@   Odoberať občasník

Keď koučovať, tak koučovať

Juraj je majiteľom malej eseročky poskytujúcej služby v oblasti stavebníctva a údržby. Pred niekoľkými rokmi získala jeho firma prestížne ocenenie, ale v súčasnosti zápasí s problémami, ktoré mu spôsobujú nezodpovední a nelojálni zamestnanci. Dokáže získať zákazky, dá ľuďom zarobiť, platí im životné poistky, robí pre nich spoločenské akcie, napriek tomu jeho ľudia nepracujú tak, ako by si to predstavoval. Postupne zisťuje, že zamestnanci okrádajú nielen jeho firmu, ale aj zákazníka – a potrebuje to čo najskôr vyriešiť.

Počul niečo o koučovaní a tuší, že práve kouč by mu mohol v jeho situácii pomôcť.

Pri stretnutí vidím upraveného urasteného muža, ktorý vie, čo je úspech a doteraz ho vždy vedel dosiahnuť. Teraz zažíva rozčarovanie z rozdielu medzi tým, čo dáva a tým, čo dostáva… Opis svojej ťažkej situácie končí slovami … „tak poraďte, čo s tým mám robiť?“

Zdá sa mi, že je čas urobiť poriadok v tom, či je tento človek u mňa na správnom mieste. Mám v mysli hlboko vrytý rozdiel medzi koučovaním a poradenstvom a viem, že rady sú to posledné, čo ako kouč môžem poskytnúť svojim klientom. Dobre viem, prečo to ani sama nechcem robiť – mám zo svojej manažérskej i koučovacej praxe dosť príkladov na to, ako málo z dobre mienených rád si ľudia dokážu zobrať a uviesť do svojho života. Mám na to tiež dostatok vedeckých argumentov – a v živote pozorujem, ako rastie počet ľudí, ktorým nevyhovuje, keď im niekto bez hlbšej znalosti situácie hneď poskytuje návody…

Začínam teda tomuto mužovi vyjasňovať rozdiely medzi koučom a poradcom. Kouč namiesto toho, aby dával rady a hotové riešenia, pomáha človeku, aby si svoje riešenia vytvoril sám. Zdôvodňujem, prečo – a pýtam sa, ako sa mu to pozdáva… či chce pokračovať v procese koučovania alebo v tejto situácii uprednostní poradenstvo. Na moje potešenie ho to zaujalo – a s uspokojením objaviteľa dodáva „Tak to vlastne aj ja mojich ľudí koučujem!“. Toto zase zaujalo mňa… Je to len ďalší z množstva manažérov, ktorí veria, že koučujú a pritom tvrdo riadia, alebo som sa naozaj stretla s človekom, ktorý intuitívne koučuje? Využívam túto možnosť na ďalšie spoločné vyjasňovanie si obsahu pojmu koučovanie – a pokračujem…

„Aha – to som rada, ak už koučujete, mohlo by nám to pomôcť rýchlejšie sa dohodnúť o priebehu koučovania“… Vyzývam ho, aby mi opísal, čo teda robí, keď koučuje…

„No čo – jasne poviem zamestnancovi, čo má urobiť a nechám ho, aby si s tým poradil sám. Nevodím ho za ruku, nekontrolujem ho, chcem len výsledky“. Nuž… toto veru nie je práve definícia koučovania, ale niečo z toho môžeme využiť na ďalšie dorozumievanie sa… „A čo z toho, čo robíte vy so svojimi ľuďmi, by sme teraz mali robiť my dvaja tu?“

Veľká odmlka… pán Juraj sa zamýšľa… a potom odvetí: „Zatiaľ neviem, ale poďme na to … “.

Som zvyknutá na to, že ľudia – hoci ešte presne nevedia, kam chcú ísť ani ako sa tam môžu a chcú dostať – ale ponáhľajú sa tam… Preto to rešpektujem a už len overujem: „A ako teda na to pôjdeme – s radami či bez rád?“ „Zatiaľ skúsme bez rád – som zvedavý, čo z toho vylezie…“.

V tejto chvíli sa nám spolu podarilo aspoň nahrubo odlíšiť proces poradenstva a koučovania. Považujem to za rovnako dôležité ako pri športe odlíšiť beh od chôdze či futbal od volejbalu …

Prečo niektorým ľuďom vyhovuje beh, iným chôdza? Prečo niekto rád hrá futbal, ale nerád hrá volejbal? Zrejme práve pre tie „drobné“ odlišnosti v pravidlách, procesoch a použitých metódach… Môžeme sa podobne ako pri športe uspokojiť s tým, že človek „robí niečo pre seba, hýbe sa“ – a je v podstate jedno, akou cestou dosiahne želaný výsledok. Aj manažérom sa niekedy môže zdať zbytočným „slovíčkárením“, keď si chceme vyjasniť, či hovoríme o tých istých veciach. Nemôžeme však mať veľké očakávania od manažérov, pretože sami poradcovia často stotožňujú poradenstvo a koučovanie. Koučovanie pritom považujú len za akýsi „špecifický druh“ poradenstva, kde klientovi nedávajú svoje rady priamo, ale „okľukou“. Ľahko ich rozoznáte podľa toho, že klienta otvorene alebo skryto usmerňujú, navádzajú na správne riešenia – samozrejme správne podľa nich. Otvorené usmerňovanie je v manažmente i poradenstve často potrebné – skryté navádzanie však spravidla hraničí s manipuláciou…

Ako teda môžete rozoznať kouča od poradcu?

  • Poradca vie niečo, čo klient nevie – preto mu dáva rady, návody, usmernenia, ponúka dobré riešenia, ktoré sa osvedčili jemu alebo niekomu inému. Jeho pozícia je „ja mám know-how, ktoré tebe chýba, a mojím poslaním je odovzdať ti ho“. Na podobných princípoch je založený aj mentoring – starší a skúsenejší odborník v danej oblasti radí a pomáha menej skúsenému, odovzdáva mu všetko, čo on sám vie.
  • Kouč na rozdiel od poradcu nemá vopred pripravené žiadne riešenia – v popredí jeho záujmu je klient a ciele, ktoré tento klient chce alebo potrebuje dosiahnuť. Kouč pomáha človeku nachádzať vlastné riešenia, ktoré mu pomôžu dostať sa k želaným cieľom. Keď si objednáte služby kouča, očakávajte od neho najmä množstvo otázok, na ktoré ste si zatiaľ ešte nehľadali alebo nenašli odpovede. Nájdením vašich odpovedí na vlastné pracovné a životné situácie si sami nájdete cestu k vášmu vlastnému know-how. Riešenie je vo vás – kouč vám ho len pomôže vybudovať a podporí vás pri jeho realizácii. Koučovanie si vyžaduje iné schopnosti a zručnosti než poradenstvo – preto nie všetci poradcovia sú aj dobrými koučmi.

Rozliční ľudia v rozličných pracovných a životných situáciách potrebujú rozličné postupy a prístupy. V procese rozvoja ľudí majú okrem koučovania a poradenstva svoje miesto aj tréningy zručností, vzdelávanie, výchova, psychoterapia a ďalšie… Odlíšením koučovania od týchto spôsobov rozvoja ľudí sa budeme zaoberať v ďalšom diele seriálu.

Možno chcete vedieť, čo sa stalo s Jurajom a jeho firmou. Na začiatku rozhovoru si vybral koučovanie – v priebehu rozhovoru však svoju voľbu prehodnotil.

Prečo? Koučovanie je určené pre ľudí, pripravených premýšľať o sebe i ostatných ľuďoch inak, než boli doteraz zvyknutí. Juraj chcel meniť svojich zamestnancov, ale nemal čas ani chuť počúvať ich a meniť niečo u seba. Dnes už nemá žiadnych zamestnancov – a zdá sa, že takto je spokojnejší aj on sám.


Autorkou seriálu je Klára Giertlová, majiteľka Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica, predsedníčka Slovenskej asociácie koučov
tvorba web stránok