@   Odoberať občasník

Občasník 1/2008

Vážené dámy, vážení páni, milé priateľky a priatelia,

posielame Vám sviežim májovým vzduchom oviaty pozdrav spod banskobystrických hôr a pár informácií, ktoré Vás azda zaujmú a potešia.

Prajeme Vám pri jeho čítaní dobrú pohodu.

Na úvod

Od našich klientov a čitateľov sme získali množstvo užitočných podnetov, ktoré sme zúročili pri tvorbe produktovej ponuky na rok 2008. Dva z nových produktov Vám dnes predstavíme – jeden podrobnejšie a druhý zatiaľ len rámcovo.

Koučovanie sa dostáva čoraz viac do povedomia manažérov, ale aj laickej verejnosti. S tým často súvisí otázka „kde hľadať a podľa čoho si vyberať kouča“. Na túto otázku načrtneme odpoveď v odbornej téme.

 

 

Aktuálne semináre a kurzy

  • Ako si vybrať kouča a vyťažiť z koučovania maximum

Ak sa práve rozhodujete o výbere kouča a chcete mať vysokú istotu, že si vyberiete správne, venujte jeden svoj deň účasti na seminári s tematikou vyhľadávania a výberu profesionálnych koučov.

Seminár nie je marketingom pre koučov Co/Man, ale profesionálnou pomocou všetkým, ktorí sa rozhodujú o výbere kouča pre seba alebo svojich kolegov.

Seminár pomôže účastníkom formulovať kritériá a požiadavky na kouča a tiež rozlíšiť, ktorý kouč je vhodný pre nich.

Poskytne im nástroje na spoľahlivé odlíšenie kouča od iných profesionálov a pomôže identifikovať rizikové faktory pri výbere kouča. Umožní im tým vyťažiť z koučovania maximum.

Termín konania: 30. mája 2008 (piatok)

Miesto konania: Banská Bystrica (pri uzatvorenom firemnom seminári kdekoľvek inde – podľa dohody)

Viac informácií získate tu.

  • Kurz Systemický manažment a koučovanie – 125 hodín

 

Najbližší beh začína 1. trojdňovým sústredením 17. – 19. júna 2008.

Je určený manažérom všetkých úrovní, majiteľom a konateľom malých a stredných firiem, ale veľký úžitok z neho si odnášajú aj lektori, poradcovia a interní koučovia.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Jeho obsahová štruktúra zodpovedá požiadavkám Medzinárodnej federácie koučov.

Tu nájdete podrobnejšie informácie o kurze.

Čo pripravujeme

  • Manažérske koučovanie (2×2 + SV / IK)

 

Kurz je koncipovaný pre skupiny účastníkov z jednej organizácie. Jeho teoreticko-metodická časť a spoločné skupinové nácviky koučovania sú obsahom dvoch 2-dňových seminárov (2×2). Zvyšok kurzu tvoria individuálne pomáhajúce supervízie autentických koučovacích rozhovorov (SV) priamo na pracovisku účastníkov – v reálnych pracovných situáciách. Pomáhajúca supervízia môže byť doplnená individuálnym podporným koučovaním (IK) podľa potrieb účastníka.

Ak to účastníci kurzu budú považovať za užitočné, môžu absolvovať aj skupinové koučovanie.

Kurzy sú organizačne absolútne flexibilné – prispôsobiteľné individuálnym potrebám účastníkov aj potrebám celej skupiny a objednávajúcej organizácie.

Kurzy posúvajú koučovanie v organizácii na systémovú úroveň. Na konci kurzu bude v organizácii vytvorená funkčná skupina manažérov, ktorí dokážu koučovanie používať ako súčasť svojej manažérskej roly. Absolvent kurzu je manažér, ktorý vie pomocou koučovania zvyšovať nielen výkonnosť jednotlivcov, ale vie pomáhať svojim ľuďom byť kompetentnými, samostatnými a zodpovednými členmi firemného tímu. Je to jeden z dôležitých prvkov systemického manažmentu a predpoklad vytvorenia koučingovej kultúry (viď Občasník 2/2007).

Kurz je dobrou príležitosťou aj pre ďalší rozvoj interných koučov, pokiaľ už systém koučovania v organizácii máte zavedený, ale vaši koučovia potrebujú špecifické koučovské vzdelanie a pomáhajúcu supervíziu či koučovanie pri riešení obvyklých ťažkostí interných koučov.

Zistili ste, že práve tento kurz je ako stvorený pre vašu firmu? Radi vám ho spolu s vami namodelujeme presne podľa vašich potrieb. Stačí poslať mail a my sa s Vami skontaktujeme.

  • 3. konferencia o koučovaní na Slovensku s medzinárodnou účasťou

 

V spolupráci s ostatnými slovenskými koučmi združenými v Slovenskej asociácii koučov a slovenskej pobočke ICF – Medzinárodnej federácie koučov pripravujeme už 3. konferenciu o koučovaní na Slovensku, ktorej tradíciu sme založili práve my.

Bude sa konať v dňoch 22. – 23. októbra 2008 v Bratislave a jeho kľúčovou osobnosťou bude „otec“ koučovania, sir John Whitmore.

Predbežné prihlášky na konferenciu môžete posielať na info@co-man.sk

 

Odborná téma: Kde hľadať a ako vyberať koučov

Majitelia, konatelia, manažéri, HR manažéri a všetci ľudia, ktorí vedia, čo je to koučovanie a rozhodli sa preň (buď pre seba alebo pre rozvoj ľudí vo firme), spravidla stoja pred otázkou „Kde nájsť toho správneho kouča a ako si ho otestovať?“

Aj na slovenskom trhu už pôsobí viacero spoločností a koučov, ktoré ponúkajú skutočné koučovanie, ale stále je na ňom dosť takých, ktoré/í vám pod slovom koučovanie ponúkajú poradenstvo alebo mentoring či tréning.

Ak ste si už naozaj istí, že hľadáte kouča, a nie poradcu alebo mentora či trénera, azda vám pri výbere profesionálneho kouča pomôže pár tipov:

  • Veľa o profesionalite kouča vám povie jeho internetová stránka – avšak nepreceňujte ju – sú aj takí koučovia, ktorí nemajú svoju internetovú stránku, a pritom vám môžu byť veľmi užitoční.
  • Veľa o profesionalite kouča vám povie aj jeho členstvo v stavovských organizáciách. Prezrite si adresár koučov na stránke SAKO (Slovenskej asociácie koučov). Nepreceňujte však ani tento informačný zdroj – sú v ňom aj koučovia, ktorí nie sú členmi SAKO ani ICF a naopak – aj takí koučovia, ktorí nie sú v žiadnej stavovskej organizácii, vám môžu byť veľmi užitoční.
  • Veľa informácií o koučovi môžete získať aj z osobných referencií. Tieto informácie vám však nepovedia dosť o tom, či je kouč vhodný práve pre vás. S koučom je to totiž podobné ako so životným partnerom – čo je pre jedného úžasné a obdivuje to, pre druhého môže byť úplne neprijateľné. Každému „sedí“ iný kouč.
  • Ak chcete vyberať kouča z niekoľkých možností, požiadajte viacero koučov o zaslanie ich koučovského profilu. Požiadajte každého kouča, aby zrozumiteľne definoval, aký smer v koučovaní reprezentuje, kde a ako dlho sa učil koučovať. Požiadajte ho, aby stručne charakterizoval svoj koučovský prístup. Opýtajte sa ho, kde sú jeho hranice – čo s klientom pri koučovaní bude a čo určite nebude robiť, čo je už mimo jeho kompetencie alebo za jeho etickými hranicami.

Tieto tipy sú len náčrtom toho, čo všetko vám môže pomôcť preveriť koučovu profesionalitu a jeho vhodnosť práve pre vás.

Kľúčom je vaša schopnosť klásť potenciálnemu koučovi kvalifikované otázky. Samozrejme rovnako dôležité je potom vedieť, ako vyhodnotiť odpovede, ktoré získate.

Preto ak uvažujete o investícii do svojho rozvoja alebo rozvoja svojich kolegov prostredníctvom služieb profesionálnych koučov, pripravte sa na výber kouča účasťou na špecializovanom seminári.

Zaujímavosti

Smile   Náš nemecký kolega Frank Bresser so svojimi spolupracovníkmi z ostatných európskych krajín realizoval európsky prieskum koučovania 2007/2008. Výsledky z neho nájdete tu: The European Coaching Survey. Podrobnú prezentáciu výsledkov si môžete vypočuť a uvidieť na 3. konferencii o koučovaní v októbra 2008.

Smile   Viete, že v Ženeve sa v dňoch 26. – 28.6.2008 stretnú európski koučovia na ďalšom ročníku európskej konferencie o koučovaní? Viac informácií nájdete tu: European Coaching Conference 2008

Smile   Viete, že 31. januára 2008 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 3. valné zhromaždenie SAKO a slovenskej pobočky ICF – Medzinárodnej federácie koučov?

Jedným zo záverov valného zhromaždenia bolo napríklad aj to, že na Slovensku sa začali koučovia pravidelne stretávať na regionálnych kluboch koučov. Zatiaľ fungujú 2 regionálne kluby – Bratislava a Stredné Slovensko (Martin – Žilina – Banská Bystrica). Stretnutia sa konajú jedenkrát mesačne a kalendár stretnutí aj zápisnice z nich nájdete na stránke www.koucovia.sk.

Odporúčame

Smile   Ak chcete sledovať, ako pribúda koučov na Slovensku, jedným z prvotných zdrojov informácií je Adresár koučov SR.

Smile   Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o systemickom manažmente a koučovaní, stále platí ponuka – objednať si knihu „Manažovať a koučovať systemicky? Áno.“ Má 158 strán a stojí 260 Sk.

Posielame ju na dobierku – poštovné a balné v SR platíme my.

Namiesto záveru

Vážené dámy a vážení páni, milé priateľky a priatelia,

radi by sme vám čítaním občasníka prinášali nielen aktuálne informácie, ale aj podnety na zamyslenie a kúsok pohody do pracovného dňa.

Prosím, napíšte nám aspoň pár slovami, ako sa vám občasník čítal a či vám bol na niečo užitočný. Vaše odozvy očakávame nainfo@co-man.sk a budeme ich brať do úvahy pri tvorbe ďalšieho občasníka.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás svojimi povzbudzujúcimi reakciami na Občasník doteraz podporujú v jeho vydávaní.

Za tím koučov, konzultantov a lektorov Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica vám prajem najkrajší máj zo všetkých vašich májov a veľa lásky od všetkých, od ktorých ju očakávate.

Do koučovania, priatelia!

PhDr. Klára Giertlová
tvorba web stránok