@   Odoberať občasník

Aj by sme koučovali, keby…

Je mnoho vynikajúcich a skúsených manažérov, ale aj dosť takých, ktorí neveria, že zmena prístupu k ľuďom je nevyhnutná.

Ervin je riaditeľom pobočky stredne veľkej finančnej inštitúcie. Kým bola spoločnosť malá, všetci ľudia sa navzájom poznali, i keď pobočky boli roztrúsené po celom Slovensku.

Teraz má už len Ervin v tíme 12 ľudí. Sám má robiť akvizície, starať sa o kľúčových zákazníkov, zabezpečovať pritom prevádzku pobočky, pripravovať prehľady a štatistiky, chodiť na nekonečné porady vedenia spoločnosti…

Kde pri tom všetkom má brať čas na manažovanie ľudí? Chcel by to stíhať, ale nedarí sa mu. Chcel by niektoré činnosti delegovať, ale nie je komu.

A teraz ako na potvoru – v snahe zvýšiť výkonnosť tímov a zabezpečiť plánovaný obrat sa vedenie rozhodlo objednať pre riaditeľov pobočiek seminár na tému koučovanie. Lektor hovorí o tom, že koučovanie môže manažérovi ušetriť prácu a pomáha pritom tímu dosahovať vyššie výkony.

V Ervinovi sa už dvíha nevôľa – áno, nestíham ani žiť, a ešte ma tu niekto chce učiť koučovať, pridáva mi ďalšiu prácu. Generálnemu sa ľahko hovorí, keď má dve sekretárky a okrem práce s ľuďmi nemusí denne priniesť aspoň aký-taký obchod.

Kedy koučovať?

Ľudia, ktorí absolvovali krátke školenia koučingu a občas by aj chceli koučovať, sa najčastejšie sťažujú na dve prekážky koučovania – nedostatok času na koučovanie a nesplnené očakávania spojené s koučovaním.

Títo manažéri alebo koučovia spravidla vnímajú koučovanie ako dôverné sedenie vo dvojici a lúskanie problému pomocou štyroch krokov skrytých pod skratkou GROW. Je to pochopiteľné.

Do krátkeho seminára sa nedá nahustiť toľko informácií o koučovaní, aby mohli vystihnúť koučovanie v celej jeho komplexnosti. Lektori zostávajú z časových dôvodov trochu pri povrchu a snažia sa odovzdať účastníkom seminára aspoň základnú techniku a trochu ju precvičiť.

Niekedy však podobne chápu koučovanie aj ľudia, ktorí si prečítali prvé vydanie knihy o koučovaní od „otca“ koučovania Johna Whitmorea. Tí, ktorí čítali ďalšie vydania tejto koučovacej klasiky, vedia o hĺbke pojmu „koučovanie“ viac. Dočítali sa v nich, že koučovanie zďaleka nie je len metodika GROW. Je to najmä spôsob premýšľania o človeku a iný prístup k nemu.

Nová súčasť manažérskej výbavy

Prečo sa čoraz naliehavejšie ozýva potreba zmeny manažérskej paradigmy a manažérskej roly? Prečo lídrovské a koučovské kompetencie patria k nevyhnutnej výbave manažéra 21. storočia?

Odpoveďou je každodenná prax. S generáciou dnešných dvadsiatnikov a tridsiatnikov vstupuje na pracovný trh úplne nová kultúra koexistencie manažéra a zamestnanca. Informačný vek prináša už aj k nám fenomén portfolio workera, tak ako ho vo svojich prácach avizoval Charles Handy, írsky špecialista na organizačné správanie a manažment.

Takíto pracovníci nie sú viazaní k jednému zamestnávateľovi a nemožno ich teda držať v poslušnosti vetou „Ak sa ti nepáči, môžeš odísť“. Sú to multifunkční odborníci, ktorí uplatňujú svoje schopnosti v spolupráci s viacerými organizáciami na partnerskej báze. Sú to však najmä samostatní a sebavedomí ľudia, poznajúci svoju hodnotu i svoju trhovú cenu.

Takýchto ľudí bude čoraz viac aj v regiónoch, ktoré sa u nás zatiaľ nazývajú „hladovými dolinami“. Preto už dnes zreteľne vystupuje v súvislosti s manažérskymi kompetenciami a rolami do popredia schopnosť byť prirodzeným lídrom a zároveň koučom.

Tieto kompetencie obsahujú oveľa viac osobnostných predpokladov ako natrénovaných zručností. Preto sa počas vlaňajšej 2. medzinárodnej konferencie o koučovaní hovorilo tak veľa o budovaní koučingovej kultúry. Koučovať neznamená sedieť s človekom hodiny a prechádzať s ním kroky modelu GROW, znamená to zmeniť prístup k nemu.

Ak Ervin dokáže premeniť pracovné úlohy na príležitosti pre svoj vlastný rozvoj i pre rozvoj svojich ľudí, nebude na koučovanie potrebovať hodiny času. Stačí, keď nájde iný uhol pohľadu na spolupracovníkov i na svoju manažérsku rolu. Vtedy sa začnú dostavovať aj očakávané výsledky koučovania.

Na Slovensku máme množstvo vynikajúcich a skúsených manažérov, máme však stále dosť takých, ktorí neveria, že zmena prístupu k ľuďom je nevyhnutná. Všetko nasvedčuje tomu, že ak si títo manažéri dnes ani zajtra nenájdu čas na koučovanie, pozajtra nebudú mať s kým koučovať.

Autorka je majiteľka Co/Man, 1. systemická, s.r.o., Banská Bystrica a predsedníčka Slovenskej asociácie koučov.
tvorba web stránok