@   Odoberať občasník

Informačná povinnosť prevádzkovateľa, Old 1

Prevádzkovateľom webových stránok Kouc.sk je spoločnosť Co/Man, 1. systemická, spol. s. r. o., Banská Bystrica, Tajov 1127, 976 34 Tajov, IČO 36620718. Aby sme vám  mohli poskytnúť akékoľvek koučovacie, vzdelávacie a konzultačné služby, jednorazovo alebo opakovane, potrebujeme o vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. a nariadenia EÚ o GDPR.

 1. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

  Hoci pre účely používania webu nie je potrebné zaregistrovať sa, spracovávame aj digitálne údaje, ktoré svojou návštevou webstránky zanecháte. Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame. Pri návšte webu, komentovaní, prihlásení na odber newslettera, objednaní služby alebo stiahnutí elektornickej publikácie nám poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame:

 • Meno, priezvisko a/alebo prezývku (nick) pri komentovaní
 • Poštovú/ Fakturačnú adresu, ak objednávate konzultačné či vzdelávacie služby
 • E- mail pri komentovaní, sťahovaní e-kníh, prihlásení na odber newsletter
 • Telefónne číslo, ak objednávate konzultačné či vzdelávacie služby
 • IP adresu, ktorá sa automaticky zaznamenáva v prehliadači Google
 • Cookies, ktoré pomáhajú zlepšiť váš zážitok z používania stránky

Občasník posielame našim klientom maximálne 6x za rok. Pre účely zasielania Občasníka spracúvame v datábeze MailChimp vaše meno a e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Odberatelia Občasníka získavajú informácie o našich podujatiach a zvýhodnených ponukách s minimálne 48 hodinovým predstihom.

Cookies používame, aby sa vám zobrazovala len relevantná reklama a aby ste nemuseli vždy nanovo vypĺňať všetky políčka vo formulároch. Cookies budú u nás presne rok, ale vy môžete zmeniť svoje nastavenia vo svojom prehliadač kedykoľvek a cookies u nás uložené naďalej nebudú.

Pri komentovaní na stránke chránime seba aj vás pred nespoľahlivými užívateľmi tak, že každý komentujúci musí pri prvom komentári zanechať svoje meno a e-mail. IP adresa sa priraďuje automaticky. Na stránke sa zverejní len vaše meno/ nick, ktoré ste použili a obrázok, ak ste si nejaký nahrali do systému Gravatar. Systém popísaný v tomto bode sme si vybrali z možností nastavení WordPress a pomáha nám vyhnúť sa spamu.

Používame aj služby Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou, podľa ktorej sa snažíme prispôsobiť obsah webu tak, aby bol pre vás zaujímavý.

2. Spracúvanie a bezpečnosť spracovateľských operácií

 1. Vaše údaje sú uložené po dobu maximálne 1 kalendárneho roku v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
 2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.
 3. Využívame podporné služby:
  1. Účtovnej kancelárie
  2. Právnickej kancelárie
  3. Telekomunikačné služby
  4. Webhosting
  5. Operačné systémy MacOS a iOS
  6. Analytické nástroje Google
  7. E-mailový systém Mailchimp s možnosťou opt-in/ opt-out na zasielanie noviniek

3. Povinnosti dotknutej osoby (klienta)

 • Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne vo webovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke

4. Práva dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 • odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou
 • namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
 • vymazanie a zabudnutie

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak bol daný) môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote  72 hodín od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú nenávratne vymazané.

6. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na info@kouc.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa: Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Koučovacie stredisko Tajov, 976 34 Tajov č. 1127.

7. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia.
Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok