@   Odoberať občasník

Typy programov akreditovaných ICF

Rozhodujete sa pre kurz koučovania?
Viete, čo môžete očakávať v kurzoch akreditovaných ICF?
Kurz Brief Coaching má akreditáciu ACTP - viete, čím sa líši od kurzov akreditovaných ako ACSTH a CCE?

Pre zabezpečenie kvality výcviku koučov International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov) akredituje výcvikové programy koučovania, ktoré spĺňajú jej vysoké štandardy. ICF ponúka 3 typy akreditácie programov:

Accredited Coach Training Program (ACTP) – Akreditovaný výcvikový program koučovania

Výcvikový program akreditovaný ICF ako ACTP je považovaný za ucelený program typu all-inclusive – zahŕňajúci všetko. ACTP zahŕňa minimálne 125 hodín špecifického výcviku koučovania, vrátane podrobných pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča podľa ICF, Etického kódexu a definície koučovania podľa ICF (ICF Core Competencies, Code of Ethics and the ICF definition of coaching). Tento typ programu obsahuje aj mentorovaný koučing, pozorované koučovacie rozhovory a komplexnú záverečnú skúšku, ktorá hodnotí koučovské kompetencie účastníka. 

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF

Program schválený ICF ako ACSTH – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF (Approved Coach Specific Training Hours) je považovaný za výcvikový program koučovania typu a la carte (pozn. prekladateľa: výber z ponuky, z ktorej sa dá vyskladať ucelené vzdelávanie). Vzdelávanie typu ACSTH obsahuje minimálne 30 hodín špecificky koučovského vzdelávania, vrátane pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča (ICF Core Competencies) a pozorovaných koučovacích rozhovorov.

Continuing Coach Education (CCE) – Ďalšie vzdelávanie kouča

Program schválený ICF ako Ďalšie vzdelávanie kouča – Continuing Coach Education (CCE) je určený pre koučov, ktorí už majú certifikáty ICF alebo ktorí ukončili základný koučovský výcvik. Program schválený ako CCE môže obsahovať pokročilý výcvik kouča, ktorý priamo nadväzuje na kľúčové kompetencie kouča (ICF Core Competencies) alebo ich rozširuje, a/alebo výcvik v zručnostiach, ktoré prispievajú k odbornému rozvoju kouča (napr. osobný rozvoj, koučovské hodnotenia a nástroje, budovanie vlastnej koučovskej praxe alebo iný obsah, ktorý nepatrí medzi kľúčové kompetencie kouča (ICF Core Competencies).

Zo stránky ICF, www.coachfederation.org preložila Klára Giertlová, máj 2017.
Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých partnerov - tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. V súčasnom rýchlom tempe obchodovania ich môžu nahradiť všeobecné obchodné podmienky.

Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu. Špeciálna požiadavka? Ozvite sa, premyslíme spolu.
tvorba web stránok