@   Odoberať občasník

Kids’ Skills – koučovanie detských zručností

6-dňový výcvik v koučovaní detských zručností vychádza z poznania, že deti nemajú problémové správanie, ale im zatiaľ chýbajú potrebné zručnosti a schopnosti.
Jeho autorom je skúsený fínsky terapeut a kouč Ben Furman a na Slovensko ho prinášame v spolupráci s našimi partnermi - kolegami z DALETu Olomouc.


Pre koho je výcvik určený? 

Pre pedagógov, lekárov, klinických psychológov, psychoterapeutov, poradcov, sociálnych pracovníkov, life koučov a ďalších pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú (alebo chcú začať pracovať) s deťmi. Nesmierne užitočný bude však aj pre rodičov, starých rodičov, jednoducho pre každého, komu na deťoch záleží a chce, aby sa rozvíjali a tešili sa zo života.

Čo sa naučíte? 

Hlavnou zložkou výcviku je praktický tréning prístupu zameraného na riešenie pri práci s deťmi, rodičmi a komunitou. Východiskom je model Kids‘ Skills vytvorený Dr. Benom Furmanom a jeho spolupracovníkmi vo Fínsku.

Účastníci si model zažijú na sebe (sebaskúsenosť), praktickým spôsobom sa zoznámia s “filozofiou” celého prístupu a budú mať možnosť trénovať jednotlivé zručnosti. Pri supervízii budú mať účastníci príležitosť priniesť vlastné prípady z praxe a získať nové podnety. Absolventi výcviku môžu získať medzinárodný certifikát Kids‘ Skills kouča (ambasádora).

Kto vedie výcvik?

Certifikovaní tréneri Kids‘ Skills Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. a Mgr. Pavel Vítek z DALET Olomouc (www.dalet.cz).

Program výcviku:

Výcvik trvá 6 dní (48 výcvikových hodín po 45 minút) a je rozdelený do 4 modulov:

  • Sebaskúsenosť – zážitok na sebe (1. deň), základné princípy a filozofia prístupu zameraného na riešenie (2. deň)
  • Jednotlivé techniky a postupy Kids‘ Skills (3. – 4. deň)
  • Supervízia prípadov účastníkov (5. den – dištančne)
  • Prezentácia prípadov z praxe – obhajoby (6. deň)

Podrobné informácie: www.kidsskills.cz

Termíny prvých dvoch modulov v SR nájdete tu.  Termíny ďalších modulov dohodneme v skupine.

Uzávierky prihlášok: 1. uzávierka – 2 mesiace pred začatím výcviku, 2. uzávierka – mesiac pred začatím výcviku. Medzi 1. a 2. uzávierkou prihlášok prijímame platby a vytvárame výcvikovú skupinu.

Miesto konania: Banská Bystrica/Tajov (presné miesto konania oznámime v pozvánke)

Cena: 650 EUR + 20 % DPH, spolu 780 EUR za osobu a celý výcvik

Špeciálna cena:  450 EUR + 20 % DPH, spolu 540 EUR/os. – platí pre absolventov dlhodobých kurzov Co/Man (Brief Coaching, SMaK, Natívne koučovanie), pedagógov a iných pomáhajúcich profesionálov pracujúcich v školstve a v sociálnych službách.

Pozn.: Pri účasti 2 a viac ľudí z jednej organizácie je zľava 10% na každého účastníka.

Akreditácia: Výcvik je akreditovaný na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR.


Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých partnerov - tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. V súčasnom rýchlom tempe obchodovania ich môžu nahradiť všeobecné obchodné podmienky.

Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu. Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu.
tvorba web stránok