@   Odoberať občasník

Koučovanie nielen pre zvýšenie výkonnosti


Koučovanie nie je len nástroj na zvyšovanie pracovných výkonov, ale pomáha ľuďom zlepšovať aj ich životy.

Podávať vysoké výkony a cítiť sa zároveň pri práci dobre – pre niekoho nesplnený sen, vzdialená fantázia… Aj tento cieľ však môžeme dosiahnuť – napríklad s pomocou kouča. Kto to je?

„Profesionálni koučovia vytvárajú partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v ich osobných a profesijných životoch“ – uvádza sa na internetovej stránke International Coach Federation – Medzinárodnej federácie koučov.

Koučovanie je mimoriadne účinný spôsob podpory rozvoja jednotlivcov a tímov – hovorí Klára Giertlová, konateľka a koučka spoločnosti Co/Man, 1. systemická, spol. s.r.o. Banská Bystrica. Práve táto spoločnosť už po druhý raz prináša tému koučovania na najvyššej úrovni – prostredníctvom

Medzinárodnej konferencie o koučovaní,

ktorá sa bude konať 16. – 17. novembra 2006 v Sielnici pri Banskej Bystrici. Konferencia má názov Osobný rast – zdroj bohatstva organizácií a je zameraná na dokumentovanie konkrétnych prínosov koučovania vo svete a na Slovensku. Na jej príprave sa podieľajú zakladajúci členovia Slovenskej asociácie koučov, ktorá vznikla na jar tohto roka. Záujemcovia o účasť na konferencii majú stále možnosť prihlásiť sa prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára.

Hoci u nás sa koučovanie chápe zatiaľ skôr len ako nástroj zvyšovania pracovných výkonov, koučovia podľa slov Kláry Giertlovej pomáhajú ľuďom zlepšovať aj ich životy. Kouč však človeku neradí ani ho nevzdeláva a netrénuje v nových zručnostiach – úlohou kouča je podporovať schopnosti, ktoré klient už má.

Pre účastníkov tejto zaujímavej konferencie je pripravený bohatý a zaujímavý program. Veľká, denným svetlom príjemne presvetlená sála kongresového a wellness centra Kaskády poskytne priestor na bezprostrednú výmenu informácií aj vďaka netradične aranžovanému sedeniu účastníkov. Koučovanie je dialogická forma spolupráce – preto aj konferencia podporí komunikáciu medzi koučmi, koučujúcimi manažérmi, koučovanými klientmi, ako aj ľuďmi, ktorí o koučovaní zatiaľ veľa nevedia, ale chcú vedieť oveľa viac.

Medzinárodný rozmer konferencie sa podarilo dosiahnuť vďaka spolupráci ľudí zo Slovenska, Veľkej Británie, Spolkovej republiky Nemecko a Singapuru. Táto spolupráca naznačuje, že slovenské koučovanie sa bude čoraz viac približovať medzinárodným štandardom. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že zatiaľ sú členmi International Coach Federation (ICF, Medzinárodnej federácie koučov) len štyria slovenskí koučovia.

Na konferencii o koučovaní sa budú prezentovať traja členovia ICF – Klára Giertlová (Co/Man, 1. systemická, Banská Bystrica), Zlatica M. Stubbs (ZMS Consulting & Coaching Žilina) a Marián Fabian (Aislinn Prievidza). Okrem nich sa o svoje skúsenosti z koučovania podelia aj ďalšie známe osobnosti – Zora Hudíková (ibis partner Bratislava), Zoltán Demján (Peak Explorers Bratislava) a Martin Prodaj, interný kouč ING, životná poisťovňa Bratislava. Niektorí zo zahraničných účastníkov konferencie majú vlastné skúsenosti s koučovaním v slovenskom prostredí, napr. Carole Gaskell z Full Potential Group, Veľká Británia. Iní na Slovensko prichádzajú ako koučovia prvý raz – medzi nich patrí Frank Bresser zo SRN a Kelvin Lim zo Singapuru.

Kelvin Lim v rámci svojej návštevy Slovenska, okrem účasti na konferencii, zrealizuje aj tri koučingové tréningy pre záujemcov z radov manažérov a majiteľov spoločností.

Viac informácií o konferencii:
Alfonz Haviar
konferencia@co-man.sk
www.kouc.sk

……………………………………………………………………………………………………….

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Banská Bystrica
– je koučovacia, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa zameriava na systematickú, systémovú a systemickú podporu rozvoja organizácií a jednotlivcov. Uplatňuje a rozvíja systemický manažment a systemické koučovanie, ktoré prinášajú do organizácie kultúru trvalej udržateľnosti. Táto kultúra podporuje zdravú rovnováhu medzi procesmi a vzťahmi i medzi vysokou pracovnou výkonnosťou a osobnou spokojnosťou ľudí.
www.co-man.sk

Slovenská asociácia koučov – SAKO
– je profesijné združenie slovenských koučov a ľudí, ktorí sa o koučovanie zaujímajú. Jej cieľom je podporovať rozvoj profesionálneho i manažérskeho koučovania na Slovensku, zvyšovať jeho odbornú úroveň a zaviesť do neho medzinárodne platné štandardy.
www.koucovia.sk


tvorba web stránok