@   Odoberať občasník

Kde a ako hľadať dobrého kouča?

Vyskúšajte si potenciálneho kouča, mal by pomôcť dosiahnuť konkrétne definovaný cieľ

Prosperujúca nadnárodná spoločnosť potrebuje výrazne zvýšiť svoj podiel na trhu. Vrcholový manažment vidí jednu z možností, ako tento cieľ dosiahnuť, práve v širšom využívaní koučovania. Rozhodnutie napokon znie – prijať niekoľko interných koučov a rozšíriť databázu externých koučov.

Jozef, pracovník odboru ľudských zdrojov, dostáva za úlohu definovať požiadavky, ktoré by interní aj externí koučovia mali spĺňať. Spolu s kolegami sa zamýšľa nad tým, čo to znamená „dobrý kouč“.

Každý z nich má predstavu, čo je to koučing, a napriek tomu každý z nich považuje u kouča za dôležité niečo iné. Napokon sa im darí dospieť k spoločnému výsledku a v tlači sa objavuje inzerát. Najdôležitejšou požiadavkou v ňom je, aby kouč mal niekoľkoročné skúsenosti v tom, čo robia ľudia, ktorí sa zúčastnia procesu koučovania.

Očakávania

Z internetu môžete zistiť, že mnohí poradcovia, lektori či tréneri majú vo svojom portfóliu aj služby koučingu. Na tom nie je nič zvláštne ani zlé – problém nastáva až vtedy, keď dodávatelia služieb tieto procesy nerozlišujú a pod pojmom „koučing“ robia poradenstvo, inštruujú, mentorujú alebo cvičia zručnosti.

Niektorí to robia z nevedomosti, niektorí však aj z celkom praktických dôvodov – pretože profesionálne koučovanie je drahšie ako profesionálne poradenstvo, vzdelávanie alebo tréning zručností. Logicky – koučing totiž pomáha aj tam, kde poradenstvo, školenia ani tréningy nepriniesli očakávané výsledky.

Na špecializovaných výcvikoch pre koučov sa účastníci učia tieto procesy rozlišovať a účastníci sú podporovaní v tom, aby koučovali. Práve jasné rozlíšenie koučovania od poradenstva a tréningu zručností – a to nielen teoreticky, ale najmä v praxi – je jedným z prvých kritérií, ktoré vám pomôže nájsť skutočného kouča.

Ďalšie, čo pri kontakte s potenciálnym koučom určite sledujte, je to, ako hovorí o oblastiach, v ktorých vám môže pomôcť. Priamo sa ho spýtajte, ako by vám vedel pomôcť dosiahnuť konkrétne definovaný cieľ.

Vyskúšajte si svojho potenciálneho kouča, kým s ním podpíšete kontrakt o koučovaní. Zistite, z akých filozofických východísk vychádza pri koučovaní, aké hodnoty ctí – a počúvajte, čo hovorí. Zistite, či vám jeho koučovský štýl vyhovuje, to znamená, či nie je príliš rýchly, príliš pomalý, príliš tvrdý alebo príliš mäkký…

Práve v čase, keď sme v roku 2005 organizovali prvú Medzinárodnú konferenciu o koučovaní na Slovensku, v jednom z ekonomických periodík sa objavil článok o koučovaní. Pri ňom bol obrázok robustného kouča, ktorý sa s blahosklonným úsmevom opieral o trezor a na hrudi sa mu skveli medaily. Oproti nemu stáli v poslušnom rade malí ľudkovia.

Ak nie ste práve typ človeka, ktorý sa ľahko podrobí a neradi sa nechávate inými viesť, overte si, či vás potenciálny kouč považuje za partnera alebo sa nad vás vyvyšuje.

Aj u nás sa nájdu „koučovia“, ktorí si pestujú svoj imidž tým, že sa nechávajú úctivo obdivovať a žiadajú od vás, aby ste ich poslúchali na slovo. Sú tu aj takí, ktorí sa vás nepýtajú na vaše ciele, ale vám určia, čo máte robiť a tvrdo to od vás vyžadujú – inak ste neuspeli, nie ste dosť dobrý na to, aby ste mohli viesť ľudí.

Takíto koučovia, či skôr guruovia, nedávajú človeku priestor mať svoj vlastný cieľ, ale ani vlastné cesty a vedú ich po ceste, ktorá je správna podľa nich. Niekomu takýto spôsob vedenia vyhovuje, ak však poznáte svoju hodnotu a máte zdravé sebavedomie, zrejme budete potrebovať iný prístup.

Dôverovať, ale s rozvahou

Ak sa s koučom poznáte už dlhšie a vybudovali ste si k nemu dôveru, určite spozornejte v prípade, že váš vzťah cielene využíva na „naháňanie si“ ďalších zákaziek. Uvedomte si, či vám nezadáva „domáce úlohy“, na ktorých máte osvedčiť svoje schopnosti, a pritom mu máte robiť akéhosi obchodného zástupcu.

Dávajte pozor, či sa nesnaží infiltrovať sa do riadiacich orgánov vašej spoločnosti a ovplyvňovať tak chod vašej organizácie. Či sa nesnaží ovplyvňovať vaše náboženské presvedčenie a či kvôli tomu nezapája do koučovania aj príslušníkov vašej rodiny. Či vám nehovorí, že je nezdravé mať rád svoje dieťa, milovať svoju manželku či manžela, chcieť byť s nimi čo najviac.

Profesionálne koučovanie môže byť o práci, môže byť o osobnej úspešnosti a výkonnosti, o rodinných a medziľudských vzťahoch – všetko je legitímne, pokiaľ kouč pracuje na vašej objednávke, a nie na svojej.

Medzinárodná federácia koučov (ICF) vypracovala etický kódex pre profesiu kouča. Táto federácia, ale aj ostatné nadnárodné a národné asociácie koučov vypracovali okrem vlastných etických kódexov aj zoznam koučovských kompetencií. Žiaden dokument však nemôže zabrániť tomu, aby sa pod pláštikom koučovania robili aj činnosti, ktoré zneužívajú dôveru a nevedomosť druhých ľudí.

Dobrý kouč

V inzeráte spomínanej spoločnosti sa nespomína, že kouč by mal mať nejaké špecifické vzdelanie alebo špecifické osobnostné vlastnosti – hoci skúsenosti ukazujú, že jedno i druhé je pre koučovanie dôležité. Dobrý kouč nemusí byť odborníkom vo vašom odbore – jeho odbornosťou je koučovanie.

Nie je nevyhnutné, aby bol členom stavovskej organizácie – i keď časom to bude aj u nás dobrým poznávacím znamením. Dobrého kouča aj bez skúmania jeho titulov a certifikátov môžete spoznať podľa niekoľkých charakteristík:

  • Pomôže pri dosahovaní vašich cieľov a riešení vašich problémov, ale nebude to robiť za vás
  • Pýta sa vás, čo chcete dosiahnuť a skúma, aké riešenia sú dobré podľa vás
  • Pomáha vám odhaľovať a lepšie využívať to, čo je vo vás – vlastný potenciál
  • Pozorne počúva, pričom nemoralizuje, nepoúča, neradí
  • Môžete sa pri ňom cítiť ako plnohodnotná ľudská bytosť, aj keď nezvládate všetko práve podľa svojich predstáv alebo očakávania druhých ľudí.

Takýchto koučov bude aj na Slovensku čoraz viac a oplatí sa hľadať ich, aj keď možno nenatrafíte na prvého hneď zajtra. A čo je najdôležitejšie – aj keď doteraz bola reč viac o externých koučoch – dobrým koučom pre svojich ľudí sa môže stať aj ich manažér.


Autorka je majiteľka Co/Man, 1. systemická, s.r.o., Banská Bystrica a predsedníčka Slovenskej asociácie koučov.
tvorba web stránok