@   Odoberať občasník

Koučovať na profesionálnej úrovni – čo to znamená?

Viete, podľa čoho rozoznáte začínajúceho kouča so základným výcvikom koučovania od kouča, ktorý sa učil koučovať v dlhodobom kurze pre profesionálnych koučov a úspešne ho absolvoval?
Tu nájdete pár poznávacích znakov kouča, ktorý koučuje na profesionálnej úrovni.


Medzinárodné štandardy vytvorené International Coach Federation (ICF), ku ktorým sa hlási aj Slovenská asociácia koučov, definujú 3 úrovne koučovania – základnú, profesionálnu a majstrovskú.

Dr. Peter Szabó, medzinárodný Master Certified Coach (MCC) zo Švajčiarska, bol dlhé roky členom certifikačnej komisie ICF a má veľkú zásluhu na tom, že ICF zrozumiteľne definovala kľúčové kompetencie kouča a ich certifikačné úrovne.

Jeden až dvakrát ročne mám tú česť spolupracovať s týmto špičkovým svetovým koučom pri záverečnom hodnotení koučovských spôsobilostí účastníkov našich kurzov koučovania. Svojimi presnými postrehmi spôsobilostí na tej-ktorej úrovni ma ešte stále fascinuje, hoci ho pri záverečných rozhovoroch zažívam už siedmy rok.

Podľa čoho teda spoznáte kouča, ktorý koučuje na profesionálnej úrovni?

  • Pýta sa nie preto, aby sa veľa dozvedel alebo aby ukázal, aké skvelé otázky vie položiť, ale preto, aby umožnil klientovi prehĺbiť si svoje uvedomenie, ktoré ho môže priblížiť k želanému cieľu.
  • Koučuje len o tom, čo je dôležité pre klienta, pretože klienta považuje za experta nielen na obsah koučovania, ale ho prizýva aj k spoluvytváraniu procesu. Koučuje teda s klientom, nie klienta – ten pre neho nie je objektom koučovania, ale relevantným partnerom v spoločnom objavovaní a tvorení.
  • Koučovské nástroje volí uvážlivo a je úsporný, aby vytvoril čo najviac priestoru pre klienta. Reflektuje, čím je pre klienta užitočný – vie, o čo sa už môže oprieť, preto koučuje s ľahkosťou. Má odvahu zariskovať a urobiť aj niečo také, čo sa neučil v kurze, ak to považuje za vhodné a pre klienta v danom momente užitočné.
  • Dokáže pozorne počúvať a vie mlčať. Dokáže sa „upozadiť“ – nepotrebuje sebe ani klientovi dokazovať, že vie koučovať, ale so svojimi spôsobilosťami sa odovzdáva do služby klientovi a necháva vyniknúť jeho schopnosti a jedinečnosť.
  • Koučuje nielen o téme, ale aj o človeku – to znamená, že pracuje tak, aby klient vďaka práci na tomto cieli dokázal v budúcnosti nachádzať riešenia a cesty k iným cieľom. Môže to byť napríklad tým, že klient si niečo skôr alebo lepšie uvedomí, rozvinie si nejakú schopnosť, bude vedieť inak využívať svoje danosti, skúsenosti, talenty a zdroje, atď.

Aby človek mohol koučovať na profesionálnej úrovni, potrebuje pochopiť podstatu a filozofiu koučovania, nielen si osvojiť koučovacie techniky. Dobrá správa pre firmy, ktoré uvažujú o investícii do koučovania:

Koučovať na profesionálnej úrovni dokážu aj manažéri a interní kouči.

Stačí, keď majú chuť učiť sa tak, ako sa učia profesionálni kouči. Keď dokážu dôverovať v to, že ľudia majú zárodky riešení v sebe – stačí ich len nechať zažiariť.

Tak ako to dokázali desiati čerství absolventi kurzu Brief Coaching, ktorí 20. októbra 2017 v náročnej medzinárodnej skúške pred Dr. Petrom Szabom, MCC, preukázali všetkých 11 kľúčových spôsobilostí kouča na úrovni Professional Certified Coach. Blahoželáme im a prajeme veľa ďalších koučovacích úspechov, pretože skúška nie je koniec, len nový začiatok ďalšieho učenia sa…

Sedem z 10 absolventov kurzu Brief Coaching ACTP, ktorý začal v novembri 2016 a skončil v októbri 2017.

 


Absolvovali ste kurz koučovania?

Potom zrejme viete, že rozvoj koučovských spôsobilostí kurzom nekončí, ale len začína. Platí to počas kurzu, bezprostredne po jeho ukončení a aj po rokoch: koučovanie je ako jojo - funguje len vtedy, keď je v pohybe.  

Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe Pre inšpiráciu: príbehy z koučovskej praxe
tvorba web stránok