@   Odoberať občasník

Konferencia Osobný rast – zdroj bohatstva organizácií

Perspektívy koučovania na Slovensku - porovnanie so zahraničím.
2. medzinárodná konferencia o koučovaní na Slovensku 16. -17. novembra 2006, Sliač - Sielnica

Zmena je dnes už každodennou záležitosťou. Aj rola manažéra v organizácii je v súčasnosti úplne iná ako pred desiatimi rokmi.

Medzi najpopulárnejšie formy rozvoja potenciálu manažérov v zahraničí patrí koučovanie. Koučovanie už nie je rarita, ale trend 21. storočia. Aby sa aj slovenskí manažéri mohli bližšie zoznámiť s koučovaním a výhodami, ktoré môže priniesť do ich pracovného i osobného života, ponúkame im možnosť zúčastniť sa 2. ročníka medzinárodnej konferencie o koučovaní. Tam sa budú môcť sami presvedčiť o tom, či koučovanie naozaj pomáha objavovať a rozvíjať potenciál ľudí a tak riešiť pracovné aj osobné problémy.

Keďže ide o medzinárodnú konferenciu, okrem slovenských koučov a odborníkov z tejto oblasti sme pozvali aj koučov z Veľkej Británie, USA, Nemecka, Singapuru i Českej republiky.


Zameranie konferencie

 • porovnanie najnovších skúseností s koučovaním v zahraničí a u nás a ich využitie v meniacom sa slovenskom podnikateľskom prostredí,
 • prezentácia prínosov koučovania pre organizácie a ľudí v nich.

Ciele konferencie

 • poznanie výhod koučovania pre manažéra 21. storočia,
 • porovnanie koučovania s inými spôsobmi rozvoja ľudského potenciálu,
 • praktická orientácia v ponuke služieb koučovania na Slovensku a v zahraničí.

5 dobrých dôvodov zúčastniť sa konferencie

 1. Koučovanie má vo svete stále stúpajúci trend – je to súčasť manažmentu 21. storočia
 2. Konferencia je orientovaná na prax a dokumentuje prínosy koučovania k zvyšovaniu úspešnosti firiem
 3. Okrem slovenských koučov a koučujúcich manažérov stretnete na konferencii aj významných zahraničných koučov
 4. Poznanie prínosov koučovania vám umožní prijímať kvalifikované rozhodnutia o investíciách do ľudských zdrojov
 5. Na základe vlastnej skúsenosti získate prehľad o ponuke koučovacích spoločností na slovenskom trhu

Konferencia je určená

 1. Majiteľom a vrcholovým manažérom organizácií, členom ich riadiacich a dozorných orgánov
 2. Manažérom a špecialistom na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, personalistom, vzdelávačom, lektorom, poradcom a konzultantom personálnych spoločností
 3. Pedagógom, andragógom, psychológom – súčasným i budúcim
 4. Študentom manažmentu a andragogiky
 5. … a všetkým ostatným, ktorí chcú sami osobne a profesijne rásť, alebo chcú podporovať rozvoj iných ľudí

Pozvaní zahraniční hostia

 1. Veľká Británia – Carole Gaskell , Full Potential Group,
  www.fullpotentialgroup.com
 2. Veľká Británia – Zlatica M. Stubbs BA, ZMS Consulting & Coaching
  http://www.zms-consulting-coaching.com/
 3. Nemecko – Frank Bresser , Associate of Performance Consultants International,
  www.frank-bresser.com
 4. Singapur – Kelvin Lim , Executive Coach International,
  www.liveyourmark.com
  Ďalšie aktivity Kelvina Lima na Slovensku v Novembri 2006
 5. ČR – Tomáš Kopecký , FranklinCovey CZECH s. r. o. Praha,
  www.franklincovey.cz
 6. … a ďalší .

Odborný garant konferencie

PhDr. Klára Giertlová
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica
+ 421 905 726 916
giertlova@co-man.sk

Ing. Mária Seková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica
+ 421 903 569 282
maria.sekova@umb.sk

Program konferencie

Program konferencie nájdete v tomto pdf dokumente (58 kB). Program je predbežný a organizátori konferencie si vyhradzujú právo robiť v ňom zmeny.

Here you can find the program of conference (56 kB). The program is only preliminary and the organizers of the conference have a right to change it.

Prihláška, cenník, podmienky

Prihlášku, cenník, podmienky nájdete v tomto word dokumente (95 kB). Stiahnite si ho, prosím, do svojho počítača, vyplňte a zašlite nám e-mailom na konferencia@co-man.sk .

Miesto konania

Hotel ****Kaskády Sielnica – Sliač (medzi B. Bystricou a Zvolenom) www.hotelkaskady.sk

Sprievodné aktivity konferencie

 • infostánky – vyhradený priestor pre prezentáciu firiem, ktoré ponúkajú koučovanie ako súčasť svojho produktového portfólia
 • neformálny spoločenský večer (nie je potrebný spoločenský odev)
 • wellness aktivity – viac informácií na www.hotelkaskady.sk

Organizátori konferencie

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Odborný garant konferencie

Slovenská asociácia koučov, www.koucovia.sk

Partneri konferencie

ZMS Consulting and Coaching s. r. o., Žilina


ASP Harmonic, Banská Bystrica


Tatranská voda,
výrobca: HENDY s.r.o., Banská Bystrica

Mediálni partneri konferencie


SME online


SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.


týždenník TREND


PROFESOR.sk


Education, s.r.o., Bratislava


ibis partner s.r.o., Bratislava


VELDAN, spol. s r.o., Trnava

Organizačný garant konferencie

Co/Man, 1. systemická, s.r.o.
Banská Bystrica

Alfonz Haviar
manažér podujatia
konferencia@co-man.sk
mob.: +421 903 955 939
tel.: +421 48 413 4130
ICQ: 123197072
www.kouc.sk

Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica

Zuzana Mikušincová
výkonný výbor
zuzana.mikusincova@umb.sk
mob.: +421 907 606 440
tel.: +421 48 446 2197
ICQ: 203134744tvorba web stránok