@   Odoberať občasník

S čím pomáhajú koučovia

Kouč dokáže pomôcť v rozhodnutí, ak chce človek v živote či v práci urobiť nejakú zmenu

Je hlboká noc a Jaro sedí vo svojej kancelárii. Je majiteľom malej firmy a práve kontroluje na firemnom serveri elektronickú poštu svojich zamestnancov. Cíti sa hrozne. Zistil, že vo firme nemôže nikomu dôverovať, ľudia ho podvádzajú, klamú a okrádajú.

Všeličo mu beží hlavou. Uvažuje dokonca o zorganizovaní akcie, ktorá mu pomôže prichytiť pri čine svojich zamestnancov, vydávajúcich tovar zo skladu bez evidencie. Má pocit, že jeho ľudia sa zmenili v organizovaný klan. Možno by si mal najať radšej niekoľko svalovcov…

Rozmýšľa o firme, o týchto ľuďoch, o sebe… Tak rád by mal firmu, ktorá funguje aj vtedy, keď on tam nie je… Tak veľmi by chcel chodiť do firmy len pre radosť…

Niekde sa dočítal o koučovaní. O tom, že sa ním dá dosiahnuť, aby ľudia v organizáciách boli angažovaní a lojálni. Veľmi tomu neverí, ale rád by to skúsil. Jaro vie, že niekde robí chybu, ale nevie, kde. Chcel by robiť svoju prácu správne, ale už naozaj nevie, ako.

Robí, čo môže. Vymýšľa motivačné akcie, snaží sa zaangažovať ľudí na plnení firemných cieľov, vysvetľuje im, aké je dôležité starať sa o kľúčových zákazníkov, budovať vzťahy… Výsledkom je napriek všetkému stav, kedy mu najschopnejší obchodník odchádza aj s databázou zákazníkov a vytvára si vlastnú firmu.

Jaro si uvedomuje svoju zodpovednosť za firmu, cíti sa akoby stál na rázcestí a nevie, ktorou cestou sa vybrať. Firma je existenčne ohrozená a on potrebuje v krátkej dobe vyriešiť veľa zložitých problémov. Nie si je istý, či koučovanie môže pomôcť aj v takýchto situáciách.

S akými témami sa možno obrátiť na kouča?

  • Stojím pred nejakým rozhodnutím (výzva, príležitosť, …) a mám na to málo času – alebo je to citlivá záležitosť
  • Potrebujem rýchlejšie dosiahnuť želané výsledky, zvýšiť svoj výkon
  • Ľudia v mojom tíme nepracujú tak, ako to od nich žiadam – chcem ich vedieť lepšie riadiť, viesť, motivovať,…
  • Chcem lepšie rozumieť ľuďom, vedieť s nimi spolupracovať, komunikovať, dosahovať ciele…
  • V práci odo mňa vyžadujú vyšší výkon a mám pocit, že som už na hranici svojich možností
  • Moje osobné ciele sú v rozpore s očakávaniami a cieľmi zamestnávateľa
  • Doteraz som bol/a veľmi úspešný/á a tento stav je čoraz ťažšie udržať, stojí ma to čím ďalej tým viac síl
  • Komplikujú sa moje vzťahy, nerozumiem si so svojimi najbližšími, dostávam sa do konfliktov s okolím – chcel/a by som pracovať a žiť jednoduchšie, bez takýchto problémov
  • Potrebujem si lepšie organizovať prácu a život, lepšie zvládať svoje roly, byť lepším pracovníkom, rodičom, partnerom…

Existuje veľa ďalších tém, s ktorými kouč dokáže pomôcť. Všetky však majú spoločného menovateľa – rozhodnutie, že človek chce vo svojom živote či v práci urobiť nejakú zmenu.

Koľko je takých majiteľov a manažérov firiem, ktorí v podobnej situácii uvažujú nielen o zmenách u svojich ľudí, ale aj o práci na sebe? Jaro patril medzi takýchto ľudí a rozhodol sa začať so zmenami práve u seba.

V druhom diele tohto seriálu som opísala podobnú situáciu, ale s jedným významným rozdielom – Juraj, majiteľ onej malej eseročky, veľmi chcel meniť svojich ľudí, nebol však ochotný zmeniť svoj prístup k nim. Jurajova firma zanikla, Jarova firma existuje a prosperuje dodnes.


Autorka je majiteľka Co/Man, 1. systemická, s.r.o., Banská Bystrica a predsedníčka Slovenskej asociácie koučov.
tvorba web stránok