenie, že má núdzu o zákazníkov, a vyhľadá si menej „viditeľného“ kouča.

  • Dôverujte si, že máte čo ponúknuť a učte sa ďalej

Začínajúci kouč býva prirodzene zvedavý, ako sa presadili na trhu „veľkí“ kouči. Možno kvôli tomu zháňa a nasleduje skúsenosti a stratégie koučovských guruov. Necítim sa byť guru, ale ak mám dať odporúčanie mojim kurzantom, čo robiť, aby boli žiadanými koučmi, odporúčam „ver si, že dokážeš byť klientovi užitočný a uč sa byť ešte užitočnejší“. Mám pritom na mysli aj zásadu master kouča ICF Petra Szabó zo Švajčiarska, ktorú si nesie z práce s pilotmi. Štatistiky potvrdzujú, že najviac chýb robia piloti, ktorí si neveria. Podobne je to aj s koučmi – preto Petrovi extrémne záleží na tom, aby všetko, čo kouč absolvuje, vrátane skúšky na konci kurzu, ho posilnilo v sebadôvere. Sebadôvera pritom vôbec nie je v rozpore s tým, že koučovská profesionalita spočíva aj v neustálej sebareflexii a schopnosti učiť sa.

  • Vytvorte si podporný systém

Klienti vyhľadávajú koučov, ktorí sú dôveryhodní a osobnostne vyrovnaní. Kvalitné koučovské vzdelanie a dostatok koučovskej praxe sú odborným základom. Ak však chcete byť koučom, ktorého ľudia s dôverou vyhľadajú a sú ochotní mu zaplatiť za kvalifikovanú službu, starajte sa aj o seba ako človeka. Žite svoj osobný život, napĺňajte svoje vlastné ciele, doprajte si čas na zastavenie sa, na prežívanie radostí a na regeneráciu síl. Udržiavajte sa v dobrej kondícii aj prostredníctvom vzájomnej kolegiálnej podpory s kolegami. Buďte súčasťou komunity koučov, ktorí už prišli na to, že spolupráca prináša viac úžitku než súťaženie. Na Slovensku sa žiaden kouč neživí len koučovaním, ale trh ponúka prácu množstvu dobrých koučov. Filozofia hojnosti nie je idealistickým výmyslom. Pomáhajte si preto navzájom – peer koučingom aj spoluprácou na projektoch. Oplatí sa vám to.

Ak hľadáte spolupracujúcu komunitu koučov, napíšte mail na info@kouc.sk.
tvorba web stránok