2. konferencia o koučovaní na Slovensku (2006)

Táto konferencia už mala vo svojom názve organizácie všeobecne, nebola zameraná len na podnikateľský sektor. Jej odborným garantom sa stala čerstvo vzniknutá Slovenská asociácia koučov.