@   Odoberať občasník

Prečo vôbec koučovať

Riaditeľka organizácie si pozvala na pracovné stretnutie nového vedúceho odboru ľudských zdrojov. Na stretnutie sa pripravila, v niekoľkých bodoch má zhrnuté, aké témy s ním chce prebrať. Najviac je nespokojná s tým, že v organizácii trvá pridlho adaptácia nových obchodníkov. Mali by začať podávať plné výkony skôr než uplynie skúšobná doba.

Pri rozhovore s vedúcim odboru ho uvedie do problematiky – porozpráva mu o tom, ako vyzerá situácia v súčasnosti a stručne identifikuje aj príčiny tohto nepriaznivého stavu. Riaditeľka má predstavu o možnostiach riešenia, najlepšie sa jej zdá zavedenie interných školení.

Zdôvodní preto zmysel a naliehavosť riešenia situácie tým, že cieľom firmy je plynulé plnenie obchodno-finančného plánu, pre čo je rýchly zácvik obchodníkov kľúčový. Požiada nového vedúceho odboru ľudských zdrojov, aby jej do dvoch týždňov predložil plán interných školení pre obchodníkov. Keďže vie, že vedúci má skúsenosti s takouto činnosťou, rozlúči sa s ním zaželaním úspešného štartu. Na záver mu ponúkne, že v prípade problémov sa samozrejme môže obrátiť na ňu, rada mu poradí.

Čo robila riaditeľka pri stretnutí s novým vedúcim odboru ľudských zdrojov?

Manažovala? Riadila? Viedla? Asi odpoviete áno… A čo ešte?

Motivovala? Mentorovala? Trénovala? Radila? Vzdelávala? Pomáhala? Rozvíjala? Žeby dokonca koučovala?

Mnohí ľudia, ktorí o koučovaní v manažmente zatiaľ len niečo počuli, by na poslednú otázku s veľkou mierou istoty odpovedali áno.

Prečo? Riaditeľka sedela so zamestnancom, venovala sa mu individuálne, opísala mu súčasný stav, určila cieľ aj termín, motivovala ho k jeho splneniu a podporila ho.

Čo teda je koučovanie a čo koučovanie nie je? Ako to môžeme rozoznávať? A načo to vôbec rozoznávať? Je to potrebné?

A prečo vlastne koučovať? Koho alebo s kým koučovať?

Kedy a koľko koučovať? A hlavne ako koučovať?

Na tieto otázky budeme postupne odpovedať prostredníctvom nového seriálu.

Prečo seriál o koučovaní?

Koučovanie (taktiež koučing, coaching) ako profesionálna podpora rozvoja manažérov i zamestnancov je už aj na Slovensku čoraz žiadanejším produktom poradensko-vzdelávacích spoločností.

Vrcholoví manažéri, ktorí sa rozhodli pre túto cestu profesijného a osobného rozvoja a sami majú svojho osobného kouča, zisťujú, že koučovaním možno dosahovať ciele naozaj rýchlejšie aj ľahšie.

Koučovanie môže byť súčasťou rozvojových programov, ktoré dodávajú externé spoločnosti, môže ho robiť interný kouč, môže však byť aj užitočným manažérskym nástrojom, ba dokonca manažérskym štýlom, jeho filozofiou, paradigmou…

Koučing sa postupne aj u nás dostáva na nižšie riadiace úrovne a sú doňho zaraďovaní strední i nižší manažéri, obchodníci, pracovníci prvého kontaktu.

Dôvod? Koučovanie funguje aj tam, kde doterajšie prístupy už nestačia a je veľmi účinným doplnkom (niekde aj náhradou) vzdelávania a tréningu zručností.

Na 2. medzinárodnej konferencii o koučovaní na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v novembri 2006 v Sielnici pri Banskej Bystrici, sa často hovorilo o zavádzaní koučingovej kultúry do života organizácií…

V systéme profesijného vzdelávania a rozvoja si teda aj u nás koučovanie nachádza svoje oprávnené miesto. Zaslúžilo sa o to najmä tým, že okrem poskytovania vedomostí a rozvoja zručností má silný potenciál dotknúť sa postojov, hodnôt, vlastností, citov, emócií, motívov… Preto je zrejmé, že koučom sa človek nemôže stať za dva – tri dni, ale naučiť sa koučovať je strategická investícia so zaručenou návratnosťou.


Autorkou seriálu je Klára Giertlová, majiteľka Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica, predsedníčka Slovenskej asociácie koučov
tvorba web stránok