@   Odoberať občasník

V kurze vás nebudem učiť ani vás nebudem meniť

Pri brief koučingu vychádzame z presvedčenia, že klienti si na koučovanie prinášajú vnútorné zdroje, vďaka ktorým si vedia v procese koučovania svoje riešenia vybudovať. Vonkajším prejavom tohto postoja v praxi potom je, že sa pri koučovaní nesprávame ako vidiaci, ktorí vedú slepých, ale s rešpektom praktizujeme to ťažko preložiteľné anglické sloveso "partnering".
Na čom inom sa ešte tento partnerský prístup, resp. "bytie v partnerstve s klientom" dá spozorovať?


Ak náš vzťah s klientom považujeme za rovnocenné partnerstvo a sme citliví k jazyku, ťažko sa nám vyslovujú bežne používané slovné spojenia ako „ja ho/ju koučujem“, je to môj „koučovaný“.

V kurze systemického koučovania som si pred 18 rokmi od nestora koučovania v ČR Dr. Petra Parmu osvojila spojenie „koučovať s niekým“. Toho „niekoho“ (klienta, kolegu, ….), sme si pritom zvykli nazývať partnerom. Odvtedy som vďačná za takýto návyk a prístup, lebo použitie 7. pádu (s ním) namiesto 4. pádu (jeho) pre mňa vystihuje partnerský vzťah a mení celý kontext koučovania.

Tento malý, ale významný rozdiel v používaní jazyka má svoju vedeckú oporu aj v teórii živých systémov. Ak v súlade s ňou chápeme človeka ako živý systém, ktorý je zvonka neinštruovateľný a môže sa meniť len sám z vlastného rozhodnutia, tak by to azda malo platiť pre každého človeka. A ak koučovací rozhovor považujeme za živý systém, ktorý sa spoločne vytvára medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi (uzatvorenými systémami s vlastnými zdrojmi), tak by to mohlo platiť aj pre každú medziľudskú interakciu, vrátane vzdelávania.

Za 40 rokov praxe terapeutky, manažérky, koučky a lektorky som získala veľmi hlboké presvedčenie, že áno, pričom výnimkou nie sú ani deti alebo ľudia s mentálnym postihnutím. Ani k nim nemusíme pristupovať ako k prázdnym nádobám, ale ako k živým a svojbytným subjektom, ktoré si svoju realitu konštruujú sami.

Konštruktivistické vzdelávanie ani teória systémov nie sú žiadnou novinkou. Dajú sa vytušiť aj z výrokov viacerých velikánov vied, o ktorých vieme, že naozaj mali čo odovzdať svojim žiakom a nasledovníkom, napriek tomu zostali aj vo svojom vysokom veku „pri zemi“.

„Všetko čo poviem, sa musí chápať nie ako tvrdenie, ale ako otázka.“

Niels Bohr (dánsky atómový a kvantový fyzik, nositeľ Nobelovej ceny)

Kritické myslenie a konštruktivistický náhľad sa mi zdajú osobitne dôležité hlavne v obdobiach neistoty, kedy sa na nás z každej strany valí množstvo možných, často úplne protichodných právd. Niekto by asi oponoval, že v takýchto obdobiach treba skôr zrelých a skúsených lídrov. Netvrdím, že nie, zároveň však práve vtedy, keď nás chce ovplyvňovať a presviedčať nespočet rádoby neomylných autorít, kritické myslenie a konštruktivistický náhľad umožňujú zachovať si pokoj a rozvahu.

„Nikdy neučím svojich žiakov – len sa pokúšam vytvoriť podmienky, v ktorých sa môžu učiť“.

Albert Einstein

Vo vzdelávaní (rovnako ako v koučovaní) sa preto s úctou hlásim k prístupu Galilea Galileiho, Alberta Einsteina a Nielsa Bohra, vyjadrenému v citátoch, ktoré som pridala do tohto článku a budúcim účastníkom našich kurzov vopred avizujem:

Ctím si to, s čím do kurzu prichádzate – vaše doterajšie vedomosti, znalosti, schopnosti, skúsenosti, všetky vaše zdroje. Dôverujem v ne a staviam na nich. Rovnako si vážim svoje vedomosti a skúsenosti, hoci si vôbec nemyslím, že sú jediné správne alebo zo všetkých najsprávnejšie.

V kurze, rovnako ako pri koučovaní, verím v silu spoločného objavovania a spoluvytvárania. Aj preto vás nebudem v kurze nič učiť a nebudem sa pokúšať vás meniť. Dám si však osobitne záležať (rovnako ako všetci moji kolegovia v Solutionsurfers International), aby sme vám vytvorili podmienky, v ktorých môžete cez vlastnú živú skúsenosť objaviť v sebe to, čo vy sami chcete a naučiť sa to, čo považujete za užitočné.


tvorba web stránok