@   Odoberať občasník

Občasník 1/2007

Vážené dámy, vážení páni, milé priateľky a priatelia,

dovoľte, aby sme vás aj v tomto roku pozdravili a oslovili prvým Občasníkom Co/Man. Má možno aj práve vďaka vám čoraz viac odberateľov.

Stále zostáva neperiodickým médiom, prostredníctvom ktorého sa k vám dostávajú vybrané informácie o nových trendoch v práci resp. spolupráci s ľuďmi pri dosahovaní spoločných pracovných cieľov. Preto má v jeho obsahu svoje stále miesto tématika systemického koučovania, vzdelávania a people manažmentu.

Niektoré témy sú rozsiahlejšie, niektoré stručnejšie – s ohľadom na vaše i naše časové možnosti by sme však v budúcnosti chceli prinášať skôr kratšie formáty, možno aj tématické seriály.

Prajeme vám príjemné jarné čítanie a tešíme sa na vaše reakcie.

Na úvod

S obrovským potešením vždy sledujeme, ako sa z úplne cudzích ľudí stáva počas dlhodobého kurzu skupina, schopná synergicky fungovať. Nebolo tomu inak ani v nedávno ukončenom kurze Systemický manažment a koučovanie, kde sa opäť zišli ľudia s rôzne bohatými a pestrými pracovnými skúsenosťami.

Prvé sústredenie kurzu SMaK je koncipované ako úvod do systemického myslenia, účastníci sa oboznamujú so zdrojmi systemického prístupu, s jeho možnosťami využitia pri spolupráci s ľuďmi, jeho vybranými konceptmi.

Účastníci kurzu pritom spravidla prvý raz počujú mená Steve de Shazer a Insoo Kim Berg. Sú to dve mená, ktorých nositeľov systemický svet pozná a uznáva ako tvorcov prístupu orientovaného na riešenie (Solution Focused). Pani Insoo mala byť zlatým klincom programu našej novembrovej konferencie o koučovaní, v termíne konania konferencie však už mala dojednanú účasť na inom podujatí. Plánovali sme ju pozvať na budúcu konferenciu. Žiaľ, teraz zostane už len pri plánoch – dozvedeli sme sa, že pani Insoo 10. januára 2007 tíško zosnula, ani nie 1,5 roka po smrti svojho manžela a kolegu Steve de Shazera.

Títo dvaja obdivuhodní terapeuti, ktorí spolu s tímom spolupracovníkov objavili zázračnú moc zamerania sa na riešenie, majú vo svete množstvo nasledovníkov. Sú to odborníci z oblasti terapie, poradenstva, sociálnych služieb i manažmentu. Veríme, že aj na Slovensku nás bude čoraz viac.

Aktuálne informácie

Zmena korešpondenčnej adresy Co/Man

Na prelome rokov 2006/2007 sme sťahovali sídlo spoločnosti a súčasne s tým sme zmenili aj korešpondenčnú adresu.

„Papierovú“ korešpondenciu môžete odteraz posielať na adresu:

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica.

Je to adresa nášho Strediska systemického vzdelávania, kde poskytujeme odborné služby a organizujeme stretnutia so zákazníkmi, spolupracovníkmi a partnermi.

Tešíme sa aj na vašu návštevu.

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie koučov

Koncom januára sa v Banskej Bystrici uskutočnilo tohoročné Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie koučov. Informácie z tohto podujatia nájdete na stránke www.koucovia.sk, kde si môžete prečítať aj Stanovy SAKO a vyplniť prihlášku člena. Členmi SAKO sa môžu stať nielen koučovia, ale aj ľudia, ktorých koučovanie zaujíma. SAKO bude postupne budovať databázu registrovaných koučov na Slovensku a pripravovať akreditačný proces pre koučov a vzdelávacie programy pre koučov.

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie

Kurz Systemický manažment a koučovanie – nový beh, nová koncepcia

Na prelome marca a apríla sme ukončili víkendový beh 100-hodinového základného kurzu Systemický manažment a koučovanie.

Nový beh sa začína prvým 3-dňovým sústredením (25 hodín) vo štvrtok 31. mája 2007. Veľmi krátko po naplnení májového kurzu už máme naplnený aj minimálny počet prihlášok potrebných pre otvorenie ďalšieho tohoročného behu.

Jeho prvé 3-dňové sústredenie je plánované na 12. júla 2007.

Nasledujúce sústredenia obidvoch kurzov sú naplánované tak, že kurzy budú končiť v októbri až novembri 2007.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a jeho absolventi získavajú celoštátne platné osvedčenie. V obidvoch behoch kurzu je väčšina účastníkov, ktorí do kurzu prišli vďaka odporučeniu účastníkov niektorého z predchádzajúcich kurzov.

Tu nájdete podrobnejšie informácie o kurze a tu si kurz môžete objednať.

Od 3. štvrťroka 2007 pribudne do portfólia služieb Co/Man aj nadstavba na tento kurz – supervízne vzdelávanie pre profesionálnych koučov. Spolu s úvodným workshopom a základným kurzom bude modulovo koncipovanou odbornou prípravou pre profesionálnych koučov, ktorá sa bude uchádzať o slovenskú aj medzinárodnú akreditáciu.

Ďalšie pripravované aktivity:

ZISK – Zážitok individuálneho systemického koučovania – 12. júna 2007 – objednať

Skupinové výberové konania a development centrá – 18. – 19. júna 2007 – objednať

Odborná téma: Tradičné a konštruktivistické vzdelávanie

Vzdelávanie u nás je kvalitné, ale nepripravuje pre prax. Návratnosť investícií do podnikového vzdelávania je diskutabilná…

Žeby tieto tvrdenia mali niečo spoločné?

Viete si predstaviť seminár, kde vám lektor neodovzdáva informácie a nečaká, že vy ich budete prijímať? Namiesto toho s vami vedie dialóg a pomáha vám konštruovať si vlastné znalosti… Takéto vzdelávanie nezačína časťou celku a nezdôrazňuje základné zručnosti. Zdôrazňuje veľké koncepty, začína celkom a rozširuje ho, aby napokon mohlo zahrnúť časti.

Nemáte študijné texty ani pracovné zošity – témy čerpáte z praxe… Kladiete otázky, lektor im načúva a sleduje pritom vaše potreby a záujmy… Pracujete v skupine, učíte sa diskusiou založenou na tom, čo už viete. Vedomosti sa nepovažujú za nedotknuteľné, dané – chápu sa ako dynamické, stále sa meniace pod vplyvom skúsenosti.

Lektor nie je autoritou, direktívne určujúcou, čo a kedy sa bude diať – môžete sa s ním dorozumievať, vyjednávať… Odpovede sa nedelia na správne a nesprávne, overujú sa v procese vzdelávania. Hodnotenie je interaktívne, zahŕňa prácu, pozorovania a hľadiská účastníkov vzdelávania, pričom proces je rovnako dôležitý ako výsledný produkt.

Možno aj vy cítite, že v súčasnom premenlivom svete je ťažké nájsť jednoznačné odpovede a všeobecne platné návody. Dnešný človek si ich dokáže vytvárať sám – ak mu lektor namiesto tradičného vzdelávania dokáže ponúknuť konštruktivistické vzdelávanie.

 

Zaujímavosti

Laughing Viete, že na Slovensku a v Čechách prebieha v súčasnosti ďalší medzinárodne akreditovaný kurz? Ak chcete o ňom vedieť viac, pošlite e-mail na info@co-man.sk s predmetom Fundamentals.

LaughingViete, že singapurský master coach Kelvin Lim ponúka na Slovensku aj v lete 2007 svoje koučingové programy? Jeden z nich je určený budúcim profesionálnym koučom. Ďalšie informácie Vám radi pošleme po vyžiadaní e-mailom na info@co-man.sk s predmetom Kelvin.

 

Odporúčame

LaughingTým, ktorí radi čítajú knihy o koučovaní, knihu Jiřího Suchého a Pavla Náhlovského Koučování v manažerské praxi, ktorá vyšla nedávno vo vydavateľstve Grada Publishing. Autori v nej zhrnuli svoje 12-ročné skúsenosti z koučovania. Hoci autori nie sú systemickými koučmi, v knihe možno nájsť niekoľko podobných východísk a princípov. Na tejto knihe osobitne oceňujeme, že hovorí o „pristihnutí“ koučovaného človeka pri tom, čo sa mu darí, čo robí v súlade s očakávaniami. Učeniu sa cez chyby a učeniu sa cez úspechy bola venovaná odborná téma jedného z našich archívnych občasníkov a vrátime sa k nej aj v jednom z budúcich občasníkov.

LaughingPre tých, ktorí radšej čítajú kratšie formáty, začal v eTrende vychádzať seriál pod názvom Koučovanie s ľuďmi. Jeho prvý diel nájdete tu: Koučovanie s ľuďmi: Prečo vôbec koučovať (1). Doteraz boli uverejnené 3 diely seriálu.

LaughingKoučovanie je aj témou článku redaktorky Trendu Janky Karlubíkovej Kouč manažérovi pomáha, ale neradí. Nájdete v ňom aj myšlienky predstaviteľov ICF na Slovensku – Mariána Fabiana a Zlatice M. Stubbs.

Laughing Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o systemickom manažmente a koučovaní, stále platí ponuka – objednať si knihu „Manažovať a koučovať systemicky? Áno.“ Má 158 strán a stojí 260 Sk. Posielame ju na dobierku – poštovné a balné v SR platíme my.

Namiesto záveru

Vážené dámy a vážení páni, milé priateľky a priatelia,

radi by sme vám čítaním občasníka prinášali nielen aktuálne informácie, ale aj podnety na zamyslenie a kúsok pohody do pracovného dňa.

Prosím, napíšte nám aspoň pár slovami, ako sa vám občasník čítal a či vám bol na niečo užitočný.

Vaše odozvy očakávame na info@co-man.sk a budeme ich brať do úvahy pri tvorbe ďalšieho občasníka.

Ďakujeme.

Za tím konzultantov, poradcov a koučov Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica vám prajem príjemný zvyšok tohto malebného mája a veľa energie z čoraz citeľnejšie prichádzajúceho leta

Do koučovania, priatelia!

PhDr. Klára Giertlová
tvorba web stránok